Forside » skøde » Skøde ejerandel – Sådan får du ændret ejerandel på skøde
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Skøde ejerandel – Sådan får du ændret ejerandel på skøde

skøde

Af Skøde Centret

Hvis et ejerforhold af en bolig eller et sommerhus skal ændres, skal dette ske via et nyt skøde på den ejerandel som sagen vedrører. Dette skøde tinglyses i tingbogen.

Hvad er et skøde?

Et skøde er et juridisk dokument, der bekræfter, hvem der ejer en fast ejendom – det kan være et hus, en lejlighed, et sommerhus eller en grund. Det er, kort sagt, din ejendomsattest, det bevis du har på, at du ejer en bestemt fast ejendom. Det er også skødet, der anvendes, når ejendommen skifter hænder, det vil sige ved køb og salg, arv, gave, bytte eller på anden vis.

Hvad er et skøde på en ejerandel?

Et skøde på en ejerandel refererer til det forhold, at ejerskabet af en ejendom kan være delt mellem flere personer. Dette kan være tilfældet for ægtefæller, samlevende, venner, eller familiemedlemmer, der ejer en ejendom sammen. I disse situationer vil hver person eje en andel af ejendommen – dette kan være en lige andel, for eksempel 50/50, eller det kan være en ulige fordeling, som 70/30.

Hvad betyder det at have en ejerandel i en ejendom?

At have en ejerandel i en ejendom betyder, at du har en andel i både rettighederne og forpligtelserne til ejendommen. Dette inkluderer retten til at bruge ejendommen, retten til en del af overskuddet ved salg, og ansvar for en del af omkostningerne, herunder lån og skatter.

Hvorfor og hvornår er det nødvendigt at ændre ejerandel på skøde?

Skødeskrivning

Ændringer i ejerandel på et skøde kan være nødvendige af forskellige grunde, og situationer kan variere meget. Her er nogle af de mest almindelige grunde:

Ændring af ejerandel ved arv

Når en ejendom overgår ved arv, kan det være nødvendigt at ændre ejerandelen på skødet. Dette kan være tilfældet, hvis ejendommen fordeles mellem flere arvinger, der hver især arver en andel af ejendommen.

Ændring af ejerandel ved overdragelse mellem familiemedlemmer

Overdragelse af ejerandele mellem familiemedlemmer kan også medføre ændringer i ejerandelen. Dette kan være tilfældet, når forældre overdrager en del af deres ejendom til et eller flere børn, eller når søskende deler en arvet ejendom.

Ændring af ejerandel ved samlivsophør

Hvis et par, der ejer en ejendom sammen, vælger at gå fra hinanden, vil det ofte være nødvendigt at ændre ejerandelen på skødet. Det kan for eksempel være, at den ene part vælger at købe den anden ud, eller at ejendommen skal sælges, og overskuddet deles.

Ændring af ejerandel ved deling af sommerhus

I situationer, hvor flere ejere skal dele en fælles ejendom, som eksempelvis et sommerhus, kan det være nødvendigt at justere ejerandelen på skødet. Dette kan ske, hvis en ejer ønsker at sælge sin andel, eller hvis nye ejere skal indtræde.

Hvordan påvirker ændring af ejerandel på skøde ejendomsskatten?

Ejendomsskatten, også kendt som grundskyld, er en skat, der beregnes på baggrund af ejendomsvurderingen. Hvis ejerandelen ændres, kan det påvirke, hvor meget hver enkelt ejer skal betale i ejendomsskat. Hvis du for eksempel øger din ejerandel fra 25% til 50%, vil din del af ejendomsskatten også stige tilsvarende. Derfor er det vigtigt at tage højde for ejendomsskatten, når du overvejer at ændre ejerandel på skødet.

Hvordan ændres ejerandel på skøde?

overtagelse-af-hus

For at ændre ejerandelen på skødet, skal der udarbejdes et nyt skøde, der viser den nye fordeling af ejerandele.

