Forside » Ordbog » b » Byggepligt på grunde – Hvad er en byggepligt?

Byggepligt på grunde – Hvad er en byggepligt?

Anvendes f.eks. i forbindelse med udstykning af parcelhusgrunde for at undgå spekulationsopkøb af jorden.

Indføres som et krav i købsaftalen/skødet om, at byggeriet skal være påbegyndt inden en nærmere fastsat frist på normalt to år.

Byggepligten er ofte udstykket af kommunen. Overholdes fristen om påbegyndelse af byggeriet ikke, kan ejer pålægges at sælge grunden tilbage til kommunen.