Forside » Ordbog » g » Grundfond – Hvad er en grundfond?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Grundfond – Hvad er en grundfond?

Af Skøde Centret

En grundfond er en fælles opsparing i en ejerforening, som typisk oprettes for at finansiere større vedligeholdelsesprojekter og renoveringer af ejendommen.

Grundejerforeninger og ejerforeninger opretter ofte grundfonde for at have midler til rådighed til at dække uforudsete udgifter og planlagte projekter, der ellers ville kræve ekstraordinære indbetalinger fra ejerne.

Grundfonden finansieres typisk ved, at ejerne af ejendommen indbetaler et beløb, som fastsættes i ejerforeningens vedtægter. Beløbet kan enten indbetales som en engangsindbetaling eller i mindre portioner over en periode.

Grundfonden administreres normalt af bestyrelsen for ejerforeningen, som er ansvarlig for at sikre, at midlerne anvendes i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingernes beslutninger.

Når midlerne i grundfonden bruges til et projekt, vil det normalt være på generalforsamlingen, at det besluttes, hvordan pengene skal anvendes, og hvilke entreprenører eller håndværkere, der skal ansættes til at udføre arbejdet.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top