Forside » skøde » Skøde ejerandel – Sådan får du ændret ejerandel på skøde

Skøde ejerandel – Sådan får du ændret ejerandel på skøde

skøde

Hvis et ejerforhold af en bolig eller et sommerhus skal ændres, skal dette ske via et nyt skøde på den ejerandel som sagen vedrører. Dette skøde tinglyses i tingbogen.

Hvad er skøde på en ejerandel?

Et skøde på en ejerandel betyder normalt, at der skal ske en ændring af et skøde vedr. en mindre del af en ejendom, fx 50% eller 25%. Det kan være et behov der opstår som led i en bodeling eller ved overdragelse mellem familiemedlemmer.

En skøde ejerandel kan også være en andel af et hus, der er arvet. Arvingerne efterlades således med en skøde ejerandel, der svarer til deres andel af huset.

Hvorfor ændre ejerandel på skøde?

Der kan være mange grunde til at ændre ejerandel på skøde. Fx kan der være en arv, der skal fordeles mellem arvingerne, eller som nævnt være tale om overdragelse mellem familiemedlemmer eller venner som ejer et sommerhus sammen.

I nogle tilfælde kan det give mening at ændre ejerandel på skødet, så der ikke er nogen, der ejer mere end de andre. Dette kan have betydning hvis ejendommen senere skal sælges.

En ændring af ejerandel på skødet kan også have betydning i forbindelse med et samlivsophør. Hvis to ejer et hus sammen og deres forhold ophører, kan det give mening at ændre ejerandel på skødet, hvis den ene person træder ud af ejendommen.

En ændring af ejerandel på skødet har også betydning for hvor meget de enkelte skal betale i ejendomsskat af ejendommen.

Når der ændres ejerandel på skøde, er det vigtigt at have en advokat eller juridisk rådgiver med i processen, da der er mange juridiske aspekter, der skal tages hensyn til.

Hvordan ændres ejerandel på skøde?

Skøde ejerandel ændres ved at der udarbejdes et nyt skøde, der tinglyses i tingbogen. Det nye skøde vil så vise den nye ejerandel.

Dette gælder, uanset om ændringen af ejerandel vedrører

For at få ændret ejerandel på skøde, skal man have en ny skøde på den andel, der ønskes ændret. Denne skøde tinglyses i tingbogen.

Ejerandelen kan ændres ved at der oprettes et digitalt dokument (typisk et skøde), som involverede parter herefter underskriver med MitID. Dette skøde skal indeholde en række påkrævede erklæringer, da det ellers bliver afvist ved tinglysningsretten.

Der skal også angives en købesum. Købesummen kan være svær at fastsætte, da der normalt ikke er tale om en almindelig fri handel. Men købesummen vil oftest indeholde andelen af restgælden som overtages tillagt en kontant betaling for overtagelse af andelen af ejendommens friværdi.

Når skødet er underskrevet, kan det anmeldes til tinglysning. Hvis alt er udført korrekt, bliver skødet tinglyst, hvilket betyder, at tingbogen nu er rettet til.

Når tingbogen er rettet, kan banken/kreditforeningen herefter lave gældsovertagelse på eksisterende lån, eller oprette nye lån, afhængig af hvad der er planlagt.

Hos Skøde Centret kan vi hjælpe dig med skødesagen. Vi er specialiseret i at ændre ejerforhold på et skøde, da vi har arbejdet indgående med dette område siden 2003.

trustpilot

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ En komplet skødepakke som rummer alt det nødvendige papirarbejde i forhold til at få overdragelsen af ejendommen på plads.
✔ Et udvidet skøde, som også rummer den vigtige formalisering af jeres aftale. Vores skøde er således ikke blot et standard minimalskøde.
✔ En fast pris du kan regne med fra starten af. Der kommer således ingen ekstraregninger eller tillæg senere hen.

trustpilot
Se pris og start sag
Det er uforpligtende: Hvis overdragelsen ikke kan gennemføres, koster det ikke noget.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe 70 20 21 29 (man - fre: 9-17).

Bør vi have en købsaftale først?

Inden skødet kan udarbejdes og tinglyses, skal I have selve aftalegrundlaget på plads. I behøver dog ikke nødvendigvis lave en egentlig købsaftale, da man godt kan skrive vilkårene for overdragelsen ind direkte i skødet.

I bør blandt andet have klarlagt, at den ejerandel I hver kommer til at have også svarer til den andel af gælden (bank og kreditforening) i hver især kommer til at hæfte for. Hvis I fx skal eje ejendommen 50/50, bør I som hovedregel også hæfte for gælden med 50/50.

Hvis den ene af jer skal overtage hele ejendommen, bør gælden ligeledes blive overtaget fuldt ud.

I bør i forbindelse med en ændring af ejerandelen også have overvejelser om behovet for tilstandsrapport, el-rapport og ejerskifteforsikring, da reglerne omkring sælgers mangelansvar også gælder ved interne overdragelser, selvom man blot ændrer ejerandelen.

Hvordan foregår tinglysningen af skødet?

Skødet udarbejdes digitalt, hvorefter begge parter underskriver med MitID. Herefter bliver det sendt til behandling ved Tinglysningsretten, hvilket tager nogle få dage.

Når skødet er tinglyst, er overdragelsen fuldbyrdet, og den nye ejerandel er herefter formaliseret.

Hvad koster det at ændre skødet?

Der er 2 grundlæggende udgifter forbundet med at ændre skødet:

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centret til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

Se priser