p

Prioritet – hvad er en prioritet?

Et pantsikret tilgodehavende i en fast ejendom. Begrebet anvendes også om den rækkefølge, i hvilken långivere har sikkerhed i ejendommen – også kaldet prioritetsstilling. Prioriteterne og prioritetsstillingen kan ses i tingbogen.

Privat pantebrev – hvad er et privat pantebrev?

Privat lån med pant i en ejendom, oftest sælgerpantebrev, hvilket vil sige, at pantebrevet er udstedt til sælger i forbindelse med salg af en ejendom. Et privat pantebrev betyder altså at køber låner penge af sælger. Der afdrages på disse lån, som der almindeligvis gøres ved pantebreve. Private pantebreve/sælgerpante er ikke længere særligt udbredt, da …

Privat pantebrev – hvad er et privat pantebrev? Læs mere »

Pantehæftelse – hvad er en pantehæftelse?

Sikkerhed i en ejendom givet til kreditor, for opfyldelse af en forpligtelse angivet i et pantebrev. Pantehæftelse vil sige at man hæfter med det man har givet sikkerhed i (oftest fast ejendom). Kan der ikke afdrages på lånet har kreditor sikkerhed i ejendommen, således at kreditor vil kunne få udbetalt restgælden ved f.eks. tvangsauktion.

Panterettighed – hvad er en panterettighed?

Et pantsikret tilgodehavende i en fast ejendom. Kreditor har visse rettigheder til debitors ejendom, såfremt debitor ikke er i stand til at overholde aftalte afdragsordning. Kreditors pant findes ofte i fast ejendom, ejet af debitor. Debitor har ved lånets oprettelse stillet sin ejendom som sikkerhed for lånet.

Pantebrevsformular – hvad er en pantebrevsformular?

Standardmæssige vilkår, der skal være en del af et pantebrev. Ordlyden fastsættes af justitsministeriet i tinglysningsbekendtgørelsen. De mest almindelige pantebrevsformularer er A og B, der benyttes for private pantebreve, herunder ejerpantebreve hhv. realkreditpantebreve. Enkelte bestemmelser i pantebrevsformularen kan fraviges ved aftale. Dette skal i så fald være oplyst i pantebrevets særlige bestemmelser. Idag oprettes pantebreve …

Pantebrevsformular – hvad er en pantebrevsformular? Læs mere »

Call Now Button