Forside » tinglysninger » Tinglysningsafgift beregner 2023 – Beregn afgiften på dit skøde her
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Tinglysningsafgift beregner 2024 – Beregn afgiften på dit skøde her

tinglysningsafgift

Af Skøde Centret

Du kan her beregne tinglysningsafgift (også kaldet stempelafgift) på et skøde eller et pantebrev ved hjælp af nedenstående beregnere.

Beregnerne er vejledende. Der kan være individuelle forhold der bevirker, at tinglysningsafgiften skal beregnes anderledes.

Læs også: Hjælp til tinglysning af skøde.

Hvad er tinglysningsafgift?

Tinglysningsafgift er en statslig afgift som skal betales i forbindelse med anmeldelse af et dokument til tinglysning i tingbogen. Det kan fx være et skøde, eller et pantebrev.

Afgiften påkræves af SKAT via Tinglysningsretten.

Tinglysningsafgift på et skøde er et centralt begreb i forbindelse med ejerskifte, og betales typisk ved

  • Boligkøb i alm fri handel
  • Ændring af et eksisterende skøde, fx ved skilsmisse, samlivsophør eller salg mellem forældre og barn.

Hvordan beregnes tinglysningsafgiften på et skøde i 2024?

En tinglysningsafgift på et skøde består af 2 dele:

  1. En fast afgift
  2. En variabel afgift

Den faste del af tinglysningsafgiften på et skøde udgør kr. 1.850 (pr. 1. januar 2023).

Den variable del af tinglysningsafgiften skal ifølge reglerne beregnes forskelligt, afhængig af hvilken type handel der er tale om:

1) Almindelig fri handel

Ved en almindelig bolighandel, beregnes den variable del af tinglysningsafgiften som 0,6 % af købsprisen uanset hvor stor den offentlige vurdering er (og rundes op til nærmeste 100).

Eksempel på beregning: En fast ejendom købes for kr. 1.200.000. Tinglysningsafgiften beregnes her som kr. 1.850 + 0,6% af kr. 1.200.000. Det giver en samlet tinglysningsafgift på kr. 8.950.

2) Familiehandel

Hvis der er tale om en familiehandel, skal den variable del af tinglysningsafgiften beregnes af den offentlige vurdering minus 15 %, hvis købesummen er mindre end dette beløb – ellers af købesummen (og rundes op til nærmeste 100).

Se også denne video, som forklarer hvordan tinglysningsafgift beregnes:

Eksempel på beregning: En ejerlejlighed overdrages til 15% under den offentlige vurdering. Den offentlige vurdering udgør kr. 1.500.000, hvilket giver en overdragelsessum på kr. 1.275.000 (85% af kr. 1.500.000). Tinglysningsafgiften beregnes af overdragelsessummen på kr. 1.275.000. Tinglysningsafgiften beregnes her som kr. 1.850 + 0,6% af kr. 1.275.000. Det giver en samlet tinglysningsafgift på kr. 9.450.

3) Skilsmisse

Ved skilsmisse, hvor der foreligger en bevilling fra Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen), kan man nøjes med en tinglysningsafgift på kr. 1.850. Man sparer således den variable del af afgiften.

4) Andre typer af handler

Idet reglerne kun gælder for ejerboliger, (fx parcelhus, ejerlejlighed eller sommerhus), vil beregningen af den variable del af tinglysningsafgiften i andre typer af sager, fx ved skøde på en erhvervsejendom, skulle beregnes således:

0,6 % af den offentlige vurdering eller købesummen, hvor den højeste af de to værdier skal anvendes (og rundes op til nærmeste 100).

Betales der tinglysningsafgift ved køb af andelsbolig?

Hvis du skal købe en andelsbolig, er det ikke relevant med betaling af tinglysningsafgift, da man ikke laver et selvstændigt skøde på en andelsbolig. Ved andelsbolig, findes der kun et samlet skøde for hele foreningen.

Hvornår skal tinglysningsafgiften betales?

Tinglysningsafgiften betales samtidig med at skødet anmeldes til tinglysning, og betales online. Beløbet opkræves af formelt af Tinglysningsretten.

Hvordan betales tinglysningsafgift?

Afgiften betales elektronisk via Tinglysningsrettens system i forbindelse med anmeldelse af dokument til tinglysning. Der kan anvendes betalingskort. det er anmelder af dokumentet der har mulighed for at betale afgiften.

Hvad koster det at tinglyse et skøde?

Har du brug for at få tinglyst et skøde, kan Skøde Centret hjælpe dig med sagen hurtigt og nemt og til en fast lav pris du kan regne med fra starten af.

trustpilot

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ En komplet skødepakke som rummer alt det nødvendige papirarbejde i forhold til at få overdragelsen af ejendommen på plads.
✔ Et udvidet skøde, som også rummer den vigtige formalisering af jeres aftale. Vores skøde er således ikke blot et standard minimalskøde.
✔ En fast pris du kan regne med fra starten af. Der kommer således ingen ekstraregninger eller tillæg senere hen.

trustpilot
SE PRISER

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe 70 20 21 29 (man - fre: 9-17).

Størrelsen på en tinglysningsafgift, reguleres efter tinglysningsafgiftsloven. Tinglysningsafgiften som betales til staten vedrørende et skøde, består to dele: en variabel afgift og en fast afgift.

Er der nogen undtagelser for tinglysningsafgift?

Ja, der er nogle få undtagelser for tinglysningsafgift, dog kun den variable del af tinglysningsafgiften. Man vil altid skulle betale den faste tinglysningsafgift på 1.850.

Som nævnt ovenfor, sparer man 0,6% afgiften når ejendom overdrages ved skilsmisse. Derudover sparer man 0,6% afgiften, når man overtager ejendom ved hensidden i uskiftet bo. I den situation kan man nøjes med at tinglyses skifteretsattesten som adkomst på ejendommen med en afgift på kr. 1.850.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top