Alt-i-en skødepakke ved skilsmisse

Er du og din ægtefælle ved at flytte fra hinanden i forbindelse med bodeling, og skal den ene af jer overtage jeres fælles bolig, skal der udarbejdes et nyt skøde (skilsmisseskøde).

Hos Skøde Centret er vi specialiseret i overdragelse af bolig ved skilsmisse.

Kr. 4.950,- inkl. moms

Start din skødesag

Alt-i-en skødepakke:

 • A – Z skødebehandling

  En komplet skødepakke, som rummer alt det nødvendige papirarbejde i forhold til at få ejendommen skødet over til den af jer som skal overtage.

 • Aftalevilkår i skødet

  Formalisering af jeres aftale omkring overdragelsen af ejendommen.

 • Fast lav pris

  En fast lav pris som du kender fra starten af.

Normalt er et skøde blot et såkaldt minimalskøde, som alene ændrer ejerskabet i tingbogen, men som ikke i sig selv indeholder formalisering af aftalevilkår. Uden en skriftlig aftale mellem jer, kan det være svært at bevise hvad der er aftalt.

Hos Skøde Centret udarbejder vi ikke blot et minimalskøde, men derimod et udvidet skøde, som integrerer både en bodelingsaftale og et skøde i et og samme dokument. Med vores mangeårige ekspertise inden for dette felt, sørger vi for at jeres bodelingsaftale bliver formelt indarbejdet som en væsentlig del af vores skødepakke.

Hvad er inkluderet?Skøde Centrets alt-i-en skødepakkeAlm. skøde skrivning
Basis oplysninger i skødetJaJa
Tinglysningsekspedition af skødetJaJa
Vilkår i skødet om evt. kontant betaling mellem jerJaNej
Vilkår i skødet om hvorvidt eksisterende lån overtagesJaNej
Vilkår i skødet om risikoovergangJaNej
Vilkår i skødet om erstatningsansvar ved et evt. fremtidigt salg af boligenJaNej
Formulering af evt. andre vilkår i skødetJa Nej
Koordinering af skødesagen med bankJaNej
Mulighed for at vende tilbage omkring sagen senere hen uden ekstra omkostningJaNej
 • Vi udarbejder nyt skilsmisseskøde via den digitale tinglysning hos Tinglysningsretten.

 • Vi sikrer at du får reduceret tinglysningsafgiften til kr. 1.850, da dette er muligt ved skilsmisse.

 • Vi indhenter jeres digitale underskrifter på skødet.

 • Vi sørger for at skilsmisseskødet tinglyses korrekt i tingbogen.

 • Vi fremsender det tinglyste skøde til dig, så snart det er færdigtinglyst hos Tinglysningsretten.

 • Vi følger løbende op på sagen og giver dig svar på de spørgsmål du måtte have undervejs i sagen.

Svar på ofte stillede spørgsmål

Hvor hurtigt leverer I skødet?
Vi leverer skødet fra dag til dag, medmindre der opstår nogle komplikationer som forsinker sagen. Det kan fx være tekniske problemer med tinglysningssystemet hos Tinglysningsretten, eller skødeoplysninger som fortsat skal fremskaffes.

Hvordan foregår kommunikationen med jer undervejs i sagen?
Vi kommunikerer typisk via telefon og mail.

Er priserne på jeres ydelser faste, eller kommer der andre udgifter oveni?
Vores priser er faste, så du på den måde har overblik over hvor meget det kommer til at koste fra starten af. Vi arbejder ikke med timepriser og ekstratillæg. Du kan dermed regne med, at prisen på vores skødeservice også er det du ender med at betale i sidste ende. Udover vores honorar kommer der udgifter til selve tinglysningsafgiften til staten.

Hvor meget udgør tinglysningsafgift på et skilsmisseskøde?
Tinglysningsafgift på et skilsmisseskøde udgør kr. 1.850. Vi sikrer at du sparer den 0,6% afgift man ellers normalt betaler.

Hvornår betaler jeg?
Du betaler først honorar til os, når skødet er klargjort til jeres underskrift og når I har godkendt det.

Hvordan betaler jeg?
Vi fremsender et konto nummer du kan benytte, når betaling skal finde sted.

Er I ansvarsforsikret?
Ja! Skøde Centrets rådgivning og sagsbehandling er ansvarsforsikret via Lloyds Bruxelles. Det betyder, at du som kunde er sikret, hvis Skøde Centret skulle begå fejl i behandlingen af din sag.

Hvilken sikkerhed har jeg ved at bruge jeres service?
Vi har siden 2003 udelukkende arbejdet specialiseret med boligkøb og skødeskrivning. Vi gennemfører årligt mellem 800 – 1200 tinglysninger, herunder mange skilsmisseskøder. Vi deltager løbende i specialiseret juridisk efteruddannelse.

Arbejder I landsdækkende?
Ja! Uanset hvor i landet ejendommen er beliggende, kan vi hjælpe dig med sagen.

Start din skødesag

Det er uforpligtende:
Du betaler først, når I har godkendt og underskrevet skødet, og kun hvis overdragelsen kan gennemføres.

