p

Provenu – Hvad er et provenu?

Provenuet beregnes som boligens kontantpris, fratrukket indfrielser og ejendomsmæglersalær inkl. annoncering. Provenuet er altså den del af boligens kontantpris som sælger får udbetalt når salget er gennemført.

Præjudicerende retsanmærkning – hvad er det?

Tinglysningsretten kan give påtegning/retsanmærkning på et dokument, hvis dokumentets indhold ikke er i overensstemmelse med det, der står i tingbogen. Når disse uoverensstemmelser er bragt i orden, slettes retsanmærkningen. Skødet er nu anmærkningsfrit og køber er endelig ejer af ejendommen på de vilkår, der er aftalt.

Påbud – Hvad er et påbud?

Et påbud vil sige et krav. Dette krav kan eksempelvis omhandle at skulle betale en given rente. Påbud findes i aftaler og kontrakter, disse er gældende når kontrakterne er underskrevet, eller man på anden vis har indgået en aftale.

Påkrav – Hvad er et påkrav?

Et påkrav er en besked fra kreditor til en skyldner om, at han eller hun skal betale et skyldigt beløb. En skyldner er oftest først tvunget til at betale, når vedkommende har fået besked om, at han eller hun skylder det beløb, der er nævnt i påkravet. Et påkrav kan både være en fremsendt faktura, …

Påkrav – Hvad er et påkrav? Læs mere »