Forside » Skifteretsattest » Skifteretsattest til ægtefælle: Sådan foregår det
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Skifteretsattest til ægtefælle: Sådan foregår det

skifteretsattest-ægtefælle

Af Skøde Centret

Skifteretsattest til ægtefælle er et juridisk dokument, der er nødvendigt for at sikre, at den længstlevende ægtefælle korrekt overtager ejendommen efter den førstafdøde ægtefælles død.

Hvorfor er det vigtigt at få en skifteretsattest til ægtefælle?

Når en ægtefælle dør, skal der tages stilling til, hvordan boet skal fordeles mellem den efterladte ægtefælle og eventuelle børn eller andre arvinger. I nogle tilfælde vælger den efterladte ægtefælle at skifte boet, hvilket betyder, at man deler arven og ejendommen.

Men i andre tilfælde kan det være mere hensigtsmæssigt at lade boet forblive uskiftet, så den efterladte ægtefælle kan råde over ejendommen og eventuelle andre aktiver.

Dette er især vigtigt, hvis den efterladte ægtefælle ønsker at tage et lån, sælge ejendommen eller foretage andre økonomiske dispositioner.

Hvordan tinglyses skifteretsattesten?

Tinglysning-af-bolig

Tinglysning af skifteretsattesten er en vigtig del af processen med at overdrage ejendommen til den længstlevende ægtefælle. Tinglysning sikrer, at ejendomsoverdragelsen bliver officielt registreret og anerkendt. Processen involverer følgende trin:

  1. Fremskaffelse af skifteretsattesten og andre nødvendige dokumenter.
  2. Indsendelse af ansøgning om tinglysning hos Tinglysningsretten.
  3. Betaling af tinglysningsafgift på 1.850.

Hvornår er det nødvendigt at tinglyse skifteretsattesten?

Tinglysning af skifteretsattesten kan være nødvendig i følgende situationer:

  1. Hvis den længstlevende ægtefælle ønsker at sælge ejendommen.
  2. Hvis den længstlevende ægtefælle ønsker at omlægge lånet på ejendommen.

Hvad er tidsrammen for at få og tinglyse en skifteretsattest?

Generelt bør man forvente en tidsramme på 10-14 dage for at få tinglyst skifteretsattesten hos Tinglysningsretten.

Hvad er konsekvenserne af ikke at få en skifteretsattest?

Hvis man ikke får en skifteretsattest, kan det skabe problemer i forbindelse med ejendomsoverdragelse og i forhold til den længstlevende ægtefælles økonomi. Uden en skifteretsattest kan det være vanskeligt at sælge ejendommen, omlægge lån eller foretage andre økonomiske dispositioner.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top