Forside » Samejeoverenskomst » Samejekontrakt: Hvordan sikrer den jer som ugifte samlevende?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Samejekontrakt: Hvordan sikrer den jer som ugifte samlevende?

samejeoverenskomst

Af Skøde Centret

Hvis du og din samlever ejer fast ejendom sammen som ugifte samlevende, kan det være en god ide at lave en samejekontrakt. En samejekontrakt er et skriftligt dokument, der beskriver jeres kollektive rettigheder og forpligtelser vedrørende jeres ejerskab af fast ejendom.

Hvad er en samejekontrakt om fast ejendom?

En samejekontrakt er en juridisk bindende aftale mellem to parter om fast ejendom. Dette er ofte et fælles hus eller anden type fast ejendom som et sommerhus eller en lejlighed.

Denne kontrakt beskriver forholdet mellem parterne og deres rettigheder og forpligtelser i forhold til ejendommen. Det hjælper også med at fastlægge hvordan ejerskab og værdien af ejendommen vil blive håndteret, hvis parterne ikke længere er samlevende.

Denne kontrakt vil hjælpe med at undgå eventuelle misforståelser mellem parterne om deres fælles ejendom, i tilfælde af at samlivet ophæves.

Hvorfor bør man lave en samejekontrakt som ugifte samlevende?

Når du køber ejendom sammen med din samlever, kan en samejekontrakt hjælpe med at skabe et mere sikkert fællesskab mellem jer. Denne kontrakt vil give jer begge en klar forståelse af jeres rettigheder og forpligtelser, hvilket giver jer en bedre chance for at undgå økonomiske problemer i fremtiden. En samejekontrakt vil også hjælpe med at fastlægge, hvordan omkostninger og udgifter vil blive delt, såvel som hvem der har ansvar for gæld og andre regninger. Det vil også give hver af jer klarhed om jeres andel i ejendomsværdien, hvis parterne ønsker at sælge eller dele ejerskabet på et senere tidspunkt.

Hvornår bør man oprette en samejekontrakt?

En samejekontrakt bør oprettes, når to eller flere personer ejer ejendom sammen som ugifte. Det anbefales, at samejekontrakten skrives, når ejendommen købes, således at aftaler omkring ejendomsrettigheder, krav og forpligtelser defineres tydeligt for alle involverede parter. Det spiller også en vigtig rolle at dette skrives ned, da det kan være svært at bevise, hvad parterne har aftalt mundtligt senere. Samejekontrakten sikrer, at alle parter er bekendte med og accepterer deres ejendomsrettigheder og deres forpligtelser.

Hvad koster en samejekontrakt?

Vi kan hjælpe jer med at udarbejde en samejekontrakt til en fast pris på kr. 1.950 inkl. moms. Vi sørger for at samejekontrakten lever op til jeres ønsker og behov.

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 70202129 for spørgsmål eller bestilling.

Hvad skal der stå i en samejekontrakt?

En samejekontrakt skal indeholde oplysninger om, hvem der er ejer af fast ejendom, hvordan ejendommen skal håndteres, hvordan omkostninger og udgifter skal deles, samt hvordan ejerskab og værdien af ejendommen skal håndteres, hvis parterne ikke længere er samlevende.

Det kunne f.eks. omfatte oplysninger om, hvem der har ret til at leje ejendommen ud, hvem der har ansvar for vedligeholdelse og forbedringer, hvordan eventuelle værdistigninger skal deles, hvordan ejendommen skal købes, hvis en part ønsker det, samt hvem der har ansvar for gæld.

En samejekontrakt vil omfatte bestemmelser om, hvordan ejerskab og værdien af ejendommen skal håndteres, hvis parterne ikke længere er samlevende. Det kunne f.eks. omfatte bestemmelser om at ejendommen skal sælges, eller at den ene part overtager ejendommen.

Behøver man at tinglyse kontrakten?

Hvis en samejekontrakt udarbejdes mellem to samlevende, er det ofte ikke nødvendigt at tinglyse den. På den måde sparer du tinglysningsafgiften på kr. 1.850.

Hvad koster det at tinglyse en samejekontrakt?

Hvis du ønsker at tinglyse din samejekontrakt, skal du betale tinglysningsafgiften på kr. 1.850. Beløbet betales til Tinglysningsretten i forbindelse med anmeldelse af samejekontrakten til tinglysning.

Hvad betyder “i lige sameje”?

Når et par ejer en fast ejendom i lige sameje, betyder det, at de ejer ejendommen sammen 50/50. Det betyder, at hver person har en lige stor andel af ejendommen og de omkostninger og udgifter, der er forbundet med den.

Eksempelvis hvis to personer køber et hus, og har det i lige sameje, ejer de hver 50% af huset og alle omkostninger og udgifter er fordelt ligeligt mellem dem. Det vil også give hver af dem klarhed om deres andel i ejendomsværdien, hvis de ønsker at sælge ejendommen i fremtiden.

Hvilke regler skal man følge ved en samejekontrakt?

I bør tage stilling til følgende i forbindelse med at samejekontrakten bliver oprettet:

  1. Bestem hvordan indtægter og udgifter vil blive fordelt mellem ejerne.
  2. Opstil rettigheder og forpligtelser for hver ejer.
  3. Specificer hvordan ejerskabet kan overføres til en anden.
  4. Beslut hvordan man håndterer konflikter mellem ejerne.
  5. Fastlæg hvordan man kan opløse samejet mellem ejerne.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top