Forside » Ordbog » n » Nabohøring – Hvad er nabohøring?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Nabohøring – Hvad er nabohøring?

Af Skøde Centret

I forbindelse med behandling af dispensationsansøgningen, eller ved udførelse af en samlet vurdering af en bebyggelses omfang og indvirkning på omgivelserne, vurderer Teknik- & Miljøforvaltningen om der skal foretages nabohøring/partshøring.

En nabohøring er påkrævet, når byggeprojektet kan påvirke naboernes ejendomme eller levevilkår. Dette kan omfatte bygninger, der er tæt på fælles grænser, projekter, der vil medføre støj eller vibrationer, eller byggeri, der vil påvirke naboernes udsigt eller adgangsveje. Det er vigtigt at påpege, at reglerne for nabohøringer kan variere afhængigt af din placering og lokale love og regler.

Teknik- & Miljøforvaltningen sender et brev til naboerne med oplysninger om byggeriet, og hvad der evt. kræves dispensation fra. Naboerne har derefter 2 uger til at gøre indsigelser. Eventuelle indsigelser ved nabohøringen vil indgå i byggesagsbehandlernes sagsbehandling.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top