Fortrydelsesret ved boligkøb – hvordan er reglerne?

fortrydelsesret

Som køber af en fast ejendom (herunder hus, ejerlejlighed eller sommerhus) har du 6 hverdages fortrydelsesret ved boligkøb.

Ejendommen skal dog være købt til privat anvendelse.

De 6 hverdage beregnes fra det tidspunkt hvor begge parter har underskrevet købsaftalen og sendt kopi til den anden part.

Fortrydelsesretten er reguleret i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Hvad koster det at fortryde handlen?

Denne fortrydelsesret koster 1 % af købesummen at anvende og beløbet skal betales til sælger senest inden udløbet af de 6 hverdage. Efter de 6 hverdage er handlen bindende.

Hvordan fortryder jeg?

Du skal inden 6 hverdage give sælger eller dennes repræsentant (ejendomsmægler) skriftlig besked om at du ønsker at fortryde handlen. Indenfor samme frist skal du have betalt 1% af købesummen til sælger eller medvirkende ejendomsmægler.

Hvordan fortryder jeg uden at det koster 1% af købesummen?

Sideløbende med denne lovpligtige fortrydelsesret er der normalt i købsaftalen taget forbehold for din rådgivers godkendelse af handlen. Dette forbehold er gratis at anvende.

Eventuelle forbehold til handlen skal derfor medtages i den godkendelsesskrivelse som din rådgiver sender til ejendomsmægleren.

Det samme gælder hvis du har fortrudt handlen og ønsker at komme ud af denne igen.

Call Now Button