  1. Udarbejdelse af skødet: Først skal det nye skøde udarbejdes. Det skal indeholde alle relevante oplysninger om ejendommen og de involverede parter, samt den nye ejerandel.
  2. Godkendelse af skødet: Når skødet er udarbejdet, skal det godkendes af alle parter. Det er vigtigt at gennemgå alle detaljer nøje for at sikre, at alt er korrekt.
  3. Digital underskrift: Når alle parter har godkendt skødet, skal det underskrives digitalt. Det gøres typisk ved hjælp af MitID, som er en sikker og nem måde at underskrive dokumenter digitalt på.
  4. Indsendelse til tinglysning: Når skødet er underskrevet digitalt, skal det sendes til tinglysning. Det kan gøres elektronisk, hvilket gør processen hurtig og effektiv.
  5. Bekræftelse af tinglysning: Efter skødet er tinglyst, vil alle parter modtage en bekræftelse. Det er først på dette tidspunkt, at ændringen af ejerandelen er juridisk bindende.

Efter tinglysning af det nye skøde, vil det fremgå af tingbogen, hvem der ejer hvilken andel af ejendommen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at tinglysning af skøde kan tage noget tid, og at det først er bindende for tredjemand, når det er tinglyst.

Hos Skøde Centret kan vi hjælpe dig med skødesagen. Vi er specialiseret i at ændre ejerforhold på et skøde, da vi har arbejdet indgående med dette område siden 2003.

trustpilot

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ En komplet skødepakke som rummer alt det nødvendige papirarbejde i forhold til at få overdragelsen af ejendommen på plads.
✔ Et udvidet skøde, som også rummer den vigtige formalisering af jeres aftale. Vores skøde er således ikke blot et standard minimalskøde.
✔ En fast pris du kan regne med fra starten af. Der kommer således ingen ekstraregninger eller tillæg senere hen.

trustpilot
SE PRISER
Det er uforpligtende: Hvis overdragelsen ikke kan gennemføres, koster det ikke noget.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe 70 20 21 29 (man - fre: 9-17).

Hvad koster det at ændre skødet?

Der er 2 grundlæggende udgifter forbundet med at ændre skødet:

Hvordan fastsættes en købesum ved ændring af ejerandel?

Ved ændring af ejerandel, skal der fastsættes en købesum for den andel, der skifter hænder. Denne sum skal angives i det nye skøde. Købesummen kan være baseret på en vurdering af ejendommens markedsværdi, eller på en aftale mellem de involverede parter. Det er vigtigt at huske, at købesummen kan have skattemæssige konsekvenser, og det anbefales derfor at søge professionel rådgivning.

Ved ændring af ejerandel, er det også vigtigt at tage højde for hvordan eventuel gæld i ejendommen skal håndteres. Fordelingen af restgæld skal normalt afspejle ejerandelen. Det vil sige, hvis du ejer 60% af ejendommen, skal du også hæfte for 60% af gælden. Det er vigtigt at få dette forhold angivet korrekt i det nye skøde, for at undgå eventuelle uoverensstemmelser senere.

Hvis en ejer vælger at overtage hele ejendommen, og dermed også hele gælden, skal dette ligeledes angives i det nye skøde. Det kan være nødvendigt at lave en ny låneaftale med kreditinstituttet, som skal godkende den nye ejers betalingsevne.

Bør vi have en købsaftale først?

Inden skødet kan udarbejdes og tinglyses, skal I have selve aftalegrundlaget på plads. I behøver dog ikke nødvendigvis lave en egentlig købsaftale, da man godt kan skrive vilkårene for overdragelsen ind direkte i skødet.

I bør blandt andet have klarlagt, at den ejerandel I hver kommer til at have også svarer til den andel af gælden (bank og kreditforening) i hver især kommer til at hæfte for. Hvis I fx skal eje ejendommen 50/50, bør I som hovedregel også hæfte for gælden med 50/50.

Hvis den ene af jer skal overtage hele ejendommen, bør gælden ligeledes blive overtaget fuldt ud.

I bør i forbindelse med en ændring af ejerandelen også have overvejelser om behovet for tilstandsrapport, el-rapport og ejerskifteforsikring, da reglerne omkring sælgers mangelansvar også gælder ved interne overdragelser, selvom man blot ændrer ejerandelen.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top