Skøde ejerandel – Få ændret ejerandel på skøde til fast lav pris

skøde

Hvis et ejerforhold af en bolig eller et sommerhus skal ændres, skal dette ske via et nyt skøde på den ejerandel som sagen vedrører. Dette skøde tinglyses i tingbogen.

Dette gælder, uanset om ændringen af ejerandel vedrører

Ejerandelen kan ændres ved at der oprettes et digitalt dokument (typisk et skøde), som involverede parter herefter underskriver med nemid. Dette skøde skal indeholde en række påkrævede erklæringer, da det ellers bliver afvist ved tinglysningsretten.

Når skødet er underskrevet, kan det anmeldes til tinglysning. Hvis alt er udført korrekt, bliver skødet tinglyst, hvilket betyder, at tingbogen nu er rettet til.

Når tingbogen er rettet, kan banken/kreditforeningen herefter lave gældsovertagelse på eksisterende lån, eller oprette nye lån, afhængig af hvad der er planlagt.

Hos Skøde Centret kan vi hjælpe dig med skødesagen. Vi er specialiseret i at ændre ejerforhold på et skøde, da vi har arbejdet indgående med dette område siden 2003.

skøde

Du får følgende fordele med Skøde Centret:

✔ Du får udarbejdet skødet fra dag til dag.
✔ Du får ikke kun et minimalskøde. Du får derimod et skøde som også rummer vilkårene for jeres aftale i et og samme dokument.
✔ Du får en fast pris du kan regne med fra starten af.

Samlet pris for hele sagen: Kr. 4.750,- inkl. moms. (ingen handel – ingen regning).

trustpilot
Bestil skøde
Læs mere om vores skødepakker

eller ring 70 20 21 29.

Bør vi have en købsaftale først?

Inden skødet kan udarbejdes og tinglyses, skal I have selve aftalegrundlaget på plads. I behøver dog ikke nødvendigvis lave en egentlig købsaftale, da man godt kan skrive vilkårene for overdragelsen ind direkte i skødet.

I bør blandt andet have klarlagt, at den ejerandel I hver kommer til at have også svarer til den andel af gælden (bank og kreditforening) i hver især kommer til at hæfte for. Hvis I fx skal eje ejendommen 50/50, bør I som hovedregel også hæfte for gælden med 50/50.

Hvis den ene af jer skal overtage hele ejendommen, bør gælden ligeledes blive overtaget fuldt ud.

I bør i forbindelse med en ændring af ejerandelen også have overvejelser om behovet for tilstandsrapport, el-rapport og ejerskifteforsikring, da reglerne omkring sælgers mangelansvar også gælder ved interne overdragelser, selvom man blot ændrer ejerandelen.

Hvordan foregår tinglysningen af skødet?

Skødet udarbejdes digitalt, hvorefter begge parter underskriver med nemid. Herefter bliver det sendt til behandling ved Tinglysningsretten, hvilket tager nogle få dage.

Hvad koster det at ændre skødet?

Der er 2 grundlæggende udgifter forbundet med at ændre skødet:

  1. Honorar for at få arbejdet udført.
  2. Tinglysningsafgiften til staten.