Forside » tinglysninger » Tingbogsattest: Hvordan indhenter man den?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Tingbogsattest: Hvordan indhenter man den?

tingbogsattest

Af Skøde Centret

En tingbogsattest er et vigtigt dokument, der bekræfter, at du er ejer af et bestemt fast ejendom. Det kan være nødvendigt, hvis du skal sælge eller overdrage ejendommen. I denne artikel vil vi forklare, hvad en tingbogsattest er og hvordan du indhenter den.

Hvad er en tingbogsattest vedr. fast ejendom?

En tingbogsattest er en officiel udskrift af ejendommens blad i tingbogen.

Tingbogen er et register, hvor de tinglyste rettigheder over faste ejendomme er registreret. Hver ejendom har sit eget blad i tingbogen.

Helt grundlæggende er det sådan, at en tinglyst ret går forud for en utinglyst ret. Derfor er tinglysning vigtigt.

Hvorfor er tingbogsattesten vigtig ved en bolighandel?

Attesten er et af de vigtigste dokumenter ved et boligkøb. Som køber af en ejendom er det derfor meget afgørende at undersøge hvilke rettigheder, der måtte hvile på ejendommen. Hvis du fx køber en ejendom og forventer at kunne bygge til, er det afgørende at få undersøgt, om der skulle være tinglyst servitutter, der hindrer disse planer. Dette skal ske inden handlen bliver endelig.

Det fremgår også af attesten, om der måtte være en hjemfaldspligt.

Når vi i Skøde Centret hjælper med køberrådgivning ved boligkøb, tjekker vi altid tingbogsattesten som et af de centrale dokumenter.

Hvad koster en tingbogsattest?

Det er gratis at indhente en uofficiel tingbogsattest på alle ejendomme i Danmark, ligesom det er gratis at indhente servitutter. Alle har ret til at indhente oplysninger om ejendomme i Danmark.

Hvis du skal have en officiel tingbogsattest, skal denne bestilles hos Tinglysningsretten og koster 175 kr.

Hvad indeholder en tingbogsattest?

I tingbogen kan du finde oplysninger om ejerforholdene på ejendommen (det der kaldes adkomst), tinglyste panterettigheder (lån), servitutter samt andre oplysninger om ejendommen.

For ejerlejligheder, rummer tingbogsattesten også oplysning om ejerlejlighedsnummer.

Husk, at tingbogsattesten normalt kun indeholder en oversigt over de tinglyste panterettigheder og servitutter, og det er derfor nødvendigt også at rekvirere udskrift af den enkelte servitut. Hvis du vil se det fuldstændige indhold af en servitut som er tinglyst på ejendommen, kan du ved hjælp af et fil nr. der er oplyst i tingbogsattesten, søge efter servitutten og downloade et eksemplar.

Hvad er de forskellige typer af tingbogsattester?

Tingbogen er grundlæggende opdelt mellem

  • Tingbogen vedr. fast ejendom
  • Andelsboligbogen
  • Bilbogen (vedr. køretøjer)
  • Personbogen (hvor fx ægtepagter og testamenter er tinglyst)

Hvor får jeg adgang til tingbogen?

Spørgsmål til tingbogsattester skal rettes til Tinglysningsretten, som er den formelle myndighed.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top