m

Marginalskat – Hvad er marginalskat?

Marginalskat er et udtryk for den samlede skat, der betales ved den højeste sats. Marginalskatten udtrykkes ofte som “Skatten på den sidst tjente krone”. Marginalskatten er ofte højere en trækprocenten. Marginalskatten fremgår ikke af skattekort og forskudsopgørelser, og det er derfor ikke altid nemt at finde ud af hvad marginalskatten reelt er.

Misligholdelse – Hvornår er der misligholdelse?

Betegnelse for det forhold, at en person ikke overholder en aftale med den virkning, at den anden part kan hæve aftalen, kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen, når visse betingelser er opfyldt. Der er eksempelvis tale om misligholdelse hvis det fremgår af købskontrakten, at sælger skal opføre en brandvæg eller udbedre mangler inden overdragelsesdagen, …

Misligholdelse – Hvornår er der misligholdelse? Læs mere »

Mageskifte – Hvad er mageskifte?

At mageskifte er at bytte fast ejendom eller dele heraf. Der vil ofte være tale om, at den ene part betaler et beløb til den anden part for en værdiforskel mellem de to ejendomme. Mageskifte forekommer ofte i familier, hvor børnene ønsker at overtage deres barndomshjem af forældrene, som så til gengæld har brug for …

Mageskifte – Hvad er mageskifte? Læs mere »

Mindsterente – Hvad er mindsterente?

Mindsterenten er en offentlig fastlagt rentesats, der afgør, om dine kursgevinster er skattepligtige efter kursgevinstloven. Mindsterenten blev tidligere brugt som skillelinje for, hvad den pålydende rente for en obligation måtte være. Hvis den pålydende rente lå under mindsterenten, ville investoren blive beskattet af kursgevinsten. Den 27. januar 2011 blev denne regel imidlertid ophævet, så der …

Mindsterente – Hvad er mindsterente? Læs mere »

Matrikelnummer – Hvad er et matrikelnummer helt præcist?

Et matrikelnummer er et nummer, der identificerer det jordstykke, ejendommen ligger på. Der kan godt være flere matrikelnumre tilknyttet den samme ejendom, hvilket ofte er tilfældet ved landejendomme med tilhørerne jord. Et matrikelnummer tilhører et afgrænset stykke jord, hvorpå der kan ligge bygninger, private veje/stier osv. Det afgrænsede stykke jord der tilhører matrikelnummeret er opmålt …

Matrikelnummer – Hvad er et matrikelnummer helt præcist? Læs mere »

Matrikelkort – Hvad er et matrikelkort?

Et dokument, der anvendes til identifikation af en ejendom, og som indeholder oplysninger om ejendommens matrikelnummer og arealer, grænser for de enkelte ejendomme samt oplysninger om mål til fastlæggelse af skellene. Matrikelkortet er juridisk gældende, dvs. at oplysningerne i matrikelkortet er de gældende. Matrikelkortet opdateres dagligt (i hverdage) og administreres af Geodatastyrelsen.