b

Berigtigelsesomkostninger til skøde – hvor meget udgør de?

Berigtigelsesomkostninger (i forbindelse med bolighandel) er et udtryk for de samlede omkostninger til berigtigelse af et skøde. Det vil med andre ord sige de omkostninger der er forbundet med at få håndteret skøde (og eventuelt også en refusionsopgørelse). Hvad indgår i berigtigelsesomkostningerne? Berigtigelsesomkostninger omfatter tinglysningsafgift til skødet samt honorar til berigtigende advokat (udarbejdelse af skøde …

Berigtigelsesomkostninger til skøde – hvor meget udgør de? Læs mere »

Bindingsværkshuse – Hvad er definition på et bindingsværkshus?

Bindingsværk er en gammel måde at bygge huse på. De ældste bindingsværkshuse i Danmark er fra 1500-tallet, men de fleste bindingsværkshuse både i byen og på landet stammer fra 1700- og 1800-tallet. Selve ordet “bindingsværk” refererer til bygningens bestanddele af fuldtømmer, som er sammensat på mange forskellige måder. Kort sagt er bindingsværk en helt speciel …

Bindingsværkshuse – Hvad er definition på et bindingsværkshus? Læs mere »

Bjælkehuse – Hvad er et bjælkehus?

Et hus bygget af bjælker, udseendet bliver mere rustikt end et almindeligt træhus. Bjælkehusene findes i mange størrelser og stilarter, nogle bjælkehytter fremstår i dets naturlige farver, mens andre er malet således at de får et mere moderne udtryk. Når man køber et bjælkehus skal man være opmærksom på at det kræver jævnlig vedligeholdelse, da …

Bjælkehuse – Hvad er et bjælkehus? Læs mere »

Byggegrund – Hvad er en byggegrund?

Et stykke opmålt jord, der kan være byggemodnet eller ikke byggemodnet. En byggemodnet grund indgår i lokalplanen dvs. at der findes en lokalplan for hvad man må og ikke må i det pågældende område. En byggemodning betyder jordregulering, kloakering, vejanlæg, belysning, øvrige forsyningsanlæg. En grund som ikke er byggemodnet kræver en ændring i den kommunale …

Byggegrund – Hvad er en byggegrund? Læs mere »

Boligafgift – Hvad er boligafgiften?

Boligafgift er et beløb, der betales af andelshavere i en andelsboligforening til dækning af foreningens udgifter. Udgifterne kan være skatter, afgifter, prioritetsydelser, driftsudgifter m.v. Normalt betales boligafgiften i forhold til boligens areal. Boligafgiften kan variere hvis det eksempelvis besluttes i boligforeningen at dele af ejendommen skal renoveres og der ikke er penge til dette på …

Boligafgift – Hvad er boligafgiften? Læs mere »