Nominel værdi

Pålydende værdi. Den værdi, der er angivet på en obligation.