Forside » Ordbog » n

n

NemID til tinglysning – Hvordan fungerer nemID til tinglysning?

Den 1. juli 2010 blev NemID lanceret. NemID er en digital signatur, som bruges til at identificere og bekræfte din identitet, når du kommunikerer med det offentlige og private virksomheder online. Du kan også bruge NemID til at tinglyse dokumenter digitalt, herunder skøder og pantebreve, som normalt kræver en fysisk underskrift. NemID er en digital …

NemID til tinglysning – Hvordan fungerer nemID til tinglysning? Læs mere »

Nettohusleje – Hvad er en nettohusleje?

Udtryk for den ‘husleje’, der betales, når værdien af de skattemæssige fradrag er trukket fra bruttohuslejen. Nettohuslejen er ikke det beløb der trækkes fra din konto, men i stedet det beløb du reelt betaler. Det resterende beløb der skal tillægges eller fratrækkes bruttohuslejen for at denne bliver nettohusleje, sker i form af fradrag fra SKAT.

Nettoprovenu – Hvad er et nettoprovenu?

Et pantebrevs hovedstol fratrukket de omkostninger der har været i forbindelse med optagelsen af lånet kaldes nettoprovenu. Nettoprovenuet er det beløb, der bliver udbetalt ved afregning af lånet. Når der handles med værdipapirer, eksempelvis pantebreve og obligationer, er nettoprovenuet udbyttet af dette salg.

Nabohøring – Hvad er nabohøring?

I forbindelse med behandling af dispensationsansøgningen, eller ved udførelse af en samlet vurdering af en bebyggelses omfang og indvirkning på omgivelserne, vurderer Teknik- & Miljøforvaltningen om der skal foretages nabohøring/partshøring. En nabohøring er påkrævet, når byggeprojektet kan påvirke naboernes ejendomme eller levevilkår. Dette kan omfatte bygninger, der er tæt på fælles grænser, projekter, der vil …

Nabohøring – Hvad er nabohøring? Læs mere »