Forside » Fremtidsfuldmagt » Hvordan opretter man en fremtidsfuldmagt som er gyldig?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Hvordan opretter man en fremtidsfuldmagt som er gyldig?

fremtidsfuldmagt

Af Skøde Centret

Vi lever i en tid, hvor usikkerheden om fremtiden kan fylde meget i vores tanker. Det er derfor vigtigt at være forberedt og sikre sig, at ens ønsker og behov bliver opfyldt, også når man ikke længere er i stand til selv at træffe beslutninger. Men hvordan opretter man en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en måde at gøre dette på, og i denne artikel vil vi gennemgå alt, hvad du bør vide om fremtidsfuldmagter, og hvordan man opretter en fremtidsfuldmagt som er gyldig.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en juridisk dokument, der giver en person, kaldet en fuldmægtig, retten til at træffe beslutninger på dine vegne, hvis du på et tidspunkt i fremtiden ikke længere er i stand til at træffe disse beslutninger selv. Dette kan omhandle både økonomiske, personlige og helbredsmæssige forhold.

Hvorfor er det vigtigt at oprette en fremtidsfuldmagt?

Det er vigtigt at oprette en fremtidsfuldmagt, da det sikrer, at dine ønsker og behov bliver respekteret, selv når du ikke længere kan træffe beslutninger selv. Det kan også være en tryghed for dine pårørende, da det giver dem en rettesnor for, hvordan du ønsker at blive behandlet, og hvilke beslutninger de skal træffe på dine vegne.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er en vigtig måde at sikre, at dine ønsker og værdier bliver respekteret, hvis du en dag ikke længere er i stand til at træffe beslutninger selv.

Enhver person, der opfylder kravene for at oprette en fremtidsfuldmagt, kan oprette en sådan. Vi vil nu gennemgå de krav, der skal opfyldes for at oprette en gyldig fremtidsfuldmagt.

Krav for at oprette en fremtidsfuldmagt

Myndighedsalder og mentale krav

For at oprette en fremtidsfuldmagt skal man være fyldt 18 år og have fuld rådighed over sine retlige forhold. Man skal også være mentalt i stand til at forstå betydningen af en fremtidsfuldmagt og konsekvenserne ved at give en anden person beføjelserne til at træffe beslutninger på ens vegne.

Bopælskrav

Den, der opretter en fremtidsfuldmagt, skal have fast bopæl i Danmark, og fuldmagten skal oprettes i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Hvordan opretter man en fremtidsfuldmagt?

fremtidsfuldmagt

Overblik over fremgangsmåde

  1. Forberedelse af nødvendige dokumenter
  2. Udfyldning af fremtidsfuldmagtsformular
  3. Underskrift og notar
  4. Registrering af fremtidsfuldmagt

Forberedelse af nødvendige dokumenter

Før du går i gang med at oprette en fremtidsfuldmagt, er det vigtigt at samle alle de nødvendige dokumenter, såsom identifikationspapirer og eventuelle tidligere fuldmagter, der skal annulleres eller ændres.

Udfyldning af fremtidsfuldmagtsformular

For at oprette en fremtidsfuldmagt skal denne oprettes digitalt via tinglysning.dk. Formularen indeholder oplysninger om dig, den fuldmægtige, og de beføjelser, du ønsker at give den fuldmægtige.

Underskrift og notar

Når formularen er udfyldt, skal du og den fuldmægtige begge underskrive den. Derefter skal fuldmagten forbi en notar hos skifteretten. Notaren skal bekræfte, at du er ved fuld bevidsthed og forstår konsekvenserne af fuldmagten.

Registrering af fremtidsfuldmagt

Efter at fremtidsfuldmagten er underskrevet og vidnebekræftet, skal den registreres hos Familieretshuset for at være gyldig.

Retsvirkninger af en fremtidsfuldmagt

gennemgang-købsaftale

Omfang af fuldmægtigs beføjelser

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, bestemmer du selv, hvor omfattende fuldmægtigs beføjelser skal være. Dette kan variere fra begrænsede beføjelser, såsom at træffe beslutninger vedrørende din økonomi, til fuldstændige beføjelser, der dækker alle aspekter af dit liv, herunder personlige og helbredsmæssige forhold.

Tidspunkt for fremtidsfuldmagtens ikrafttræden

Fremtidsfuldmagten træder i kraft når du ikke længere er i stand til at træffe beslutninger på grund af sygdom eller ulykke.

Begrænsninger og betingelser

Du kan sætte begrænsninger og betingelser for den fuldmægtiges beføjelser, så du sikrer, at dine ønsker og værdier bliver respekteret. Dette kan for eksempel være betingelser for, hvordan dine penge må bruges, eller begrænsninger for, hvilke medicinske behandlinger den fuldmægtige må træffe beslutninger om.

Revokation og ændring af en fremtidsfuldmagt

Hvordan man annullerer en fremtidsfuldmagt

Hvis du på et tidspunkt ønsker at annullere en fremtidsfuldmagt, kan du gøre dette ved at oprette et nyt juridisk dokument, der erklærer den tidligere fremtidsfuldmagt ugyldig. Dette dokument skal ligeledes underskrives af dig og notaren og registreres hos Familieretshuset. Det er vigtigt at informere den fuldmægtige og eventuelle pårørende om annulleringen af fuldmagten.

Ændring af fuldmægtig eller vilkår

Hvis du ønsker at ændre din fremtidsfuldmagt, for eksempel ved at udpege en ny fuldmægtig eller ændre vilkårene for fuldmagten, skal du oprette et nyt dokument, der indeholder de ønskede ændringer. Dette dokument skal følge de samme krav som ved oprettelsen af en fremtidsfuldmagt, herunder underskrifter fra dig, den nye fuldmægtige og notar samt registrering hos en offentlig myndighed.

Ofte stillede spørgsmål

faq

Hvad koster det at oprette en fremtidsfuldmagt?

Omkostningerne ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan variere afhængigt af, om du vælger at gøre det selv eller får hjælp til sagen. Hvis du selv opretter fuldmagten, vil omkostningerne primært være forbundet med registreringen hos en offentlig myndighed.

Hvad sker der, hvis jeg ikke har en fremtidsfuldmagt?

Hvis du ikke har en fremtidsfuldmagt, og du på et tidspunkt bliver ude af stand til at træffe beslutninger, vil dine nærmeste pårørende eller en værge, der udpeges af en domstol, træffe beslutningerne på dine vegne. Dette kan dog medføre uenigheder og usikkerhed om, hvad dine ønsker og værdier er, hvilket kan være belastende for dine pårørende.

Kan jeg oprette en fremtidsfuldmagt selv, eller skal jeg have en advokat?

Det er muligt selv at oprette en fremtidsfuldmagt ved at følge de krav, der er beskrevet i denne artikel. Dog kan det være en god idé at få hjælp til dokumentet af et firma med speciale i jura, da det kan hjælpe med at sikre, at fuldmagten opfylder alle juridiske krav og beskytter dine interesser bedst muligt.

Hvordan vælger jeg den rigtige fuldmægtig?

Når du skal vælge en fuldmægtig, er det vigtigt at finde en person, du har tillid til, og som vil handle i din bedste interesse. Overvej personens evne til at træffe velovervejede beslutninger og deres forståelse for dine værdier og ønsker.

Det kan også være en god idé at vælge en person, der er i stand til at håndtere eventuelle konflikter, der måtte opstå mellem dine pårørende.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top