Forside » Ordbog » a » Anpart i bolig – Hvad er en anpart i en bolig?

Anpart i bolig – Hvad er en anpart i en bolig?

At have anpart i noget vil sige at du ejer en del af dette.

Når du har anpart i eksempelvis en bolig ejer du den del af boligen som er angivet i skødet. En ideel anpart, er udtryk for, at du ejer en andel af en bestemt ejendom.

Ideelle anparter benyttes oftest ved tofamiliershuse, da det efter 1970 sædvanligvis ikke er tilladt at opdele ejendomme i mere end 2.

Ideelle anparter kan ligesom ejerlejligheder købes og finansieres med banklån og realkreditlån, dog gælder det for køb af ideelle anparter at man køber dele af ejendommen i sameje med de andre anpartsindehavere.