Forside » Ordbog » p » Parcelhus – Hvad definerer et parcelhus?

Parcelhus – Hvad definerer et parcelhus?

Et parcelhus er et fritliggende hus med have beregnet som bolig for en familie og opfattes oftest som et hus i en etage.

Udtrykket er baseret på, at grundstykket/parcellen er udstykket af en større ejendom. De fleste parcelhuskvarterer er oprettet ved udstykning af landbrugsejendomme, men enkelte ligger dog på arealer, der har haft anden anvendelse, f.eks. industri, grusgrave m.v.

Udtrykket stammer fra 1960’erne, hvor de store udstykninger af jord i parceller til byggeri af boliger tog fart.

Begrebet parcelhus anvendes i nedsættende betydning om enfamiliehuse uden særlige særpræg eller karakter.