Forside » Skifteretsattest » Skifteretsattest og privat skifte: Sådan gør du
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Skifteretsattest og privat skifte: Sådan gør du

Fortrydelsesret-huskøb

Af Skøde Centret

Denne artikel gennemgår, hvad man skal være opmærksom på ved et privat skifte, herunder krav og tidsfrister, og beskriver processen fra anmodning om skifteretsattest til boets afslutning.

Hvad indebærer et privat skifte?

Et privat skifte indebærer, at arvingerne selv står for administrationen af et dødsbo. For at få udleveret boet til privat skifte af Skifteretten, er det et krav, at dødsboet er solvent, og at alle arvinger er enige om at skifte privat.

Afdøde må ikke have udelukket privat skifte i sit testamente, og mindst én arving skal være solvent og ikke repræsenteret af en værge.

Hvordan anmoder man om en skifteretsattest?

Arvingerne skal anmode Skifteretten om en skifteretsattest og vælge en kontaktperson, der modtager attesten. Kontaktpersonen skal betale en retsafgift på DKK 1.500, som afholdes af dødsboet.

Skifteretten indrykker et proklama i Statstidende for at opfordre afdødes kreditorer til at anmelde deres krav inden for en frist på 8 uger.

Hvad er åbningsstatus, og hvornår skal den indleveres?

Åbningsstatus er en oversigt over afdødes aktiver og passiver pr. dødsdagen. Den skal indleveres til Skifteretten inden 6 måneder efter dødsdagen, dog minimum 2 måneder fra udlevering af skifteretsattesten.

Hvad er boopgørelse, og hvornår skal den indsendes?

Boopgørelse er en opgørelse af boets værdier pr. opgørelsesdagen og skal indeholde præcise værdier. Den skal indsendes til Skifteretten inden 15 måneder efter dødsdagen.

Opgørelsesdagen kan være op til et år efter dødsdagen, og boet må ikke efter denne dag have andre værdier end penge på en bankkonto.

Hvilke retsafgifter skal betales ved privat skifte?

Hvis bobeholdningen overstiger DKK 1.500.000, betales en yderligere retsafgift til Skifteretten på DKK 9.000.

Hvordan fordeles arven, og hvordan afsluttes boet?

Når boopgørelsen er godkendt af Skifteretten og SKAT, betales boafgift, tillægsboafgift og eventuel dødsboskat. Herefter fordeles arven til de enkelte arvinger, og boet afsluttes.

Hvad sker der, hvis tidsfristerne for åbningsstatus og boopgørelse ikke overholdes?

Hvis arvingerne ikke overholder tidsfristerne, kan Skifteretten bestemme, at boet i stedet behandles som et bobestyrerbo. Hvis boet viser sig at være insolvent, kan arvingerne vælge at aflevere boet tilbage til Skifteretten, som udpeger en bobestyrer.

Krav fra kreditorer

Under et privat skifte skal arvingerne også være opmærksomme på potentielle krav fra kreditorer. Hvis boet har gæld, skal denne afvikles før udbetaling af arv. Det kan være nødvendigt at sælge afdødes aktiver, herunder fast ejendom, for at dække gælden. At sælge en fast ejendom kan være en tidskrævende proces, og det kan være nødvendigt at forhandle med kreditorerne for at få mere tid til salget.

Hvis arvingerne bliver enige om at afstå fra et privat skifte, kan de anmode Skifteretten om at udpege en bobestyrer. Bobestyreren vil tage sig af administrationen af dødsboet og sikre, at alle kreditorer og arvinger behandles retfærdigt og i overensstemmelse med lovgivningen. Bobestyrerens salær betales af dødsboet.

Hvis dødsboet er insolvent, skal arvingerne overveje at aflevere boet tilbage til Skifteretten. Skifteretten vil udpege en bobestyrer, der tager sig af administrationen, og arvingerne vil ikke være ansvarlige for boets gæld. Det er vigtigt at tage stilling til insolvens hurtigst muligt for at undgå yderligere problemer.

Der er flere aspekter at overveje i forbindelse med et privat skifte, og det kan være en kompleks proces. Det er vigtigt at holde sig informeret om lovgivningen og tidsfristerne og søge professionel hjælp, hvis det er nødvendigt, for at sikre en korrekt og retfærdig administration af dødsboet.

Boafgift

tinglysningsafgift-boligkøb

I forbindelse med et privat skifte er det vigtigt at huske på skatter og afgifter. Når dødsboet er gjort op og arven er klar til at blive fordelt, skal der betales boafgift. Boafgiften beregnes ud fra værdien af dødsboet og betales til Skat.

Der er forskellige satser for boafgiften afhængig af, hvem der arver:

 1. Ægtefæller: 0% i boafgift
 2. Samlevende, børn, stedbørn og plejebørn: 15% i boafgift
 3. Alle andre arvinger: op til 36,25% i boafgift

Boafgiften skal betales, før arven kan udbetales til arvingerne. Det er vigtigt at tage højde for dette i planlægningen af det private skifte.

