Tingbogsattest – hvad er en tingbogsattest?

tingbogen

En tingbogsattest er en officiel udskrift af ejendommens blad i tingbogen.

Tingbogen er et register, hvor de tinglyste rettigheder over faste ejendomme er registreret. Hver ejendom har sit eget blad i tingbogen.

I tingbogen kan du finde oplysninger om ejerforholdene på ejendommen (det der kaldes adkomst), tinglyste panterettigheder (lån), servitutter samt andre oplysninger om ejendommen.

Helt grundlæggende er det sådan, at en tinglyst ret går forud for en utinglyst ret. Derfor er tinglysning vigtigt.

Som køber af en ejendom er det derfor væsentligt at undersøge hvilke rettigheder, der måtte hvile på ejendommen. Hvis du fx køber en ejendom og forventer at kunne bygge til, er det afgørende at få undersøgt, om der skulle være tinglyst servitutter, der hindrer disse planer. Dette skal ske inden handlen bliver endelig.

Det er gratis at indhente en uofficiel tingbogsattest på alle ejendomme i Danmark, ligesom det er gratis at indhente servitutter. En uofficiel attest kan hentes via www.tinglysning.dk. Men hvis du skal have en officiel attest, skal denne bestilles hos Tinglysningsretten og koster 175 kr.

Husk, at tingbogsattesten normalt kun indeholder en oversigt over de tinglyste panterettigheder og servitutter, og det er derfor nødvendigt også at rekvirere udskrift af den enkelte servitut. Hvis du vil se det fuldstændige indhold af en servitut som er tinglyst på ejendommen, kan du ved hjælp af et fil nr. der er oplyst i tingbogsattesten, søge efter servitutten via www.tinglysning.dk og downloade et eksemplar.