p

Provenu – Hvad er et provenu?

Provenuet beregnes som boligens kontantpris, fratrukket indfrielser og ejendomsmæglersalær inkl. annoncering. Provenuet er altså den del af boligens kontantpris som sælger får udbetalt når salget er gennemført.

Præceptivt – Hvad er præceptivt?

Ufravigeligt. Eksempelvis lovregel, som ikke kan tilsidesættes ved aftale mellem parterne. Præceptive regler kan altså ikke ændre selvom alle parter er enige, ligesom det er tilfældet med deklaratoriske regler.

Præjudicerende retsanmærkning – hvad er det?

Tinglysningsretten kan give påtegning/retsanmærkning på et dokument, hvis dokumentets indhold ikke er i overensstemmelse med det, der står i tingbogen. Når disse uoverensstemmelser er bragt i orden, slettes retsanmærkningen. Skødet er nu anmærkningsfrit og køber er endelig ejer af ejendommen på de vilkår, der er aftalt.

Påbud – Hvad er et påbud?

Et påbud vil sige et krav. Dette krav kan eksempelvis omhandle at skulle betale en given rente. Påbud findes i aftaler og kontrakter, disse er gældende når kontrakterne er underskrevet, eller man på anden vis har indgået en aftale.

Privat pantebrev – Hvad er et privat pantebrev?

Privat lån med pant i en ejendom, oftest sælgerpantebrev, hvilket vil sige, at pantebrevet er udstedt til sælger i forbindelse med salg af en ejendom. Et privat pantebrev betyder altså at køber låner penge af sælger. Der afdrages på disse lån, som der almindeligvis gøres ved pantebreve. Private pantebreve/sælgerpante er ikke længere særligt udbredt, da …

Privat pantebrev – Hvad er et privat pantebrev? Læs mere »