Vi har åbent man-fre: 9-17, og sidder klar til at hjælpe dig.

k

Klausul – hvad er en klausul?

En klausul er i juraen en tillægsbestemmelse, som indskrænker eller ophæver et dokuments gyldighed. Det kan være en fordel at få indsat en godkendelsesklausul i købskontrakten. Det betyder at købskontrakten først er gældende, når fx. købers bank har godkendt lånet eller købers advokat har godkendt handlen.

Købermægler – hvad er en købermægler?

En ejendomsmægler må, iht. loven, ikke repræsentere både sælger og køber i en bolighandel, da der dermed kan opstå interessekonflikter. En købermægler varetager således udelukkende købers interesser, og hans salær betales af køber. En købermægler er købers rådgiver, og medvirker til en sikker bolighandel for køber.

Købstilbud fast ejendom – hvornår er der tale om købstilbud?

Tilbud fra køber om køb af en genstand på bestemte vilkår. Eksempelvis et tilbud om at købe en ejendom til en bestemt pris. En købsaftale, der alene er underskrevet af køber, betragtes som et købstilbud. Sælger er ikke forpligtet til at acceptere et købstilbud, heller ikke selvom sælger har været med til at formulere købskontrakten. …

Købstilbud fast ejendom – hvornår er der tale om købstilbud? Læs mere »

Kaution – kautionere for lån

Kaution er en sikkerhedsstillede. En kautionist garanterer over for en långiver for, at en låntager kan betale sit lån tilbage. Hvis låntager ikke betaler, må kautionisten betale. En kautionist overtager altså den økonomiske risiko som kreditor har, da kautionisten sammen med debitor hæfter for lånet. Kautionistens betalingspligt træder i kraft når debitor ikke opfylder hovedfordringen. …

Kaution – kautionere for lån Læs mere »

Kontantlån – hvad er et kontantlån?

Ved kontantlån, udstedes pantebrevet med en hovedstol på det beløb, der skal udbetales, før omkostninger. Fra begyndelsen er det altså klart, hvor meget der udbetales. Renten er derimod ukendt, indtil det står klart, hvor mange obligationer der skal sælges for at fremskaffe det kontante lånebeløb. Det afhænger af kursen på udbetalingstidspunktet.

Konverterbare obligationer – hvad er konverterbare obligationer?

Obligationer, der med et bestemt varsel kan indløses til kurs pari (kurs 100 eller anden i forvejen fastsat kurs). Konverterbare obligationer er de obligationer, der kan blive udtrukket inden deres udløb, såfremt boligejeren indfrier sit boliglån før tid. De fleste boligejere har retten til at opsige deres lån til f.eks. kurs 100 – hvilket betyder, …

Konverterbare obligationer – hvad er konverterbare obligationer? Læs mere »

Konvertering af lån – hvornår skal du omlægge dit lån?

En konvertering (eller omlægning) af lån vil sige, at en bestående fastforrentet obligation udskiftes til et lån af samme type, men med en lavere eller højere rentesats. Motivationen for at konvertere er, at der kan opnås reduktion af enten gælden eller ydelsen efter skat. Hvornår det er fordelagtigt at konvertere/omlægge dit lån afhænger af renten. …

Konvertering af lån – hvornår skal du omlægge dit lån? Læs mere »