Advokatforbehold er en gratis fortrydelsesret

advokatforbehold

Når du køber bolig, vil du ofte mærke et pres fra ejendomsmægleren for at skrive under på købsaftalen.

Ejendomsmægleren er interesseret i at købsaftalen bliver underskrevet, og hellere i dag end i morgen.

Hvis du er under tidspres, og din rådgiver endnu ikke har haft mulighed for at gennemgå købsaftalen og ejendommens øvrige dokumenter, anbefaler vi, at du får indsat et rådgiverforbehold, også kaldet et advokatforbehold i købsaftalen. På den måde er du ikke bundet af købsaftalen, hvis din rådgiver finder ubehagelige overraskelser ved gennemgangen af papirerne.

Forbeholdet er ikke automatisk indsat i købsaftalen som standard. Man skal derfor som køber bede ejendomsmægleren indsætte dette i købsaftalen inden den underskrives. Forbeholdet skal være formuleret korrekt for at være fuldt gyldigt. Et eksempel på en formulering er følgende:

Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at Skøde Centret kan godkende købsaftalen i dens helhed. Eventuelle indsigelser skal være ejendomsmægleren i hænde senest den xx/xx/20xx, kl. 16.00.

Med denne formulering kan du således træde hurtigt til med underskrift på købsaftalen uden risiko for at være bundet af handlen.

Ved at indsætte et forbehold i købsaftalen, får du i realiteten en gratis fortrydelsesret.

Hvis der ikke indsættes et forbehold i købsaftalen, er du overladt til at bruge den lovpligtige fortrydelsesfrist som løber 6 hverdage efter at begge parter har underskrevet købsaftalen. Men den koster 1% af købesummen at anvende.

Derfor er det bedre at få indsat et forbehold i købsaftalen.


Hvad kan vi hjælpe dig med?


Skøde Centret har ydet specialiseret juridisk rådgivning og skødeskrivning til mere end 10.000 boligkøbere i hele Danmark siden 2003. Læs mere.