Forside » Ordbog » g » Garanti – hvad er en garanti?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Garanti – hvad er en garanti?

Af Skøde Centret

En garanti kan være en aftale mellem sælger og køber i forbindelse med en bolighandel, hvor sælgeren lover at stå inde for visse faktiske forhold omkring boligen. Garantien kan blandt andet vedrøre ejendommens tilstand, byggematerialer, installationer og rettigheder eller servitutter, der knytter sig til ejendommen.

Formålet med en garanti er at give køberen en vis sikkerhed for, at de forhold, der er omfattet af garantien, er korrekte og sande.

Hvordan fungerer garantien i praksis?

I praksis fungerer garantien således, at sælgeren giver en skriftlig erklæring om, at de oplysninger, der er omfattet af garantien, er korrekte og sande. Erklæringen skal som minimum indeholde oplysninger om, hvilke forhold der er omfattet af garantien, og i hvilket omfang sælgeren hæfter for eventuelle mangler eller fejl.

Erklæringen bør også angive, hvornår garantien ophører, og hvad køberen skal gøre, hvis de ønsker at påberåbe sig garantien.

Andre typer af garantier kan være, når pengeinstitutter, visse advokater og forsikringsselskaber stiller garanti for realkreditinstituttets modtagelse af det tinglyste, anmærkningsfrie pantebrev, således at ejerskiftelånet kan udbetales straks, når de øvrige betingelser for låneudbetaling er opfyldt.

Endvidere kan pengeinstitutter og forsikringsselskaber stille garanti for en del af den kontante udbetaling, når det er aftalt i købsaftalen.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top