Forside » Ordbog » n

n

Nutidsværdi – Hvad er nutidsværdi?

Nutidsværdien er et udtryk for, hvor meget f.eks. værdien af 100 kroner om et år er værd i dag – omregnet. Man benytter nutidsværdien, når betalinger nu og i fremtiden skal sammenlignes. Nutidsværdi beregnes ud fra forventet inflation, og er derfor et skøn, der altså ikke er nogen garanti for at nutidsværdien er lig virkeligheden.

Nettohusleje – Hvad er en nettohusleje?

Udtryk for den ‘husleje’, der betales, når værdien af de skattemæssige fradrag er trukket fra bruttohuslejen. Nettohuslejen er ikke det beløb der trækkes fra din konto, men i stedet det beløb du reelt betaler. Det resterende beløb der skal tillægges eller fratrækkes bruttohuslejen for at denne bliver nettohusleje, sker i form af fradrag fra SKAT.

Nettoprovenu – Hvad er et nettoprovenu?

Et pantebrevs hovedstol fratrukket de omkostninger der har været i forbindelse med optagelsen af lånet kaldes nettoprovenu. Nettoprovenuet er det beløb, der bliver udbetalt ved afregning af lånet. Når der handles med værdipapirer, eksempelvis pantebreve og obligationer, er nettoprovenuet udbyttet af dette salg.