Forside » Fremtidsfuldmagt » Fremtidsfuldmagt mellem ægtefæller kan skabe tryghed

Fremtidsfuldmagt mellem ægtefæller kan skabe tryghed

Af Skøde Centret

Fremtidsfuldmagt mellem ægtefæller er en vigtig juridisk foranstaltning, der kan hjælpe par med at sikre deres fælles interesser og beskytte hinanden i tilfælde af sygdom, demens eller anden svækkelse. I denne artikel vil vi dykke ned i, hvordan to fremtidsfuldmagter kan styrke et ægteskab og give begge parter tryghed og kontrol over fremtidige udfordringer.

Hvorfor er fremtidsfuldmagt mellem ægtefæller vigtigt?

Fremtidsfuldmagt er en juridisk dokument, der giver én person ret til at træffe beslutninger på vegne af en anden person, når denne ikke længere er i stand til at handle på egne vegne. Det kan være særligt vigtigt for ægtefæller at have en fremtidsfuldmagt, da den sikrer, at den ene ægtefælle kan træffe beslutninger på vegne af den anden, hvis uheldet skulle være ude.

Der er flere årsager til, at fremtidsfuldmagt mellem ægtefæller er relevant og vigtigt. For det første kan det give ro i sindet for begge parter, da man ved, at ens ægtefælle kan træffe vigtige beslutninger, hvis man selv skulle blive ude af stand til det. Det kan også forhindre konflikter og tvister mellem familiemedlemmer og sikre, at beslutningerne træffes af den person, man har størst tillid til.

Historisk set har fuldmagter været anvendt i mange forskellige sammenhænge, men det er først i nyere tid, at lovgivningen omkring fremtidsfuldmagter er blevet etableret. Dette har gjort det lettere for borgere at oprette fremtidsfuldmagter og forstå deres rettigheder og pligter.

Hvad kan en fremtidsfuldmagt mellem ægtefæller dække?

En fremtidsfuldmagt kan dække en række forskellige områder, alt efter hvad parret ønsker. Nogle af de mest almindelige områder, som en fremtidsfuldmagt kan dække, er:

 • Økonomiske forhold: Betaling af regninger, administration af bankkonti, salg eller køb af fast ejendom mv.
 • Personlige forhold: Beslutninger om bolig, pleje og omsorg, herunder valg af plejehjem eller støtte til hjemmepleje.
 • Sundhedsforhold: Beslutninger om medicinsk behandling, herunder valg af læge og hospital, samt beslutninger om livsforlængende behandling.

Det er vigtigt at være præcis og detaljeret, når man angiver, hvilke beføjelser ens ægtefælle skal have, og at man løbende opdaterer fremtidsfuldmagten, hvis ens ønsker og behov ændrer sig.


Widget not in any sidebars

Hvordan træder en fremtidsfuldmagt mellem ægtefæller i kraft?

En fremtidsfuldmagt træder først i kraft, når den person, der har givet fuldmagten, ikke længere er i stand til at træffe beslutninger på egne vegne på grund af sygdom, demens eller lignende. Dette skal vurderes af en læge, som skal skrive en erklæring, der bekræfter, at betingelserne for fremtidsfuldmagtens ikrafttræden er opfyldt. Når dette er gjort, kan den ægtefælle, der har fået fuldmagten, træde til og træffe beslutninger på den anden ægtefælles vegne.

Faktaboks: Fremtidsfuldmagt mellem ægtefæller

 • Formål: Sikrer, at ægtefæller kan træffe beslutninger på vegne af hinanden, hvis den ene part ikke længere er i stand til at handle selv.
 • Dækning: En fremtidsfuldmagt kan dække økonomiske, personlige og sundhedsmæssige forhold.
 • Ikrafttræden: Træder i kraft, når den person, der har givet fuldmagten, ikke længere er i stand til at træffe beslutninger på egne vegne, vurderet af en læge.
 • Fordele: Tryghed og kontrol, forebyggelse af konflikter, hurtigere beslutningstagning og fleksibilitet.
 • Ændringer og ophævelse: En fremtidsfuldmagt kan ændres eller ophæves, så længe den person, der har givet fuldmagten, er i stand til at træffe beslutninger på egne vegne.

