b

Berigtigelsesomkostninger til skøde – hvor meget udgør de?

Berigtigelsesomkostninger (i forbindelse med bolighandel) er et udtryk for de samlede omkostninger til berigtigelse af et skøde. Det vil med andre ord sige de omkostninger der er forbundet med at få håndteret skøde (og eventuelt også en refusionsopgørelse). Hvad indgår i berigtigelsesomkostningerne? Berigtigelsesomkostninger omfatter tinglysningsafgift til skødet samt honorar til berigtigende advokat (udarbejdelse af skøde …

Berigtigelsesomkostninger til skøde – hvor meget udgør de? Læs mere »

Bindingsværkshuse – Hvad er definition på et bindingsværkshus?

Bindingsværk er en gammel måde at bygge huse på. De ældste bindingsværkshuse i Danmark er fra 1500-tallet, men de fleste bindingsværkshuse både i byen og på landet stammer fra 1700- og 1800-tallet. Selve ordet “bindingsværk” refererer til bygningens bestanddele af fuldtømmer, som er sammensat på mange forskellige måder. Kort sagt er bindingsværk en helt speciel …

Bindingsværkshuse – Hvad er definition på et bindingsværkshus? Læs mere »

Bruttohusleje – Hvad er en bruttohusleje?

Bruttohuslejen består af renter og afdrag på samtlige lån i boligen samt administrationsbidrag til realkreditinstitutter og øvrige ejerudgifter (forsikring, ejendomsskat m. v.) undtagen el, vand, varme og vedligeholdelse. Bruttohuslejen er udtryk for den sum penge, der betales for at bo i huset det første år.

By- og landzoner

Af hensyn til planlægning for hvor byggeri m.v. må finde sted, er landet opdelt i 3 zoner, landzone, byzone og sommerhusområde. Der er forskellige regler for benyttelse af din bolig afhængig af hvilken zone ejendommen ligger i. Eksempelvis må ejendomme der ligger i sommerhusområde som udgangspunkt ikke benyttes som helårsbolig, og dyrehold som f.eks. kvæg …

By- og landzoner Læs mere »

Bygning på lejet grund – Hvad er en bygning på lejet grund?

Bygning opført på en grund, der ikke ejes af bygningens ejer. Bygningen og grunden har hver sit ejendomsblad i tingbogen. Det betyder altså at grunden og bygningen har hver sin juridiske ejer. Bygningen er tinglyst på “ejet blad”, det betyder at bygningens ejer har omtrent samme rettigheder som ejere af bygninger på egen grund. Der …

Bygning på lejet grund – Hvad er en bygning på lejet grund? Læs mere »