Kontakt os: 70 20 21 29

Hvad er et skilsmisseskøde?

Et skilsmisseskøde er essentielt, når ægtefæller går fra hinanden og skal dele deres fælles ejendom. Det sikrer, at ejendommens ejerforhold ændres korrekt og lovformeligt.

Når en skilsmisse eller separation finder sted, og den ene part skal overtage den fælles bolig, skal der udarbejdes et nyt skøde.

Dette skøde, også kendt som et skilsmisseskøde, fungerer som dokumentation for, at den ene ægtefælle overtager ejendommen.

For at få et skilsmisseskøde, kræves en bevilling fra Familieretshuset. Det betyder, at det ikke er nok blot at blive enige om fordelingen.

Formuefællesskabet mellem ægtefællerne skal opløses gennem en formel proces. Et skilsmisseskøde er en vigtig del af denne proces, da ejendommen skal tinglyses på ny ejers navn.

Når et skilsmisseskøde er nødvendigt, omfatter det typisk både juridiske og økonomiske forpligtelser. Det indeholder information om, hvem der fremover ejer ejendommen, og hvordan gælden håndteres.

En korrekt udført bodeling er afgørende for at sikre, at både aktiver og passiver fordeles retfærdigt. Dette inkluderer fast ejendom, som jo ofte er en væsentlig del af fælles formue.

At få hjælp fra en juridisk ekspert kan være en god idé. De kan sikre, at processen forløber hurtigere og undgå potentielle fejl.

Proces for udarbejdelse af skilsmisseskøde

Et skilsmisseskøde indebærer flere vigtige trin, herunder udarbejdelse, underskrivelse og tinglysning. Hvert trin skal udføres omhyggeligt for at sikre en juridisk korrekt overførsel af ejendommen.

Udarbejdelse af skilsmisseskøde

Først og fremmest skal der udarbejdes et skilsmisseskøde. Dokumentet bekræfter overdragelsen af ejendommen mellem de tidligere ægtefæller. Det skal afspejle de vilkår, parterne er blevet enige om, herunder eventuel gældsovertagelse og den nye ejers rettigheder.

Det er essentielt at inkludere information som ejerskifte, overtagelsesdato og eventuelle forpligtelser. Skilsmissebevillingen eller separationsbevillingen skal vedlægges for at dokumentere skilsmissen officielt.

Underskrive skilsmisseskøde med MitID

Efter udarbejdelsen af skilsmisseskødet skal begge parter underskrive dokumentet digitalt. Dette kan gøres ved hjælp af MitID, som sikrer, at underskriften er juridisk bindende og autentificeret.

Allerede inden underskrivelsen er det afgørende, at begge parter har gennemgået dokumentet grundigt og forstået alle betingelser.

Når dokumentet er underskrevet digitalt, kan det videreføres til næste trin, som er tinglysning af ejerskiftet.

Tinglysning og overtagelse

Tinglysning er den officielle registrering af overdragelsen af ejendommen. Det betyder, at ændringen bliver offentliggjort og registreret hos myndighederne.

Der skal betales en tinglysningsafgift på 1.850 kr. som dækker omkostningerne ved registreringen.

Tinglysningsdatoen vil ofte også fungere som overtagelsesdatoen, hvor den nye ejer formelt overtager ejendommen og eventuelle forpligtelser.

Det er vigtigt at sikre, at alle nødvendige dokumenter og oplysninger er korrekte og fuldstændige for at undgå forsinkelser i tinglysningsprocessen.

Finansielle aspekter ved skilsmisseskøde

Når et par bliver skilt og skal fordele en fælles bolig, er der flere vigtige finansielle aspekter at overveje. Disse omfatter ejendomsvurdering og økonomiske aftaler mellem parterne.

Vurdering af ejendommen

En korrekt ejendomsvurdering er essentiel ved en skilsmisse. Denne vurdering fastsætter ejendommens værdi, hvilket er afgørende, når den ene part ønsker at købe den anden part ud.

Professionelle vurderinger kan udføres af ejendomsmæglere eller andre eksperter. Bankerne kræver ofte en sådan vurdering for at godkende nye lån eller ændringer i eksisterende lån. Vurderingen skal være så præcis som muligt for at sikre en fair fordeling af aktiverne.

Når vurderingen er på plads, kan parterne beslutte, hvordan de skal håndtere eventuel gæld i ejendommenRestgæld og eventuelle nye lån skal tages i betragtning for at undgå økonomiske komplikationer.

Økonomisk aftale mellem parterne

Det er vigtigt at lave en økonomisk aftale, der fastlægger, hvordan værdien af boligen skal fordeles. Denne aftale bør inkludere købesummen for ejendommen, hvilket betyder den pris, den ene part skal betale for at overtage boligen – hvis der er aftalt en pris.

Aftalen skal også tage hensyn til fælles gæld og hvordan denne skal fordeles. Hvis der er eksisterende lån, skal parterne afgøre, hvem der overtager disse lån eller om de skal afvikles på anden vis. Dette kan kræve forhandlinger med banken.

Scroll to Top