n

NemID til tinglysning – Hvordan fungerer nemID til tinglysning?

Den 1. juli 2010 blev NemID, den nye digitale signatur, lanceret. Med NemID skal man kun huske ét log-in, som vil gælde til alle offentlige og private tjenester, herunder netbanker og tinglysning.dk. Det er altså helt den samme handling der skal foretages, uanset om man vil betale sine regninger i banken, flytte sin adresse eller …

NemID til tinglysning – Hvordan fungerer nemID til tinglysning? Læs mere »

Nutidsværdi – Hvad er nutidsværdi?

Nutidsværdien er et udtryk for, hvor meget f.eks. værdien af 100 kroner om et år er værd i dag – omregnet. Man benytter nutidsværdien, når betalinger nu og i fremtiden skal sammenlignes. Nutidsværdi beregnes ud fra forventet inflation, og er derfor et skøn, der altså ikke er nogen garanti for at nutidsværdien er lig virkeligheden.

Nettohusleje – Hvad er en nettohusleje?

Udtryk for den ‘husleje’, der betales, når værdien af de skattemæssige fradrag er trukket fra bruttohuslejen. Nettohuslejen er ikke det beløb der trækkes fra din konto, men i stedet det beløb du reelt betaler. Det resterende beløb der skal tillægges eller fratrækkes bruttohuslejen for at denne bliver nettohusleje, sker i form af fradrag fra SKAT.

Nettoprovenu – Hvad er et nettoprovenu?

Et pantebrevs hovedstol fratrukket de omkostninger der har været i forbindelse med optagelsen af lånet kaldes nettoprovenu. Nettoprovenuet er det beløb, der bliver udbetalt ved afregning af lånet. Når der handles med værdipapirer, eksempelvis pantebreve og obligationer, er nettoprovenuet udbyttet af dette salg.

Nedbringelse af realkreditlån – Hvad er nedbringelse?

Delvis indfrielse af et lån, fx et realkreditlån. Et lån nedbringes hver termin med det afdrag, der indbetales. Herudover kan et lån nedbringes ved indbetaling af ekstraordinære afdrag. Dette bliver eksempelvis aktuelt hvis debitor modtager en større sum penge som engangsbeløb (eksempelvis arv eller gave), og beløbet da anvendes af debitor til at betale et …

Nedbringelse af realkreditlån – Hvad er nedbringelse? Læs mere »

Nabohøring – Hvad er nabohøring?

I forbindelse med behandling af dispensationsansøgningen, eller ved udførelse af en samlet vurdering af en bebyggelses omfang og indvirkning på omgivelserne, vurderer Teknik- & Miljøforvaltningen om der skal foretages nabohøring/partshøring. Det vil sige, at Byggesag sender et brev til naboerne med oplysninger om byggeriet, og hvad der evt. kræves dispensation fra. Naboerne har derefter 2 …

Nabohøring – Hvad er nabohøring? Læs mere »