Derudover skal arvingerne også være opmærksomme på eventuelle skatteforpligtelser i forbindelse med arven. Afhængig af arvemodtagerens økonomi og den type aktiver, der arves, kan der være skattemæssige konsekvenser, som skal overvejes og håndteres korrekt.

Hvis dødsboet indeholder fast ejendom, kan der også være omkostninger forbundet med at opretholde ejendommen, indtil den er solgt eller overført til en arving. Det kan inkludere ejendomsskatter, vedligeholdelsesomkostninger og eventuelle omkostninger i forbindelse med salget af ejendommen.

Det er vigtigt, at arvingerne arbejder sammen og kommunikerer effektivt i løbet af skifteprocessen for at undgå konflikter og sikre, at alle parter er tilfredse med den måde, dødsboet administreres og arven fordeles på.

Hvis arvingerne ikke kan blive enige om, hvordan boet skal skiftes, kan det være nødvendigt at søge hjælp fra en mediator eller, i sidste ende, at tage sagen for retten. Det er dog altid bedst at forsøge at løse uenigheder udenfor retssystemet, da retssager kan være tidskrævende og dyre.

Trin for trin med skifteretsattest og privat skifte

Ud over de tidligere nævnte aspekter af privat skifte er det vigtigt at forstå de forskellige trin og krav, der skal overholdes, når man går igennem processen.

 1. Anmeldelse af dødsfaldet: Når en person dør, skal dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden og personregistret. Dette gøres normalt af begravelsesdirektøren eller den nærmeste pårørende.
 2. Oprettelse af dødsbo: Arvingerne skal oprette et dødsbo, der består af afdødes aktiver og gæld. Dette inkluderer fast ejendom, biler, bankkonti, værdipapirer og personlige ejendele. Gælden kan omfatte lån, kreditorer og eventuelle skatter eller afgifter.
 3. Skifteattest: For at få adgang til afdødes aktiver og administrere dødsboet skal arvingerne ansøge om en skifteattest. Skifteattesten udstedes af skifteretten og giver arvingerne ret til at handle på vegne af dødsboet.
 4. Vurdering af dødsboet: Arvingerne skal vurdere værdien af dødsboet ved at opgøre alle aktiver og gæld. Dette kan kræve hjælp fra en vurderingsmand eller en revisor for at sikre, at værdierne er korrekte og opdaterede.
 5. Betaling af gæld: Arvingerne skal betale afdødes gæld og eventuelle skatter eller afgifter, før arven kan fordeles. Dette kan betyde, at nogle aktiver skal sælges for at dække omkostningerne.
 6. Fordeling af arv: Når alle gæld og afgifter er betalt, kan arvingerne fordele arven i henhold til afdødes testamente eller efter arveloven, hvis der ikke er noget testamente. Dette indebærer normalt, at aktiverne enten overføres direkte til arvingerne eller sælges og pengene fordeles.
 7. Afslutning af dødsboet: Når arven er fordelt og alle formaliteter er afsluttet, kan dødsboet afsluttes. Dette indebærer at indsende en afsluttende skatterapport og eventuelle andre nødvendige dokumenter til skifteretten og Skat.

Faldgruber i forbindelse med skifteretsattest og privat skifte

Når du går igennem et privat skifte, er det vigtigt at være opmærksom på nogle af de potentielle udfordringer og faldgruber, der kan opstå under processen:

 1. Uenighed blandt arvinger: En af de største udfordringer ved privat skifte er, at arvingerne kan blive uenige om fordelingen af arven eller om, hvordan dødsboet skal administreres. Det er vigtigt at kommunikere åbent og arbejde sammen for at undgå konflikter og mulige retssager.
 2. Ukendte kreditorer: Det kan være vanskeligt at finde og identificere alle afdødes kreditorer. Hvis en kreditor senere gør krav på dødsboet, kan det have negativ indflydelse på fordelingen af arven. Det er vigtigt at gennemgå afdødes finansielle oplysninger grundigt og annoncere dødsfaldet offentligt for at give mulige kreditorer mulighed for at melde sig.
 3. Uklart testamente: Hvis afdøde har efterladt et testamente, kan det være uklart eller åbent for fortolkning. Dette kan føre til tvister mellem arvingerne og forsinke fordelingen af arven. Det kan være nødvendigt at søge juridisk rådgivning for at få afklaret testamente og sikre, at det opfylder juridiske krav.
 4. Skattemæssige spørgsmål: Beregning og betaling af eventuelle skatter og afgifter i forbindelse med dødsboet kan være kompliceret. Det er vigtigt at få professionel hjælp fra en revisor eller advokat for at sikre, at alle skatter og afgifter er korrekt beregnet og betalt.
 5. Tidsforbrug: Administreringen af et dødsbo kan tage tid og kræve meget arbejde. Det er vigtigt at have realistiske forventninger til tidsrammen for processen og at være forberedt på at bruge tid på at håndtere dødsboet og kommunikere med arvinger, kreditorer og offentlige myndigheder.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top