Forside » Ordbog » g » Gældsovertagelseserklæring – hvad er det?

Gældsovertagelseserklæring – hvad er det?

Af Skøde Centret

En gældsovertagelseserklæring er en juridisk aftale, der bruges til at overføre ansvaret for en gæld fra én person til en anden. Det er en aftale mellem to parter, hvor den ene part påtager sig ansvaret for en eksisterende gæld, mens den anden part frigøres fra sit ansvar for gælden.

Gældsovertagelseserklæringer bruges ofte i forbindelse med overdragelse af ejendomme, hvor den nye ejer påtager sig ansvaret for gælden på ejendommen.

Hvordan laves en gældsovertagelseserklæring?

En gældsovertagelseserklæring er en skriftlig aftale mellem to parter, som fastlægger, at den ene part overtager ansvaret for en andens gæld. Erklæringen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af gælden, herunder hvem der ejer gælden, hvad gælden består af, hvor stor gælden er, hvilke betalinger der skal foretages, og hvilke andre betingelser, der er involveret.

Erklæringen skal også indeholde navnene på de involverede parter og en erklæring om, at den ene part påtager sig ansvaret for gælden.

Derudover kan en gældsovertagelseserklæring også indeholde specifikke betingelser, som parterne har aftalt. Disse specifikke betingelser kan omfatte, hvor ofte gælden skal betales, hvordan betalingerne skal foretages, og hvilke konsekvenser, der følger, hvis betalingerne ikke foretages til tiden.

Scroll to Top