Ejerpant

En prioritetsplads, der er reserveret til ejeren af ejendommen.

Begrebet indbefatter den panteretsplads i prioritetsrækkefølgen i en ejendom, der tilhører ejeren af ejendommen.

Ejerpant opstår fx når en tidligere tinglyst panteret ophører, uden at de efterstående panterettigheder i ejendommen rykkes op på den plads i prioritetsrækkefølgen, som bliver ledig.

Ejeren af ejendommen kan vælge at udnytte den nu ledige plads til at stifte panterettigheder med sikkerhed i ejendommen.

Dette kan eksempelvis ske ved at oprette et almindeligt pantebrev eller et ejerpantebrev, der kan stilles som sikkerhed for et banklån el.lign.


Hvad kan vi hjælpe dig med?

boligkøb

Boligkøb

Læs mere

skødeskrivning

Skøde

Læs mere


Skøde Centret har ydet specialiseret juridisk rådgivning og skødeskrivning til mere end 10.000 boligkøbere i hele Danmark siden 2003. Læs mere.