Forside » Skødeskrivning » Skødeskrivning i Struer – Vi hjælper med hele processen
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Skødeskrivning i Struer – Vi hjælper med hele processen

skødeskrivning

Af Skøde Centret

Har du brug for skødeskrivning i Struer, kan Skøde Centret være behjælpelig med sagen til et fast lavt honorar.

Vi håndterer hele sagen fra start til slut, indtil skødesagen er helt på plads. Vi beregner korrekt tinglysningsafgift, og koordinerer sagen med din bank.

trustpilot

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ En komplet skødepakke som rummer alt det nødvendige papirarbejde i forhold til at få overdragelsen af ejendommen på plads.
✔ Et udvidet skøde, som også rummer den vigtige formalisering af jeres aftale. Vores skøde er således ikke blot et standard minimalskøde.
✔ En fast pris du kan regne med fra starten af. Der kommer således ingen ekstraregninger eller tillæg senere hen.

trustpilot
SE PRISER

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe 70 20 21 29 (man - fre: 9-17).

Det er væsentligt, at skødet indeholder en juridisk korrekt formulering af vilkårene for jeres aftale. Det er derfor normalt ikke tilstrækkeligt bare at få lavet et sædvanligt standard minimalskøde. Med et minimalskøde, er du ikke optimalt sikret rent juridisk.

Hvad er et skøde?

Dokumentet er beviset på overdragelse af ejendomsretten fra sælger til køber og er et lovpligtigt dokument i ejendomshandler. For at sikre korrekt overdragelse og forebygge fremtidige retstvister, er der nøgleelementer, der skal medtages i et skøde. Nedenfor udfolder vi, hvad der skal stå i et skøde, for at overholde tinglysningsretten i Danmark.

 1. Sælger og købers oplysninger: Fulde navne og kontaktoplysninger.
 2. Ejendommens beskrivelse: Adresse, matrikelnummer, og ejendomstype.
 3. Købesummen: Det aftalte beløb for overdragelsen.
 4. Overtagelsesdato: Den dag køberen får retten til ejendommen.
 5. Erklæringer og garantier: Eventuelle særlige vilkår eller garantier angivet af sælgeren.
 6. Servitutter og byrder: Eventuelle tinglyste rettigheder eller forpligtelser, der følger med ejendommen.

Det er tinglysningsretten der behandler tinglysning af skøder og andre rettigheder over fast ejendom. En tinglyst rettighed sikrer juridisk beskyttelse og forebygger tvister over ejendomsretten, hvilket gør det til en fundamental del af ejendomshandel. Det tinglyste skøde offentliggøres, så alle potentielle købere og interessenter kan se, hvem der ejer ejendommen, og hvilke servitutter der hviler på den.

Skødeskrivning i Struer

 • De lokale regler: Struer kommune kan have specifikke lokalplaner eller servitutter, som påvirker ejendomstransaktioner og skødeskrivning.
 • Den økonomiske kontekst: Nuværende markedsvilkår i Struer samt regionale udviklingsplaner, der kan influere på ejendomsværdier.
 • Nærhed til naturen: Boliger i Struer tilbyder ofte adgang til unikke naturområder, hvilket kan være en faktor i købsbeslutningen og dermed påvirkning af skødeskrivningsdokumenterne.
 • Kulturelle aspekter: Det lokale miljø og kulturarv kan fremhæve særlige vilkår i skødet, som skal overvejes nøje.

Hver af disse elementer spiller en afgørende rolle i skødeskrivningsprocessen og kan give både sælgere og købere værdifulde indsigt, som er særegne for netop Struer.

Tinglysningsprocessen forklaret

Den digitale tidsalder har revolutioneret mange traditionelle processer, og tinglysning af skøder er ingen undtagelse. I Danmark er det et krav, at et skøde skal underskrives digitalt med MitID, hvilket er en forudsætning for at kunne gennemføre en digital tinglysning af skødet via tinglysning.dk. Denne platform faciliterer en mere strømlinet og effektiv proces for alle involverede parter.

 • Når et boligkøb skal afsluttes, udarbejdes skødet, og det er vigtigt at kontrollere, at alle informationer er korrekte.
 • Herefter skal skødet underskrives digitalt med MitID, hvilket sikrer en høj grad af sikkerhed og autenticitet.
 • Efter den digitale underskrift skal skødet indsendes til digital tinglysning på tinglysning.dk.
 • Tinglysning.dk sender en kvittering, når dokumentet er modtaget og en ny kvittering, når tinglysningen er gennemført.
 • Det er muligt at følge med i behandlingen af tinglysningen, og om alt går som forventet.

