tinglysninger

Hvad er tinglysning og hvordan foregår det?

tinglysning

Hvis du er ved at købe bolig, vil du møde begrebet tinglysning. Men hvad er tinglysning egentlig? Det ser vi nærmere på i denne artikel. Tinglysning er en offentlig registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder over faste ejendomme, andelsboliger, ægtepagter, køretøjer, og løsøre mv. Tinglysningsretten deler i dag deres data op i tingbogen for faste …

Hvad er tinglysning og hvordan foregår det? Læs mere »

Tinglyst sikkerhed til ejerforening – hvad er sikkerhed til ejerforeningen?

ejerlejlighed

Tinglyst sikkerhed til ejerforeningen er en sikring af, at ejerforeningens andre medlemmer ikke lider et tab, såfremt en enkelt eller flere ejerlejlighedsejere ikke kan betale de normale løbende ydelser. Ejerforeningens krav er normalt omfattet af vedtægterne, og ligger tinglyst på alle de omfattende ejerlejligheder. Det er i forbindelse med boligkøb væsentligt at undersøge hvor meget …

Tinglyst sikkerhed til ejerforening – hvad er sikkerhed til ejerforeningen? Læs mere »

Tingbogsattest – Hvordan henter jeg en tingbogsattest?

tingbogen

En tingbogsattest er en officiel udskrift af ejendommens blad i tingbogen. Tingbogen er et register, hvor de tinglyste rettigheder over faste ejendomme er registreret. Hver ejendom har sit eget blad i tingbogen. Helt grundlæggende er det sådan, at en tinglyst ret går forud for en utinglyst ret. Derfor er tinglysning vigtigt. Hvor vigtig er tingbogsattesten …

Tingbogsattest – Hvordan henter jeg en tingbogsattest? Læs mere »

Hvad er et afgiftspantebrev?

afgiftspantebrev

Et afgiftspantebrev er en helt særlig type pantebrev. Tinglysningsafgiftsloven giver mulighed for, at man modregner hovedstolen fra et gammelt pantebrev i hovedstolen på et nyt pantebrev, før man beregner tinglysningsafgiften. Dermed kan man ”genbruge” tinglysningsafgiften et tidligere pantebrev. Dette kan også opnås selvom der sker ejerskifte. Et afgiftspantebrev er derfor særligt interessant, hvis du er …

Hvad er et afgiftspantebrev? Læs mere »

Tinglysningsafgift beregner 2022 – Beregn afgiften på dit skøde her

Ovenstående beregnere er vejledende. Der kan være individuelle forhold der bevirker, at tinglysningsafgiften skal beregnes anderledes. Hvad er en tinglysningsafgift? Tinglysningsafgift er en statslig afgift som skal betales i forbindelse med anmeldelse af et dokument til tinglysning. Det kan fx være et skøde, eller et pantebrev. Tinglysningsafgift på et skøde er et centralt begreb i …

Tinglysningsafgift beregner 2022 – Beregn afgiften på dit skøde her Læs mere »

Tinglysningsafgift på skifteretsattest – se takster for 2022

Beregningen af tinglysningsafgiften i forbindelse med tinglysning af en skifteretsattest, er afhængig af hvem der skal overtage ejendommen. Såfremt skifteretsattesten tinglyses som adkomst for efterlevende ægtefælle, udgør afgiften fast kr. 1.750. Såfremt andre arvinger end ægtefælle skal overtage ejendommen, udgør tinglysningsafgiften på skifteretsattesten kr. 1.750 tillagt 0,6 % af den offentlige vurdering.

Samejeoverenskomst og tinglysning – hvad koster det?

samejeoverenskomst

En samejeoverenskomst (også kaldet en samejekontrakt) er en kontrakt der kan indgås mellem dig og din ugifte samlever. Dette er særligt en god ide hvis I ejer fast ejendom sammen. Denne samejeoverenskomst behøver normalt ikke at blive tinglyst. Selve samejeoverenskomsten er gyldig når bare I begge har underskrevet den. Der kan dog være situationer hvor det er …

Samejeoverenskomst og tinglysning – hvad koster det? Læs mere »