Forside » Samlever » Papirløst samliv – sådan er reglerne
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Papirløst samliv – sådan er reglerne

papirløst-samliv

Af Skøde Centret

Papirløst samliv er et begreb, der dækker over samlevere der lever i et parforhold uden ægteskab. I denne artikel gennemgår vi de regler, der gælder for papirløst samliv, så du kan få et overblik over, hvad du skal være opmærksom på.

Hvis I ejer fast ejendom sammen i et papirløst samliv (ugifte samlevende), kan det være nødvendigt at udarbejde en fælles kontrakt. Dette er for at beskytte jeres fælles interesser, hvis forholdet ophører.

Ugift samliv kan være ret papirfyldt, og der kan være behov for at lave en række dokumenter som skal kompensere for at man ikke er omfattet af reglerne omkring ægteskab.

Fx kan en samejekontrakt kan være med til at forenkle tingene og holde begge partnere på samme side. Desuden kan den give en vis ro i sindet, i forhold til hvis forholdet skulle gå i stykker.

Det behøver ikke at være kompliceret eller dyrt at udarbejde en fælles samejekontrakt. Du skal blot sørge for, at alle vigtige detaljer er dækket. Og den skal også bevidnes af to vitterlighedsvidner samt underskrives af begge parter.

Med en samejekontrakt har man på forhånd aftalt hvordan der skal ske deling af den fælles ejendom, hvis man går fra hinanden.

Hvilke rettigheder har man som samlevende?

Hvis man bor sammen som ugifte samlevende, ejer man hver sine ejendele, og kan ikke råde over den andens ejendele. Det gælder også andelen af en fast ejendom. Der skal heller ikke ske bodeling ved samlivets ophør, som der sker ved separation eller skilsmisse mellem ægtefolk.

“Bodeling” mellem samlevende sker blot ved at hver part tager sine ejendele med videre.

På den måde har man ikke samme forpligtelser og rettigheder i forhold til hinanden, som hvis man havde været gift.

Hvem arver når man lever i papirløst samliv?

Hvis du ikke er gift, og du dør uden testamente, kan det blive kompliceret. Hvem der får hvad, kan afhænge af en række faktorer, herunder om I ejer jeres hjem i fællesskab eller hver for sig, om I har børn, og hvilke aktiver I har.

Hvis du vil være sikker på, at din partner arver alt det, han/hun har ret til, er det bedst at oprette et testamente. Dette er især vigtigt, hvis I ejer jeres hjem i fællesskab eller har børn sammen.

At oprette et testamente er den eneste måde at sikre, at dine ønsker bliver opfyldt, når du dør.

Uden et sådant bestemmer loven, hvem der får hvad, og det er måske ikke den person, du ville have valgt.

Det er også værd at bemærke, at samlevende par ikke automatisk har ret til at arve fra hinanden jf gældende lovgivning.

Læs arveloven.

Hvilke rettigheder har man som samlevende?

Du og din partner kan have visse rettigheder som samlevende, selv om I ikke er gift eller har indgået et civilt partnerskab. Disse rettigheder afhænger af om i fx ejer jeres hus sammen, om I har børn sammen, og hvor længe I har boet sammen.

Som ugifte samlevende arver I dog ikke efter hinanden. Reglerne om arveret medfører ofte, at folk helt bliver udelukket eller ikke får så meget, som de måske havde forventet.

Du har ikke automatisk ret til at bo i din partners hus, hvis han eller hun dør. Hvis du vil være sikker på din stilling, bør du overveje at indgå en samlivsaftale eller registrere dig som fælleslejer.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top