Den digitale tinglysning hjælper med at reducere sandsynligheden for menneskelige fejl, sikrer hurtigere behandlingstider, og giver stor gennemsigtighed i tinglysningsprocessen. Den digitale transformation har uden tvivl gjort det langt nemmere at købe og sælge ejendom i Danmark.

Trin-for-trin gennemgang af skødeskrivning

Følgende gennemgang vil hjælpe dig med at forstå hvert trin i skødeskrivningsproceduren.

 1. Forberedelse af skødet:

  Udarbejdelsen af skødet er det første skridt, hvor alle detaljer omkring handlen nedfældes, inklusive parternes informationer og ejendommens data.


 2. Underskrift af parterne:

  Sælger og køber underskriver skødet, som i dag ofte sker digitalt


 3. Tinglysningspligt:

  Det underskrevne skøde skal tinglyses, hvilket er en juridisk registrering af ejendomsrettens overgang.


 4. Digital Tinglysning:

  Tinglysningen foretages via tinglysning.dk, hvor skødet indsendes digitalt og behandlingstiden påbegyndes.


 5. Bekræftelse og registrering:

  Tinglysningsretten bekræfter de indsendte oplysninger og registrerer den nye ejer af ejendommen i det offentlige register.


 6. Overtagelse:

  Når tinglysningen er gennemført, har køberen den juridiske ret over ejendommen, og overtagelsesdagen kan finde sted.


Omkostninger ved skødeskrivning

Udover prisen på selve boligen skal du som køber budgettere med forskellige gebyrer og afgifter, der har en væsentlig indflydelse på de samlede købsomkostninger.

En hovedpost i de opståede omkostninger er tinglysningsafgiften. Denne afgift er en statlig opkrævning for registrering af dokumenter vedrørende fast ejendom, såsom skødet, der juridisk overfører ejendomsretten fra sælger til køber. Beregningen af tinglysningsafgiften følger normalt en bestemt formel:

 1. En fast grundafgift på 1850 kr.
 2. Dertil kommer en procentdel af købesummen, som er 0,6%.

Eksempelvis, hvis købesummen for en ejendom er 1.000.000 kr., vil tinglysningsafgiften blive beregnet som følger:

 • Fast afgift: 1850 kr.
 • Procentdel af købesum: 0,6% af 1.000.000 kr. = 6000 kr.
 • Total tinglysningsafgift: 1850 kr. + 6000 kr. = 7850 kr.

Undgåelse af typiske fejl ved skødeskrivning

Skødeskrivning er en proces, der kræver præcision og opmærksomhed på detaljerne, især når det kommer til boligkøb i Struer. En af de mest almindelige fejl er manglende eller ukorrekt information i skødet, hvilket kan føre til juridiske problemer i fremtiden. Det er essentielt at alle relevante oplysninger er nøjagtige og fuldstændige, herunder ejendommens præcise adresse, matrikelnummer, og ejerforhold.

En anden fejl, som ofte sker under skødeskrivningsprocessen, er ikke at overholde de lovmæssige frister for indlevering af dokumenter til offentlige myndigheder. Dette kan medføre forsinkelser og yderligere udgifter.

Om Struer

Struer er en by i Vestjylland, beliggende mellem Holstebro og Lemvig og ca 50 km fra Herning. I Byen bor der ca. 10.000 indbyggere.

Struer er en familievenlig by. Byen har fire folkeskoler, en friskole og flere daginstitutioner, Derudover findes Struer Statsgymnasium også i byen. Dette gymnasium tilbyder ungdomsuddannelserne STX, HF, HG, HHX, IB og 10. klasse. Gymnasiet har mange udenlandske elever, da der er mulighed for at bo på skolens kostafdeling.

Boligerne i Struer er hovedsageligt villaer og parcelhuse, men der findes dog også en del rækkehuse og etagebyggerier i byen. En stor del af boligerne har tilhørende have eller et fællesareal. I Struer ligger gennemsnitsprisen for et parcel- eller rækkehus på 7865kr/kvm.

Struer ligger ud til Venø bugt, og der er derfor mulighed for badning og andre vandaktiviteter ved Struer. Derudover er der også mulighed for andre, og mindre sæsonbetingede fritidsaktiviteter i og omkring Struer. Der findes et utal af sportsklubber i Struer, herunder Struer Karateklub, Struer Rideklub, Struer Tennisklub osv.

Den kendte danske Virksomhed Bang og Olufsen har hovedsæde i Struer, og en stor del af byens befolkning er beskæftiget indenfor virksomheden.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top