Forside » tinglysninger » Tinglysningsafgift beregner 2022 – Beregn afgiften på dit skøde her

Tinglysningsafgift beregner 2022 – Beregn afgiften på dit skøde her

tinglysningsafgift

Du kan her beregne tinglysningsafgift på et skøde eller et pantebrev ved hjælp af nedenstående beregnere.

Beregnerne er vejledende. Der kan være individuelle forhold der bevirker, at tinglysningsafgiften skal beregnes anderledes.

Hvad er en tinglysningsafgift?

Tinglysningsafgift er en statslig afgift som skal betales i forbindelse med anmeldelse af et dokument til tinglysning. Det kan fx være et skøde, eller et pantebrev.

Tinglysningsafgift på et skøde er et centralt begreb i forbindelse med boligkøb, eller hvis du skal have ændret et eksisterende skøde, fx ved skilsmisse, eller salg mellem forældre og barn.

Hvilke regler gælder for tinglysningsafgift på et skøde i 2022?

tinglysningsafgift

Den faste del af tinglysningsafgiften på et skøde udgør kr. 1.750.

Den variable del af tinglysningsafgiften skal ifølge reglerne beregnes forskelligt, afhængig af hvilken type handel der er tale om:

1) Almindelig fri handel
Ved almindelige bolighandler beregnes den variable del af tinglysningsafgiften som 0,6 % af købesummen uanset hvor stor den offentlige vurdering er (og rundes op til nærmeste 100).

Eksempel på beregning: En ejendom købes for kr. 1.200.000. Tinglysningsafgiften beregnes her som kr. 1.750 + 0,6% af kr. 1.200.000. Det giver en samlet tinglysningsafgift på kr. 8.950.

2) Familiehandel
Hvis der er tale om en familiehandel, skal den variable del af tinglysningsafgiften beregnes af den offentlige vurdering minus 15 %, hvis købesummen er mindre end dette beløb – ellers af købesummen (og rundes op til nærmeste 100).
Se også denne video, som forklarer hvordan tinglysningsafgift beregnes:

Eksempel på beregning: En ejerlejlighed overdrages til 15% under den offentlige vurdering. Den offentlige vurdering udgør kr. 1.500.000, hvilket giver en overdragelsessum på kr. 1.275.000 (85% af kr. 1.500.000).  Tinglysningsafgiften beregnes af overdragelsessummen på kr. 1.275.000. Tinglysningsafgiften beregnes her som kr. 1.750 + 0,6% af kr. 1.275.000. Det giver en samlet tinglysningsafgift på kr. 9.450.

3) Skilsmisse
Ved skilsmisse, hvor der foreligger en bevilling fra Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen), kan man nøjes med en tinglysningsafgift på kr. 1.750. Man sparer således den variable del af afgiften.

4) Andre typer af handler
Idet reglerne kun gælder for ejerboliger, (fx parcelhus, ejerlejlighed eller sommerhus), vil beregningen af den variable del af tinglysningsafgiften i andre typer af sager, fx ved skøde på en erhvervsejendom, skulle beregnes således:

0,6 % af den offentlige vurdering eller købesummen, hvor den højeste af de to værdier skal anvendes (og rundes op til nærmeste 100).

Hvornår skal tinglysningsafgiften betales?

Tinglysningsafgiften betales samtidig med at skødet anmeldes til tinglysning, og betales online. Beløbet opkræves af formelt af Tinglysningsretten.

Hvordan betales tinglysningsafgift?

Afgiften betales elektronisk via Tinglysningsrettens system. Der kan anvendes betalingskort.

Hvad koster det at tinglyse et skøde?

Har du brug for at få tinglyst et skøde, kan vi hjælpe dig via vores skødepakker til en fast lav pris, du kan regne med fra starten af.

Størrelsen på en tinglysningsafgift, reguleres efter tinglysningsafgiftsloven. Tinglysningsafgiften som betales til staten vedrørende et skøde, består to dele: en variabel afgift og en fast afgift.