p

Parcel

Jordstykke der er udstykket af en større grund, eksempelvis fra landbrug, industri eller lignende. Jordstykket har fået sit ejet matrikelnummer og kan ejes og handles uafhængigt af det oprindelige jordstykke. Ordet parcel bliver ofte brugt i forbindelse med parcelhuse/parcelhusgrunde.

Pavillion

En selvstændig del af en bygning, der på en eller anden måde skiller sig ud fra det øvrige. Pavilloner kan have mange forskellige formål og kan anvendes forskelligt. Pavillioner kan have mange forskellige udforminger. I Danmark er havepavillionen meget almindelig. Denne er ofte ottekantet (el.lign.) og opført i træ. Havepavillionen er en bygning der ofte …

Pavillion Læs mere »

Pergola

En pergola er en konstruktion af træstolper, hvor planter kan vokse op ad og slynge sig. En pergola kan være fritliggende eller være beliggende op ad en bygning med bygningens mur som den ene side. Pergolaen har oftest til formål at fungere som en udsmykning af haven, men kan også danne rammen om et udendørs …

Pergola Læs mere »

Call Now Button