Forside » Ordbog » g

g

Grundfond – Hvad er en grundfond?

En grundfond er en fælles opsparing i en ejerforening, som typisk oprettes for at finansiere større vedligeholdelsesprojekter og renoveringer af ejendommen. Grundejerforeninger og ejerforeninger opretter ofte grundfonde for at have midler til rådighed til at dække uforudsete udgifter og planlagte projekter, der ellers ville kræve ekstraordinære indbetalinger fra ejerne. Grundfonden finansieres typisk ved, at ejerne […]

Grundfond – Hvad er en grundfond? Read More »

Garanti – hvad er en garanti?

En garanti kan være en aftale mellem sælger og køber i forbindelse med en bolighandel, hvor sælgeren lover at stå inde for visse faktiske forhold omkring boligen. Garantien kan blandt andet vedrøre ejendommens tilstand, byggematerialer, installationer og rettigheder eller servitutter, der knytter sig til ejendommen. Formålet med en garanti er at give køberen en vis

Garanti – hvad er en garanti? Read More »

Godtgørelsesrente – Hvad er en godtgørelsesrente?

Anvendes når et realkreditlån indfries til kurs 100 uden varsel. Betales for perioden fra indfrielsestidspunktet og indtil den obligationstermin, hvortil man kunne opsige lånet. Differencerenten skal kompensere for forskellen mellem den rente på det gamle låns obligationer, som realkreditinstituttet skal betale til obligationsejerne, og den rente instituttet selv kan opnå ved at indsætte indfrielsesbeløbet på

Godtgørelsesrente – Hvad er en godtgørelsesrente? Read More »

Scroll to Top