Forside » skøde » Hvad er et transportskøde – og hvornår anvendes det?

Hvad er et transportskøde – og hvornår anvendes det?

transportskøde

Denne artikel redegør nærmere for hvad et transportskøde er , samt hvordan det anvendes.

Hvad er et transportskøde?

Hvis en bolig eller en grund bliver købt på tvangsauktion, og den person som har købt ejendommen ønsker at videreoverdrage ejendommen til en anden, inden der når at blive tinglyst auktionsskøde, kan man gøre dette via et transportskøde. Formålet er at spare tinglysningsafgift, idet der i så fald kun skal tinglyses et skøde til den nye køber, i stedet for at der både skal tinglyses et auktionsskøde til den første køber, og herefter et nyt skøde til den nye køber. Man kan dermed nøjes med at betale for 1 tinglysningsafgift.

Hvem udfærdiger et transportskøde?

Normalt er det den boligadvokat (eller anden juridisk rådgiver) som håndterer skødeskrivningen i forbindelse med en bolighandel, som også håndterer udarbejdelsen af et transportdokument. Den pågældende skal sikre, at alle formkrav er opfyldt, og at dokumentet bliver dateret og underskrevet af begge parter.

Hvad koster det?

I forbindelse med en aktiv skødesag, koster et transportskøde ikke noget ekstra hos os. Vi varetager denne ekspeditions som en del af vores skødepakke. Vores priser er faste, og du kan dermed regne med at priserne holder, uanset omfanget af sagen. Endvidere får du fuld support i forhold til tinglysning af auktionsskødet.

trustpilot

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ En komplet skødepakke som rummer alt det nødvendige papirarbejde i forhold til at få overdragelsen af ejendommen på plads.
✔ Et udvidet skøde, som også rummer den vigtige formalisering af jeres aftale. Vores skøde er således ikke blot et standard minimalskøde.
✔ En fast pris du kan regne med fra starten af. Der kommer således ingen ekstraregninger eller tillæg senere hen.

trustpilot
Se pris og start sag

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe 70 20 21 29 (man - fre: 9-17).

Hvornår anvendes et transportskøde?

Transportskødet anvendes når en ejendom handlet på tvangsauktion videreoverdrages til en ny part inden auktionsskødet er blevet tinglyst.

Dette kan fx være tilfældet hvis en ejendom købt på auktion videresælges.

Dokumentet har i den situation til formål at videretransportere den ret som auktionskøberen har fået fra fogedretten. Årsagen til at man videretransporterer denne ret er, at man dermed sparer tinglysningsafgift. I stedet for at tinglyse 2 gange, kan man i denne situation nøjes med at tinglyse 1 gang.

Hvilke oplysninger skal dokumentet indeholde?

Et transportskøde indeholder normalt oplysninger om huset såsom adresse og matrikel nr. Herudover rummer det bl.a. oplysning om hvornår der har været afholdt tvangsauktion samt hvor meget købesummen udgør.

Et transportskøde skal minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Købesummen
  • Overtagelsesdatoen
  • Tidspunkt og sted for tvangsauktionens afholdelse
  • Kontaktinformationer på sælger og køber
  • Adressen på boligen
  • Datering og underskrifter fra sælger og køber
  • Datering og underskrift fra 2 vitterlighedsvidner

Dette dokument vedhæftes det digitale auktionsskøde i forbindelse med tinglysning.

Samtidig skal der til auktionsskødet vedhæftes samtykkeerklæringer fra ejendommens kreditorer.

Hvordan underskrives et transportskøde?

Da transportskødet blot skal fungere som bilag til det “rigtige” digitale skøde, skal det kun underskrives på almindeligt fysisk papir med kuglepen. Denne del af sagen fungerer dermed normalt ret nemt og gnidningsfrit.

Hvorfor er det nødvendigt at udfylde en transportskøde?

Uden et transportskøde kan man ikke udnytte muligheden for at spare tinglysningsafgiften i forbindelse med en videreoverdragelse.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centret til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

Se priser