k

Kvittering af pantebrev – hvad er det?

Pantebreve, der er betalt ud eller indfriet før lånet udløber, forsynes med en påtegning om indfrielsen – en kvittering. Kvitteringen er kreditors godkendelse af at debitor har indfriet pantebrevet, og at pantebrevet derfor kan aflyses af tingbogen. Kvitteringen er debitors bevis for indfrielsen.

Kaution – Kautionere for lån

Kaution er en sikkerhedsstillede. En kautionist garanterer over for en långiver for, at en låntager kan betale sit lån tilbage. Hvis låntager ikke betaler, må kautionisten betale. En kautionist overtager altså den økonomiske risiko som kreditor har, da kautionisten sammen med debitor hæfter for lånet. Kautionistens betalingspligt træder i kraft når debitor ikke opfylder hovedfordringen. …

Kaution – Kautionere for lån Læs mere »

Kontantlån – Hvad er et kontantlån?

Ved kontantlån, udstedes pantebrevet med en hovedstol på det beløb, der skal udbetales, før omkostninger. Fra begyndelsen er det altså klart, hvor meget der udbetales. Renten er derimod ukendt, indtil det står klart, hvor mange obligationer der skal sælges for at fremskaffe det kontante lånebeløb. Det afhænger af kursen på udbetalingstidspunktet.

Konverterbare obligationer – Hvad er konverterbare obligationer?

Obligationer, der med et bestemt varsel kan indløses til kurs pari (kurs 100 eller anden i forvejen fastsat kurs). Konverterbare obligationer er de obligationer, der kan blive udtrukket inden deres udløb, såfremt boligejeren indfrier sit boliglån før tid. De fleste boligejere har retten til at opsige deres lån til f.eks. kurs 100 – hvilket betyder, …

Konverterbare obligationer – Hvad er konverterbare obligationer? Læs mere »

Konvertering af lån – hvornår skal du omlægge dit lån?

En konvertering (eller omlægning) af lån vil sige, at en bestående fastforrentet obligation udskiftes til et lån af samme type, men med en lavere eller højere rentesats. Motivationen for at konvertere er, at der kan opnås reduktion af enten gælden eller ydelsen efter skat. Hvornår det er fordelagtigt at konvertere/omlægge dit lån afhænger af renten. …

Konvertering af lån – hvornår skal du omlægge dit lån? Læs mere »

Kursaftale / kurssikring – Hvad er en kursaftale?

”Se fastkursaftale”. Aftale mellem pengeinstitut og lånsøger om at pengeinstituttet udbetaler det nye lån eller indfrier det eksisterende lån til en fast aftalt kurs på et aftalt tidspunkt (afregningsdatoen).

Køberforsikring – Hvad er en køberforsikring?

Køberforsikring er en ejerskifteforsikring, der tegnes af køber. Forsikringen omfatter skjulte fejl og mangler ved ejendommen, som ikke fremgår af tilstandsrapporten eller på anden vis er oplyst ved underskrivelsen af købsaftalen. Forsikringsselskabet kan dog stadig tage forbehold, som vil fremgå af forsikringspolicen. Det er derfor vigtigt at læse denne grundigt igennem inden forsikringen tegnes. Forsikringen …

Køberforsikring – Hvad er en køberforsikring? Læs mere »

Kommunalt oplysningsskema – hvad er det?

Oplysninger om en ejendom til brug ved salg. Skemaet, indeholder kommunens oplysninger om en række forhold vedrørende ejendommen, herunder: Gæld til kommunen Gældende planer og offentliggjorte planforslag Igangværende bygge- og miljøsager Adgangsforhold Varme- og vandforsyning Afløbsforhold Forurening. Ofte vil ejendomsmægleren sørge for at få et kommunalt oplysningsskema, således at hverken sælger eller køber skal indhente …

Kommunalt oplysningsskema – hvad er det? Læs mere »