Forside » Energimærke » Energimærke på ejerlejlighed: Beregning og betydning for boligejere
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Energimærke på ejerlejlighed: Beregning og betydning for boligejere

energimærke-ejerlejlighed

Af Skøde Centret

Energimærke på ejerlejlighed er en vurdering af en ejendoms energiforbrug og potentiale for energibesparelser. Det er lovpligtigt at fremlægge et energimærke, når en ejerlejlighed skal sælges. Energimærkningen skal udarbejdes for hele ejendommen, hvis der er tale om en etageejendom.

Energimærket er gyldigt i ti år, hvilket betyder, at det kan genbruges, når andre lejligheder i bygningen sælges i gyldighedsperioden. Et energimærke giver både køber og sælger en bedre forståelse af ejendommens energiforbrug og muligheder for besparelser.

Baggrunden for energimærkning

Energimærkning blev indført i Danmark i 1997 som en del af den overordnede politik for at reducere energiforbruget og CO2-udledningen. Det er et EU-direktiv, der gælder for alle medlemslandene og er implementeret i dansk lovgivning.

Formålet med energimærket

energimærke

Energimærkningen er en nøglefaktor ved køb og salg af ejerlejligheder og bidrager til en mere bæredygtig og energieffektiv boligsektor.

Energimærket har flere formål. For det første skal det give købere og sælgere en klar og letforståelig oversigt over ejendommens energiforbrug og muligheder for energibesparelser. For det andet skal det bidrage til at øge ejendomsmarkedets fokus på energieffektivitet og dermed fremme energirenoveringer og mere bæredygtigt byggeri. Endelig skal det bidrage til at opfylde Danmarks og EU’s energi- og klimamål.

Lovgivningen omkring energimærkning

Energimærkning er reguleret af Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger og Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Disse love indeholder bestemmelser om, hvilke bygninger der skal energimærkes, hvem der kan foretage energimærkningen, og hvilke oplysninger energimærket skal indeholde.

Hvordan energimærker fungerer

Energimærket er en rapport, der udarbejdes af en certificeret energikonsulent. Rapporten indeholder en vurdering af ejendommens energiforbrug og en række forslag til energibesparende foranstaltninger. Energimærket udtrykkes som en skala fra A til G, hvor A repræsenterer den mest energieffektive ejendom og G den mindst energieffektive.

Energimærkets indhold og opbygning

energimærke

Energimærket indeholder følgende oplysninger:

 • Energiklassificeringen (A-G)
 • Bygningens samlede energiforbrug
 • Potentiale for energibesparelser
 • Anbefalinger til energiforbedringer
 • Beskrivelse af bygningens konstruktion og installationer
 • Oplysninger om energikonsulenten

Energirapportens betydning

Energirapporten er en vigtig del af energimærkningen. Den indeholder en detaljeret gennemgang af bygningens energiforbrug og forslag til energibesparelser. Energirapporten er et værdifuldt redskab for både købere og sælgere, da den kan bruges til at vurdere bygningens energieffektivitet og potentiale for forbedringer.

Energimærkningens rolle ved køb og salg af ejerlejligheder

Energimærkningen spiller en central rolle ved køb og salg af ejerlejligheder. Sælger er forpligtet til at fremlægge et gyldigt energimærke ved salg, og køber skal være opmærksom på energimærket, når de vurderer en ejendom.

Energimærket kan have betydning for salgsprisen og forhandlingsprocessen, da det indikerer ejendommens energieffektivitet og potentiale for besparelser.

Hvem har ansvaret for energimærkningen?

Sælgeren af en ejerlejlighed har ansvaret for at sørge for, at der foreligger et gyldigt energimærke ved salg. Energimærket skal udarbejdes af en certificeret energikonsulent. Det er også sælgers ansvar at betale for energimærkningen. Normalt bliver energimærket dog udarbejdet af ejerforeningen.

Energimærkning og renovering af ejerlejligheder

Energimærkningen kan give værdifulde input til renovering af ejerlejligheder. Energirapporten indeholder forslag til energibesparelser, som kan hjælpe ejerne med at prioritere renoveringsprojekter og opnå større energieffektivitet.

Energibesparende tiltag

Nogle af de mest almindelige energibesparende tiltag omfatter:

 • Efterisolering af loft og vægge
 • Udskiftning af gamle vinduer og døre med energieffektive modeller
 • Installation af varmepumpe eller solceller
 • Optimering af ventilationssystemer
 • Udskiftning af gamle og ineffektive varmeanlæg
 • Energioptimering af belysning og elinstallationer

Betydning for salgbarhed

En god energimærkning kan øge salgbarheden af en ejerlejlighed, da det signalerer, at ejendommen er energieffektiv og dermed mere attraktiv for potentielle købere. En god energimærkning kan også have en positiv indflydelse på salgsprisen, da det indikerer, at ejendommen har et lavere energiforbrug og dermed lavere driftsomkostninger.

Ofte stillede spørgsmål om energimærke på ejerlejlighed

faq

Hvad koster en energimærkning?

Prisen på et energimærke på ejerlejlighed varierer afhængigt af ejendommens størrelse og kompleksitet. Typisk vil prisen ligge mellem 5.000 og 15.000 kr.

Hvem kan foretage en energimærkning?

En energimærkning skal foretages af en certificeret energikonsulent. Konsulenten skal have en gyldig certificering fra Energistyrelsen og have den nødvendige erfaring og uddannelse inden for energimærkning.

Hvordan opdateres energimærket efter renovering?

Efter en energirenovering kan ejeren vælge at få udarbejdet et nyt energimærke for at dokumentere de forbedringer, der er foretaget. Dette kan være relevant, hvis ejendommen skal sælges, og det nye energimærke forventes at have en positiv indflydelse på salgsprisen.

Hvor længe er en energimærkning gyldig?

En energimærkning er gyldig i 10 år. Hvis der ikke er foretaget væsentlige ændringer på ejendommen i denne periode, kan energimærket genbruges ved salg af andre lejligheder i bygningen.

Hvordan klager man over en energimærkning?

Hvis man er utilfreds med en energimærkning, kan man klage til Energistyrelsen. Energistyrelsen vil så vurdere klagen og træffe afgørelse om, hvorvidt energimærkningen skal ændres eller ej.

Konklusion

Energimærkningen er et vigtigt værktøj, der hjælper både købere og sælgere med at forstå en ejerlejligheds energiforbrug og potentiale for energibesparelser. Det er essentielt at kende til de juridiske aspekter og ansvar, der følger med energimærkning, for at sikre en smidig og korrekt proces ved køb og salg af ejerlejligheder.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top