Skøde uden købsaftale – er det muligt at lave skøde uden købsaftale?

skøde uden købsaftale

Hvis man køber en ny bolig gennem en ejendomsmægler, vil der altid blive udarbejdet en købsaftale forud for skødet. Dette bunder i et behov for at få sikret handlens juridiske indhold samt få sikret købesummen inden skødet tinglyses. Derfor er der praksis for at lave en købsaftale forud for skødet ved handel gennem en ejendomsmægler.

Hvis man derimod handler privat uden ejendomsmægler, er det mere almindeligt at man nøjes med at få lavet et skøde. Der er ikke noget lovgivningsmæssigt til hinder for dette, og det kan fint lade sig gøre at gå direkte til skødet uden at lave en købsaftale først.

Hvis man undlader at lave en købsaftale forud for skødet, er det dog vigtigt at gøre det rigtigt. skødet skal i den situation både fungere som skøde i traditionel forstand, men skal samtidig fungere som et aftaledokument, dvs. en erstatning for en egentlig købsaftale. Derfor bør alle aftaler omkring handlen, som normalt indskrives i en købsaftale, i stedet blive indskrevet i skødet.

Hvis købesummen ikke er sikret på tidspunktet hvor skødet udarbejdes, bør skødet udarbejdes som et betinget skøde, betinget af købesummens betaling.