Forside » Jura » Køb af ejendom på tvangsauktion – undgå faldgruber

Køb af ejendom på tvangsauktion – undgå faldgruber

tvangsauktion

Overvejer du køb af ejendom på tvangsauktion, er der nogle forhold der bør undersøges og afklares. Vi redegør i denne artikel for hvordan en auktion foregår, og hvad man som køber bør huske.

Hvad er en tvangsauktion?

En tvangsauktion er en auktion, hvor en fast ejendom (hus, sommerhus eller lejlighed) sælges på vegne af en kreditorer. Det kan være en bank, et forsikringsselskab eller en anden kreditor.

Det er en god mulighed for at købe en ejendom til en god pris, men der er også nogle faldgruber, som man skal være opmærksom på.

Først og fremmest skal man være sikker på, at man har de nødvendige midler til at købe ejendommen. Derudover skal man være opmærksom på, at der ikke er nogen garanti for, at man får ejendommen. Det er muligt, at der er andre budgivere, der byder et højere beløb.

Hvornår sendes en ejendom på tvangsauktion?

En tvangsauktion i Danmark er som regel sat i værk af at ejendommens ejer ikke har betalt afdrag på lån til realkreditinstituttet eller sin ejendomsskat, og at ejeren heller ikke efter rykkerskrivelse og inkassoopkrævninger har betalt.

Hvis de løbende ydelser til lån ikke betales, kan realkreditinstituttet som panthaver således sætte ejendommen på tvangsauktion og søge at få dækning for sit krav fra pantet. Det er dog ikke altid at det lykkes at få fuld dækning.

Ejeren af ejendommen kan afværge en tvangsauktion helt frem til den går i gang. Det forudsætter dog at ejeren af ejendommen får betalt sin gæld eller i mellemtiden har fået ejendommen solgt i almindelig fri handel.

Hvordan foregår en auktion?

Hvis man som køber gerne vil byde på en ejendom på tvangsauktion, bør man altid lave en grundig gennemgang af de dokumenter, der tilknytter sig til salgsopstillingen. Prisen for huset kendes og besluttes først på selve tvangsauktionen, og derfor skal en auktionskøber også forinden have gjort sig klart, hvor meget man er villig til at byde.

De ejendomme, der sælges på tvangsauktion, er typisk dem som er i relativ dårlig stand, og man skal derfor ikke stille for store forventninger til disse ejendomme, sammenholdt med boliger som købes gennem en ejendomsmægler.

Forberedelse til tvangsauktion

En auktionskøber bør undersøge ejendommens papirer og ejendommens stand mindst lige så grundigt som hvis man havde købt ejendommen i fri handel.

Ejendommen sælges ”købt som beset” og uden byggetekniske rapporter (tilstandsrapport, el-rapport og energimærke).

Årsagen er, at auktionsholder ikke ønsker at have yderligere udgifter forbundet med salget af ejendommen, da den alligevel sælges uden ansvar for fejl og mangler.

Kan man tegne ejerskifteforsikring ved køb på tvangsauktion?

Der er ikke mulighed for at tegne ejerskifteforsikring imod skader ved ejendommen, når man køber på tvangsauktion, da der ikke laves tilstandsrapport. Det er derfor købers eget ansvar, hvis huset senere viser sig at have mangler – eksempelvis skimmelsvamp eller råd i tagkonstruktionen. Ligeledes er det også købers eget ansvar hvis der er ikke-godkendte bygningsdele på matriklen.

Udover budsummen skal man som tvangsauktionskøber tillige betale det der kaldes størstebeløb. Størstebeløbet er omkostninger ved auktionen, annoncer, mulig brandforsikringspræmie mm.

Der skal stilles en forsikring for købets gennemførelse, hvis man bliver højestbydende på auktionen. Fogedretten godkender som oftest, at der stilles en lille sikkerhed på selve auktionsmødet, og at resten stilles indenfor en nærmere bestemt frist.

Beløbet er bekendt af køberen i forvejen, da det står af salgsopstillingen, men slutbeløbet opnår køber først kendskab til i forbindelse med selve auktionen.

Der skal udover budsummen og størstebeløbet også betales 0,5 % i auktionsafgift til staten.

Er der fortrydelsesret?

I frivillige handler forekommer en lovbestemt fortrydelsesret, som dækker de fleste situationer. Der indgår ikke en tilsvarende fortrydelsesret ved køb af ejendom på tvangsauktion.

Hvordan annonceres auktionen?

Mindst 14 dage inden auktionen holdes, offentliggøres den i Statstidende og i dagspressen.

Derved kan potentielle købere orientere sig om tidspunktet for besigtigelse og for selve auktionen.

Når auktionen er afholdt, skal du herefter have tinglyst et auktionsskøde.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centret til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

Se priser