b

Berigtigelsesomkostninger – omkostninger til berigtigelse af skøde

Berigtigelsesomkostninger (i forbindelse med bolighandel) er et udtryk for de samlede omkostninger til berigtigelse af et skøde. Det vil med andre ord sige de omkostninger der er forbundet med at få håndteret skøde (og eventuelt også en refusionsopgørelse). Hvad indgår i berigtigelsesomkostningerne? Berigtigelsesomkostninger omfatter tinglysningsafgift til skødet samt honorar til berigtigende advokat (udarbejdelse af skøde …

Berigtigelsesomkostninger – omkostninger til berigtigelse af skøde Læs mere »

Bindingsværkshuse – definition på bindingsværkshus

Bindingsværk er en gammel måde at bygge huse på. De ældste bindingsværkshuse i Danmark er fra 1500-tallet, men de fleste bindingsværkshuse både i byen og på landet stammer fra 1700- og 1800-tallet. Selve ordet “bindingsværk” refererer til bygningens bestanddele af fuldtømmer, som er sammensat på mange forskellige måder. Kort sagt er bindingsværk en helt speciel …

Bindingsværkshuse – definition på bindingsværkshus Læs mere »

Bjælkehytter – definition på bjælkehytter

Bjælkehytter er små ”huse” –  typisk ikke større end 30 m2. Bjælkehytter kan findes på fritidsgrunde såvel som i parcelhaver. De kan benyttes som kolonihavehus såvel som gæstehus eller opbevaring. De fleste bjælkehytter vedligeholdes på samme måde som almindelige havepavilloner og legehuse. Hvor ofte træet skal behandles afhænger dog af hvilke produkter der anvendes.

Bofællesskab – hvad er et bofællesskab?

Et bofællesskab er et bevidst frembragt minisamfund, der består af fuldt udstyrede private hjem, suppleret med fælles faciliteter. Et bofællesskab er typisk planlagt, ejet og drevet af beboerne. Ofte bygges bofællesskaber fra grunden, da eksisterende byggerier sjældent egner sig til formålet.

Boligafgift – hvad er boligafgiften?

Boligafgift er et beløb, der betales af andelshavere i en andelsboligforening til dækning af foreningens udgifter. Udgifterne kan være skatter, afgifter, prioritetsydelser, driftsudgifter m.v. Normalt betales boligafgiften i forhold til boligens areal. Boligafgiften kan variere hvis det eksempelvis besluttes i boligforeningen at dele af ejendommen skal renoveres og der ikke er penge til dette på …

Boligafgift – hvad er boligafgiften? Læs mere »

Boligareal – definition

Boligarealet er den del af boligen der er godkendt til beboelse af kommunen, altså summen af husets beboelsesrum, herunder også køkken, bad, bryggers o.l. Boligens samlede areal kan godt være større end boligarealet, hvis der for eksempel er en kælder der ikke er godkendt til beboelse på ejendommen. Et areal der er godkendt til beboelse …

Boligareal – definition Læs mere »

Call Now Button