Vi har åbent man-fre: 9-17, og sidder klar til at hjælpe dig.

g

Generalforsamling – hvad er en generalforsamling?

Et møde, hvor samtlige medlemmer i en forening indkaldes. Generalforsamlingen er en forenings øverste myndighed. Benyttes blandt andet i forbindelse med ejerforeninger/ejerlejlighedsforeninger, hvor generalforsamlingerne blandt andet benyttes til at vedtage ændringer i det faste beløb der skal betales til ejerforeningen. Ved disse generalforsamlinger har lejlighedsejerne typisk et vist antal stemmer, der afgøres af størrelsen på …

Generalforsamling – hvad er en generalforsamling? Læs mere »

Grundejerforening – hvad er en grundejerforening?

En grundejerforening er en sammenslutning af grundejere i et bestemt område. Grundejerforeningen varetager grundejernes interesser, f.eks. i forhold til kommunen i relation til vedligeholdelse af veje, ændringer i byplanen osv. Grundejerforeningen kan også stå for drift og vedligeholdelse af eventuelle fællesarealer og fællesanlæg.

Grundfond – hvad er en grundfond?

En grundfond er en opsparing, hvis midler skal bruges til at betale større uforudsete udgifter – f. eks. en tagreparation. Ideen er, at store udgifter på denne måde kan fordeles over en årrække.

Grundskyld – hvad er grundskyld?

Grundskyld, der også er kendt under navnet grundskat, er en skat på jord. Skatten er hidtil blevet udskrevet af både kommune og amt, men efter kommunalreformen udskrives og opkræves den af kommunen. Udgangspunktet for grundskylden er grundens vurdering, som den fremgår af den seneste offentlige ejendomsvurdering. Grundskyldspromillen varierer, alt efter hvilken kommune ejendommen er placeret …

Grundskyld – hvad er grundskyld? Læs mere »

Gældsovertagelse – hvad er gældsovertagelse?

Der er tale om en gældsovertagelse når en person eller virksomhed overtager restgælden på et eksisterende lån fra en anden person eller virksomhed. En gældsovertagelse forudsætter som altovervejende hovedregel kreditors samtykke. En gældsovertagelse ses ofte ved skilsmisser, hvor den ene part (sælger af fællesboligen) fx. betaler et vist beløb, for ikke længere at være debitor …

Gældsovertagelse – hvad er gældsovertagelse? Læs mere »

Gældsovertagelseserklæring – hvad er det?

En gældsovertagelseserklæring er betegnelsen for det dokument, hvormed køber en overtager gældsforpligtelse. Når man underskriver en gældsovertagelseserklæring siger man altså ja til at hæfte for gælden. Gældsovertagelseserklæringen er en måde hvorpå lånets kreditor sikre sig at der er en ny debitor på et givent lån.

Garanti – hvad er en garanti?

Pengeinstitutter, visse advokater, forsikringsselskaber o.a. kan stille garanti for realkreditinstituttets modtagelse af det tinglyste, anmærkningsfrie pantebrev, således at ejerskiftelånet kan udbetales straks, når de øvrige betingelser for låneudbetaling er opfyldt. Endvidere kan pengeinstitutter og forsikringsselskaber stille garanti for en del af den kontante udbetaling, når det er aftalt i slutsedlen.