Parcel – Hvad er en parcel?

Jordstykke der er udstykket af en større grund, eksempelvis fra landbrug, industri eller lignende.

Jordstykket har fået sit ejet matrikelnummer og kan ejes og handles uafhængigt af det oprindelige jordstykke.

Ordet parcel bliver ofte brugt i forbindelse med parcelhuse/parcelhusgrunde.