Hvad er fordelene ved at have en fremtidsfuldmagt mellem ægtefæller?

fremtidsfuldmagt ægtefæller

Der er flere fordele ved at have en fremtidsfuldmagt mellem ægtefæller:

 1. Tryghed og kontrol: En fremtidsfuldmagt sikrer, at beslutninger træffes af den person, man har størst tillid til, og at ens ønsker og værdier respekteres, selv når man ikke længere kan udtrykke dem selv.
 2. Forebyggelse af konflikter: En fremtidsfuldmagt kan forhindre tvister og konflikter mellem familiemedlemmer ved at klargøre, hvem der har ret til at træffe beslutninger på ens vegne.
 3. Hurtigere beslutningstagning: Med en fremtidsfuldmagt kan beslutninger træffes hurtigere og mere effektivt, da den person, der har fået fuldmagten, ikke behøver at vente på rettens godkendelse for at handle på ens vegne.
 4. Fleksibilitet: En fremtidsfuldmagt kan tilpasses individuelle behov og ønsker og dækker både økonomiske, personlige og sundhedsmæssige forhold.

Hvordan kan en fremtidsfuldmagt mellem ægtefæller ophæves eller ændres?

En fremtidsfuldmagt kan ophæves eller ændres, så længe den person, der har givet fuldmagten, stadig er i stand til at træffe beslutninger på egne vegne. Dette kan gøres via familieretshuset.

Hvis den person, der har givet fremtidsfuldmagten, ikke længere er i stand til at træffe beslutninger på egne vegne, kan en ændring eller ophævelse af fremtidsfuldmagten kun ske ved rettens afgørelse.

I denne artikel har vi gennemgået vigtige juridiske aspekter ved fremtidsfuldmagter mellem ægtefæller og de fordele, det kan have for par at oprette to fremtidsfuldmagter, hvor begge giver fremtidsfuldmagt til den anden. En fremtidsfuldmagt kan fungere som en slags personlig

forsikring, der dækker, hvis uheldet er ude, og man ikke længere er i stand til at handle på egne vegne. Det er vigtigt at være godt informeret om fremtidsfuldmagter og de lovgivningsmæssige krav, der stilles, for at sikre, at de fungerer efter hensigten og beskytter både den person, der giver fuldmagten, og den person, der modtager den.

Hvilke juridiske aspekter skal man være opmærksom på ved fremtidsfuldmagter mellem ægtefæller?

Ved oprettelse og brug af fremtidsfuldmagter mellem ægtefæller er det vigtigt at være opmærksom på en række juridiske aspekter:

 1. Gyldighed: For at en fremtidsfuldmagt skal være gyldig, skal den oprettes, underskrives og registreres korrekt. Hvis ikke alle kravene er opfyldt, kan det medføre, at fremtidsfuldmagten ikke kan anvendes, når det er nødvendigt.
 2. Beføjelser: Det er vigtigt at specificere, hvilke beføjelser ens ægtefælle skal have i fremtidsfuldmagten, og i hvilke situationer den skal træde i kraft. Dette kan forhindre misforståelser og tvister senere.
 3. Tilsyn: Det kan være en god idé at udpege en tilsynsperson, der kan holde øje med, at den person, der har fået fuldmagten, handler i overensstemmelse med ens ønsker og fuldmagtens bestemmelser.
 4. Ændringer og ophævelse: Det er vigtigt at holde fremtidsfuldmagten opdateret og ændre den, hvis ens ønsker eller omstændigheder ændrer sig. Man bør også være opmærksom på, hvordan man kan ophæve eller ændre en fremtidsfuldmagt, hvis det bliver nødvendigt.

Konklusion

En fremtidsfuldmagt mellem ægtefæller er en vigtig juridisk dokument, der kan sikre, at ens ønsker og behov respekteres, hvis man en dag ikke længere er i stand til at træffe beslutninger på egne vegne. Ved at oprette to fremtidsfuldmagter, hvor begge ægtefæller giver fuldmagt til den anden, kan man skabe tryghedt og kontrol for begge parter.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centrets juridiske assistance til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder også klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

SE PRISER

Scroll to Top