Rottebekæmpelse – hvilke regler gælder?

Rottebekæmpelse er en del af udgifterne til en fast ejendom, og betales typisk via skattebilletten, 2 gange årligt.

Beløbet dækker, som navnet angiver, at man som ejer, kan få bekæmpet rotter, hvis der skulle være et angreb i gang på ejendommen.

Der er pligt til at anmelde et angreb af rotter til kommunen. Se nærmere information om rottebekæmpelse i denne vejledning fra Miljø- og Fødevareministeriet.