Forside » skøde » Transportskøde: Hvad er det, og hvornår bruges det?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Transportskøde: Hvad er det, og hvornår bruges det?

transportskøde

Af Skøde Centret

Transportskødet er et vigtigt redskab i forbindelse med overdragelse af en ejendom købt på tvangsauktion. Det giver mulighed for at spare på tinglysningsafgiften, og sikrer at rettighederne fra auktionskøberen overføres til den nye ejer.

Hvad er et transportskøde?

Hvis en bolig eller en grund bliver købt på tvangsauktion, og den person som har købt ejendommen ønsker at videreoverdrage ejendommen til en anden, inden der når at blive tinglyst auktionsskøde, kan man gøre dette via et transportskøde. Formålet er at spare tinglysningsafgift, idet der i så fald kun skal tinglyses et skøde til den nye køber, i stedet for at der både skal tinglyses et auktionsskøde til den første køber, og herefter et nyt skøde til den nye køber. Man kan dermed nøjes med at betale for 1 tinglysningsafgift.

Hvem udfærdiger et transportskøde?

Transportskødet udfærdiges typisk af juridiske rådgivere, der er specialiseret i skødeskrivning i forbindelse med ejendomshandler. De sørger for at alle nødvendige oplysninger er korrekt indført, og at alle formkrav er opfyldt.

Hvordan kan et transportskøde spare tinglysningsafgift?

tinglysningsafgift-boligkøb

Tinglysningsafgiften er en obligatorisk udgift ved køb af fast ejendom i Danmark. Når en ejendom købt på tvangsauktion skal overdrages til en ny ejer, kan det kræve to tinglysninger – først auktionsskødet og derefter det almindelige skøde til den nye ejer. Hver tinglysning indebærer en afgift. Ved at bruge et transportskøde, tinglyses kun ét skøde, hvilket effektivt halverer omkostningerne i forbindelse med tinglysningsafgiften.

Hvordan udfærdiges et transportskøde korrekt?

Et transportskøde skal udfærdiges i overensstemmelse med gældende lovgivning og indeholder en række standardoplysninger om ejendommen, køberen og sælgeren.

  1. Købesummen: Dette er det beløb, som køber betaler for ejendommen. Købesummen skal angives præcist og i fulde kroner.
  2. Overtagelsesdatoen: Dette er datoen, hvor køber overtager ejendommen. Denne dato skal være præcist angivet.
  3. Tidspunkt og sted for tvangsauktionens afholdelse: Dette er information om, hvor og hvornår tvangsauktionen fandt sted. Både tidspunktet og stedet skal angives præcist.
  4. Kontaktinformationer på sælger og køber: Dette er navn, adresse, e-mail og telefonnummer på både sælger og køber. Disse oplysninger skal være korrekte og ajourførte.
  5. Adressen på boligen: Dette er den fulde adresse på ejendommen, der overdrages. Adressen skal inkludere vejnavn, husnummer, eventuelt etage og dørnummer, postnummer og bynavn.
  6. Datering: Dette er datoen for, hvornår transportskødet er udfærdiget. Datoen skal angives præcist.
  7. Underskrifter: Transportskødet skal underskrives af sælger, køber og to vitterlighedsvidner. Disse vidner bekræfter, at sælger og køber har underskrevet dokumentet frivilligt og i fuld forståelse af dets indhold.

Alle disse oplysninger er afgørende for at sikre, at ejendommen korrekt overføres fra sælger til køber. Det er derfor afgørende, at alle disse oplysninger er korrekte og præcise, og at alle parter forstår deres betydning og konsekvenser.

Et transportskøde skal underskrives af begge parter – sælger og køber – samt to vitterlighedsvidner. Det er vigtigt at huske, at transportskødet skal underskrives på almindeligt fysisk papir med kuglepen. Underskriften skal være håndskrevet og må ikke være digital.

Hvad koster det?

I forbindelse med en aktiv skødesag, koster et transportskøde ikke noget ekstra hos os. Vi varetager denne ekspeditions som en del af vores skødepakke. Vores priser er faste, og du kan dermed regne med at priserne holder, uanset omfanget af sagen. Endvidere får du fuld support i forhold til tinglysning af auktionsskødet.

trustpilot

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ En komplet skødepakke som rummer alt det nødvendige papirarbejde i forhold til at få overdragelsen af ejendommen på plads.
✔ Et udvidet skøde, som også rummer den vigtige formalisering af jeres aftale. Vores skøde er således ikke blot et standard minimalskøde.
✔ En fast pris du kan regne med fra starten af. Der kommer således ingen ekstraregninger eller tillæg senere hen.

trustpilot
SE PRISER

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe 70 20 21 29 (man - fre: 9-17).

Hvad er en tvangsauktion?

En tvangsauktion er en proces, hvor en ejendom sælges offentligt på grund af ejerens manglende evne til at betale gæld, der er sikret ved ejendommen. Tvangsauktioner er reguleret af retsplejeloven, og processen styres af fogedretten. Tvangsauktioner kan være en kompleks proces, og det er her, transportskødet kommer i spil, som en vigtig del af overdragelsen af ejendomsretten.

Ved en tvangsauktion sælges ejendommen til højestbydende under offentligt udbud. Processen starter med en begæring om tvangsauktion, hvorefter fogedretten fastsætter en auktionstermin. På auktionen vil de interesserede købere byde på ejendommen, og den højeste budgiver vil blive tildelt ejendommen. Efter auktionen vil der blive udfærdiget et auktionsskøde, som dokumenterer overdragelsen af ejendomsretten til køberen.

Hvordan overdrages en ejendom købt på tvangsauktion?

Efter en tvangsauktion vil ejendomsretten til ejendommen blive overdraget til køberen ved tinglysning af et auktionsskøde. Dette skøde er et dokument, der bekræfter køberens rettigheder til ejendommen. Hvis køberen ønsker at sælge ejendommen videre, før auktionsskødet er tinglyst, vil et transportskøde blive udfærdiget. Transportskødet tillader, at rettighederne fra auktionskøberen transporteres til den nye ejer, og kan spare køberen for en ekstra tinglysningsafgift.

Hvad sker der hvis man ikke udfylder et transportskøde ved videreoverdragelse?

Hvis man ikke udfylder et transportskøde ved videreoverdragelse af en ejendom købt på tvangsauktion, vil man skulle tinglyse to skøder – et auktionsskøde og et nyt skøde – hvilket ville betyde, at man skulle betale tinglysningsafgift to gange.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top