Bopælsret

Når en person får lov til at bebo en ejendom, som personen ikke ejer. En sælger kan som led i en ejendomshandel f.eks. forbeholde sig […]

Bruttohusleje

Bruttohuslejen består af renter og afdrag på samtlige lån i boligen samt administrationsbidrag til realkreditinstitutter og øvrige ejerudgifter (forsikring, ejendomsskat m. v.) undtagen el, vand, […]

By- og landzoner

Af hensyn til planlægning for hvor byggeri m.v. må finde sted, er landet opdelt i 3 zoner, landzone, byzone og sommerhusområde. Der er forskellige regler […]