Forside » skilsmisse » Et skilsmisseskøde kræver bevilling fra Familieretshuset
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Et skilsmisseskøde kræver bevilling fra Familieretshuset

skilsmisseskøde

Af Skøde Centret

Denne artikel redegør kort for hvad et skilsmisseskøde er, samt hvordan man anvender det.

Hvis en ægtefælle skal overtage en bolig, enten pga. skilsmisse eller separation, skal der udfærdiges et såkaldt skilsmisseskøde.

Skilsmisseskødet bør rumme vilkårene for jeres aftale i forbindelse med bodelingen, herunder om den ene af jer overtager ejendommens lån, og om der måtte være en friværdi som skal deles.

Skal et skilsmisseskøde tinglyses?

Skilsmisseskødet skal tinglyses. Tinglysningen skal foretages, så det derved sikres, at den part som overtager ejendommen fremover alene er formel ejer af ejendommen. Kun gennem tinglysning i tingbogen kan det falde formelt på plads.

Det oprindelige skøde som man som ægtefæller fik lavet da man skulle flytte sammen, skal således ændres hvis den ene ægtefælle bliver boende imens den anden flytter. Det nye skøde kommer i princippet til at supplere det oprindelige skøde.

Hvor meget betaler man i tinglysningsafgift?

Ud over alt arbejdet omkring skødet, så kræver overtagelsen af ejendommen desuden også at den overtagende ægtefælle har fået enten en forhåndsgodkendelse eller en endelig bevilget gældsovertagelse fra bank eller/og realkreditinstitut.

I forbindelse med tinglysning af et skilsmisseskøde, skal der betales en tinglysningsafgift. Afgiften udgør 1.850 kr. Man sparer dermed den normale 0,6% afgift. Dog er det et krav, at der har været formuefællesskab i ægteskabet. Og at overdragelsen først sker når der er kommet bevilling fra Familieretshuset, eller afsagt dom ved enten skilsmisse eller separation.

Hvis banken godkender at den overtagende part har økonomi nok til at overtage ejendommen alene, så kan skilsmisseskødet herefter blive tinglyst.

Kan I hjælpe med at udarbejde et skilsmisseskøde?

Hos Skøde Centret kender vi procedurerne og ved, at hurtig sagsbehandling og en gnidningsfri proces er afgørende i forbindelse med skilsmisseskøder.

Vi er specialiserede i udarbejdelse af nyt skøde i forbindelse med skilsmisse, separation og samlivsophør, og kan derved hjælpe dig med sagen.

trustpilot

Bestil skilsmisseskøde

Det eneste vi skal bruge til sagen, er nogle enkelte oplysninger, som fx jeres navne, adressen på ejendommen, kopi af skilsmissebevilling, og lignende.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top