Prioritering – Hvad er prioritering?

Egentlig fastlæggelse af fortrinsstilling, optagelse af lån mod sikkerhed i fast ejendom. Lånenes prioritetsstilling, 1., 2. eller 3. prioritet, udtrykker den rækkefølge, i hvilken långiverne får betalt deres krav ved en eventuel tvangsauktion.