Forside » Ordbog » a

a

Ordbog A

Auktionsskøde – Hvordan foregår det?

Auktionsskøde udstedes på opfordring fra køber af en ejendom købt på auktion. Eventuel gæld på ejendommen bliver normalt slettet. Auktionsskødet skal herefter registreres ved den digitale tinglysning. Et auktionsskøde adskiller sig fra et almindeligt skøde ved at det skal udstedes af fogedretten. Hvornår udstedes auktionsskødet? Et auktionsskøde udstedes når en køber, af en ejendom på …

Auktionsskøde – Hvordan foregår det? Læs mere »

Aktiv – Hvad er et aktiv?

Et aktiv er en gode af en hvis værdi, eksempelvis fast ejendom, køretøjer, løsøre og tilgodehavender. Aktiver regnes for en værdi, da den såfremt den sælges, kan indbringe en sum penge. Aktiver benyttes bl.a. af kreditorer og fogedretten til at vurdere din økonomiske situation. Du anses for at have et aktiv, når du står som …

Aktiv – Hvad er et aktiv? Læs mere »

Anmærkningsfrit skøde – Hvornår er skødet anmærkningsfrit?

Tinglysningsretten kan give påtegning/retsanmærkning på et dokument, hvis dokumentets indhold ikke er i overensstemmelse med det, der står i tingbogen. Når disse uoverensstemmelser er bragt i orden, slettes retsanmærkningen. Skødet er nu anmærkningsfrit og køber er endelig ejer af ejendommen på de vilkår, der er aftalt.

Anvendelsesudgifter hus – Hvad er anvendelsesudgifter?

De udgifter der er forbundet med anvendelse af boligen, altså boligens forbrugsudgifter som f.eks. vand, el og varmeudgifter. Forbrugsudgifterne ænder sig normalt afhængigt af årstid, antallet af beboere i huset og deres forbrug. Se også ejerudgifter.