Forside » Ordbog » b

b

Berigtigelsesomkostninger til skøde – hvor meget udgør de?

Berigtigelsesomkostninger (i forbindelse med bolighandel) er et udtryk for de samlede omkostninger til berigtigelse af et skøde. Det vil med andre ord sige de omkostninger der er forbundet med at få håndteret skøde (og eventuelt også en refusionsopgørelse). Hvad indgår i berigtigelsesomkostningerne? Berigtigelsesomkostninger omfatter tinglysningsafgift til skødet samt honorar til berigtigende advokat (udarbejdelse af skøde […]

Berigtigelsesomkostninger til skøde – hvor meget udgør de? Read More »

Bindingsværkshuse – Hvad er definition på et bindingsværkshus?

Et bindingsværkshus er en traditionel byggestil, der har eksisteret i århundreder og er stadig populær i dag. Det er kendetegnet ved en struktur af træbjælker, der er sat sammen på kryds og tværs for at danne et skelet, som bygningens vægge og tag kan fastgøres til. Bindingsværkshuse har ofte en karakteristisk udseende med synlige træbjælker

Bindingsværkshuse – Hvad er definition på et bindingsværkshus? Read More »

Boligafgift – Hvad er boligafgiften?

Boligafgiften i en andelsforening er den månedlige betaling, som andelshaverne skal betale til foreningen for at dække foreningens udgifter til fællesarealer og drift af ejendommen. Boligafgiften er en vigtig faktor for andelshaverne, da den har betydning for deres økonomi og evne til at betale for deres bolig. Hvad er inkluderet i boligafgiften? Boligafgiften dækker normalt

Boligafgift – Hvad er boligafgiften? Read More »

Boligareal – definition

Et boligareal er et vigtigt juridisk begreb, som beskriver den del af en bygning eller et hus, der anvendes til beboelse. Boligarealet er et centralt begreb i forbindelse med ejendomsret og skat, og det er afgørende at forstå definitionen af begrebet for at undgå potentielle juridiske problemer. Hvad er boligareal? Boligarealet defineres som den del

Boligareal – definition Read More »

Scroll to Top