Forside » Husforsikring » Hvad dækker en ejerskifteforsikring?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

ejerskifteforsikring

Af Skøde Centret

Hvad dækker en ejerskifteforsikring? I denne artikel gennemgår vi de vigtigste juridiske aspekter af ejerskifteforsikringer, hvad de dækker, og hvad de ikke dækker.

Hvilke skjulte skader dækker en ejerskifteforsikring typisk?

En ejerskifteforsikring dækker som udgangspunkt skjulte skader på bygninger, som er opstået før køber overtager boligen og som køber ikke har kendt til på forhånd. Nogle af de skjulte skader, som en ejerskifteforsikring ofte dækker, inkluderer:

 • Konstruktionsfejl og mangler ved bygningen
 • Skader forårsaget af skadedyr eller svamp (dog ikke skimmelsvamp)
 • Skjulte rør- og ledningsskader
 • Fugt- og vandskader, der ikke var synlige ved besigtigelse

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at dækningen kan variere afhængigt af den enkelte forsikringspolice og forsikringsselskab. Derfor bør man læse forsikringsbetingelserne grundigt og sammenholde dem med tilstandsrapporten.

Hvad er forskellen mellem standarddækning og udvidet dækning?

Der findes to hovedtyper af ejerskifteforsikringer: standarddækning og udvidet dækning. Standarddækningen opfylder lovens minimumskrav til dækningsomfang og har typisk en løbetid på 5 eller 10 år.

Den udvidede dækning går et skridt videre og inkluderer også dækning for forhold ved grunden, såsom forurening og ulovlige stikledninger. Denne type forsikring løber normalt i 10 år og har ofte en beløbsmæssig begrænsning i dækningen, feks. 250.000 – 500.000 kr. for forurening.

Det er vigtigt at undersøge de specifikke betingelser for den udvidede dækning, da der kan være forskelle mellem forsikringsselskaber.

Hvordan påvirker klausuler og forbehold dækningen i en ejerskifteforsikring?

forsikring

Klausuler og forbehold i en ejerskifteforsikring kan begrænse eller ændre dækningen i forhold til det, der er beskrevet i forsikringsbetingelserne. Disse kan opstå, når forsikringsselskabet vurderer tilstandsrapporten og beslutter at tage forbehold for bestemte forhold.

Det er vigtigt at være opmærksom på klausuler og forbehold, da de kan påvirke dækningen i din ejerskifteforsikring.

Hvordan vælger man den rigtige ejerskifteforsikring?

For at vælge den rigtige ejerskifteforsikring bør du:

 1. Læse tilstandsrapporten grundigt og forstå de beskrevne forhold.
 2. Sammenligne tilbuddene fra forskellige forsikringsselskaber og vurdere dækningen i forhold til prisen.
 3. Sætte dig ind i forsikringsbetingelserne, herunder eventuelle klausuler og forbehold, samt sammenholde dem med tilstandsrapporten.
 4. Overveje om du har brug for en standarddækning eller en udvidet dækning, afhængig af bygningens og grunden forhold.
 5. Søge rådgivning fra en jurist eller forsikringsmægler, hvis du er usikker på, hvilken ejerskifteforsikring der passer bedst til dine behov.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring ikke?

Der er flere ting, som en ejerskifteforsikring generelt ikke dækker:

 1. Skader eller mangler, der er nævnt i tilstandsrapporten.
 2. Skader, der er opstået efter købers overtagelse af boligen.
 3. Skader, der skyldes almindelig slitage eller ælde.
 4. Skader, der skyldes manglende vedligeholdelse eller forkert brug af bygningen.

Hvilke faktorer påvirker prisen på en ejerskifteforsikring?

Flere faktorer påvirker prisen på en ejerskifteforsikring, herunder:

 1. Bygningens alder, størrelse og stand.
 2. Forsikringsselskabets vurdering af risikoen for skjulte skader.
 3. Valg af standarddækning eller udvidet dækning.
 4. Løbetidens længde (f.eks. 5 eller 10 år).

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top