Forside » Ordbog » p

p

Provenu – Hvad er et provenu?

Når du sælger din bolig, er det vigtigt at forstå, hvad et provenu er. Provenuet ved et boligsalg er det beløb, du modtager efter at have betalt eventuelle omkostninger og gæld på boligen. Det er det overskydende beløb, som du modtager, og som du kan bruge til andre formål. Provenuet består af salgsprisen på boligen …

Provenu – Hvad er et provenu? Læs mere »

Præjudicerende retsanmærkning – hvad er det?

Tinglysningsretten kan give påtegning/retsanmærkning på et dokument, hvis dokumentets indhold ikke er i overensstemmelse med det, der står i tingbogen. Når disse uoverensstemmelser er bragt i orden, slettes retsanmærkningen. Skødet er nu anmærkningsfrit og køber er endelig ejer af ejendommen på de vilkår, der er aftalt.

Påtegning – Hvad er en påtegning?

En påtegning på et dokument er en skriftlig erklæring, som er føjet til et eksisterende dokument for at give yderligere information om dets indhold, betydning eller gyldighed. En påtegning kan være en form for certificering, som bekræfter, at dokumentet er ægte og gyldigt, eller det kan angive ændringer, som er foretaget på dokumentet siden det …

Påtegning – Hvad er en påtegning? Læs mere »

Prioritering – Hvad er prioritering?

Lånenes prioritetsstilling refererer til rækkefølgen af lån, der gives til en ejendom. Når en ejendom bruges som sikkerhed for flere lån, er det vigtigt at fastslå, hvilke lån der skal betales først, hvis ejendommen sælges, eller hvis der opstår en tvangsauktion. Prioritetsstillingen bestemmer, hvilket lån der skal betales først og i hvilken rækkefølge de øvrige …

Prioritering – Hvad er prioritering? Læs mere »

Pantebrevsformular – Hvad er en pantebrevsformular?

Standardmæssige vilkår, der skal være en del af et pantebrev. Ordlyden fastsættes af justitsministeriet i tinglysningsbekendtgørelsen. De mest almindelige pantebrevsformularer er A og B, der benyttes for private pantebreve, herunder ejerpantebreve hhv. realkreditpantebreve. Enkelte bestemmelser i pantebrevsformularen kan fraviges ved aftale. Dette skal i så fald være oplyst i pantebrevets særlige bestemmelser. Idag oprettes pantebreve …

Pantebrevsformular – Hvad er en pantebrevsformular? Læs mere »