Skal I bruge et gældsbrev vedr. et rentefrit familielån mellem forældre og barn, kan I bruge nedenstående skabelon til et gældsbrev.

OBS.: Skabelonen bør kun anvendes mellem nærtstående, fx. forældre/barn, ægtefæller eller faste samboende.

Skabelonen er gratis, og anvendes på eget ansvar.

Hent Skabelon til gældsbrev:

Om rentefrit familielån

Hvis du ønsker at hjælpe en slægtning med et fordelagtigt lån, kan dette gøres ved at lånet oprettes med et særligt indfrielsesvilkår. 

Såfremt du ønsker at udlåne et beløb rentefrit, skal der

  1. Være tale om et egentlig gældsforhold.
  2. Forinden lånet oprettes, laves og underskrives et gældsbrev, som skal indeholde et vilkår om, at det til enhver tid skal være muligt for dig at kræve at få indfriet hele restgælden med kort varsel - på anfordring.

Familielånet er ikke som navnet antyder forbeholdt nærmeste familie, men kan benyttes af alle. De fleste familielån der fortages er dog mellem forældre og børn, bedsteforældre og børnebørn eller samlevende par.

Såfremt man har lånt penge ud uden at have til hensigt at kræve at lånet bliver tilbagebetalt, skal man være opmærksom på at hvis lånet årligt nedskrives som det maksimale afgiftsfrie gavebeløb, vil det af SKAT blive opfattet som en gave.

Der vil derfor blive opkrævet gaveafgift af hele beløbet, på nær det som ligger under det afgiftsfrie bundfradrag.

Skal også du sælge ejerlejlighed til dit barn?

Vi har hos Skøde Centret et indgående kendskab til processen omkring overdragelse mellem forældre og barn. Vi har udført mange af disse overdragelser siden vores opstart i 2003, og vi sikrer altid en tryg og hurtig ekspedition til en lav pris.

Se vores skødepakke her →

Køberrådgivning
ved boligkøb

Læs mere →

Samlever
med på skødet

Læs mere →

Forældresalg
til barn

Læs mere →

Skilsmisse
Få ændret skødet

Læs mere →

Omskødning
mellem flere ejere

Læs mere →

Ugifte
Få ændret skødet

Læs mere →