Byggepligt på grunde

Anvendes f.eks. i forbindelse med udstykning af parcelhusgrunde for at undgå spekulationsopkøb af jorden.

Indføres som et krav i købsaftalen/skødet om, at byggeriet skal være påbegyndt inden en nærmere fastsat frist på normalt to år.

Byggepligten er ofte udstykket af kommunen. Overholdes fristen om påbegyndelse af byggeriet ikke, kan ejer pålægges at sælge grunden tilbage til kommunen.


Hvad kan vi hjælpe dig med?

boligkøb

Boligkøb

Læs mere

skødeskrivning

Skøde

Læs mere


Skøde Centret har ydet specialiseret juridisk rådgivning og skødeskrivning til mere end 10.000 boligkøbere i hele Danmark siden 2003. Læs mere.