Transportskøde – Hvad er et transportskøde?

Transportskøde anvendes når en ejendom handlet på tvangsauktion videreoverdrages til en ny part inden auktionsskødet er blevet tinglyst.

Dette kan fx være tilfældet hvis en ejendom købt på auktion videresælges.

Transportskødet har i den situation til formål at videretransportere den ret som auktionsskøberen har fået fra fogedretten. Årsagen til at man videretransporterer denne ret er, at man dermed sparer tinglysningsafgift. I stedet for at tinglyse 2 gange, kan man i denne situation nøjes med at tinglyse 1 gang.