b

Berigtigelsesomkostninger til skøde – hvor meget udgør de?

Berigtigelsesomkostninger (i forbindelse med bolighandel) er et udtryk for de samlede omkostninger til berigtigelse af et skøde. Det vil med andre ord sige de omkostninger der er forbundet med at få håndteret skøde (og eventuelt også en refusionsopgørelse). Hvad indgår i berigtigelsesomkostningerne? Berigtigelsesomkostninger omfatter tinglysningsafgift til skødet samt honorar til berigtigende advokat (udarbejdelse af skøde …

Berigtigelsesomkostninger til skøde – hvor meget udgør de? Læs mere »

Bindingsværkshuse – Hvad er definition på et bindingsværkshus?

Bindingsværk er en gammel måde at bygge huse på. De ældste bindingsværkshuse i Danmark er fra 1500-tallet, men de fleste bindingsværkshuse både i byen og på landet stammer fra 1700- og 1800-tallet. Selve ordet “bindingsværk” refererer til bygningens bestanddele af fuldtømmer, som er sammensat på mange forskellige måder. Kort sagt er bindingsværk en helt speciel …

Bindingsværkshuse – Hvad er definition på et bindingsværkshus? Læs mere »

Bjælkehytter – Hvad er en bjælkehytte?

Bjælkehytter er små ”huse” –  typisk ikke større end 30 m2. Bjælkehytter kan findes på fritidsgrunde såvel som i parcelhaver. De kan benyttes som kolonihavehus såvel som gæstehus eller opbevaring. De fleste bjælkehytter vedligeholdes på samme måde som almindelige havepavilloner og legehuse. Hvor ofte træet skal behandles afhænger dog af hvilke produkter der anvendes.

Bofællesskab – Hvad er et bofællesskab?

Et bofællesskab er et bevidst frembragt minisamfund, der består af fuldt udstyrede private hjem, suppleret med fælles faciliteter. Et bofællesskab er typisk planlagt, ejet og drevet af beboerne. Ofte bygges bofællesskaber fra grunden, da eksisterende byggerier sjældent egner sig til formålet.

By- og landzoner

Af hensyn til planlægning for hvor byggeri m.v. må finde sted, er landet opdelt i 3 zoner, landzone, byzone og sommerhusområde. Der er forskellige regler for benyttelse af din bolig afhængig af hvilken zone ejendommen ligger i. Eksempelvis må ejendomme der ligger i sommerhusområde som udgangspunkt ikke benyttes som helårsbolig, og dyrehold som f.eks. kvæg …

By- og landzoner Læs mere »

Bygning på lejet grund – Hvad er en bygning på lejet grund?

Bygning opført på en grund, der ikke ejes af bygningens ejer. Bygningen og grunden har hver sit ejendomsblad i tingbogen. Det betyder altså at grunden og bygningen har hver sin juridiske ejer. Bygningen er tinglyst på “ejet blad”, det betyder at bygningens ejer har omtrent samme rettigheder som ejere af bygninger på egen grund. Der …

Bygning på lejet grund – Hvad er en bygning på lejet grund? Læs mere »