Forside » Forældrekøb » Forældrekøb i København: Få mest muligt ud af dit køb

Forældrekøb i København: Få mest muligt ud af dit køb

forældrekøb i København

Af Skøde Centret

Forældrekøb i København er en mulighed for forældre, der ønsker at hjælpe deres børn med at få en god start på boligmarkedet. I denne artikel vil vi gennemgå de vigtigste juridiske aspekter ved forældrekøb samt den seneste udvikling inden for området.

Hvordan skal lejen fastsættes i forbindelse med forældrekøb i København?

Lejen i forbindelse med et forældrekøb skal fastsættes, så den afspejler markedslejens niveau. Dette betyder, at lejen ikke må være væsentligt lavere end det, der er normalt for sammenlignelige lejemål i samme område. Hvis lejen er sat for lavt, kan det medføre, at SKAT vil opkræve skat af forskellen mellem den faktiske leje og den markedskonforme leje.

En måde at finde en passende leje er ved at undersøge lejeniveauet for tilsvarende ejerlejligheder i samme område og tilpasse lejen derefter. Det er vigtigt at tage højde for faktorer som lejlighedens størrelse, stand, beliggenhed og eventuelle faciliteter.

Hvad er de juridiske aspekter ved oprettelse af en lejekontrakt mellem forældre og barn?

Når vi indgår en lejekontrakt med vores barn i forbindelse med et forældrekøb, er det vigtigt at overholde de juridiske krav, der gælder for lejeaftaler. Dette inkluderer blandt andet:

 • Lejekontrakten skal være skriftlig og indeholde alle de obligatoriske oplysninger, såsom parternes navne og adresser, lejemålets beliggenhed, lejeperiode, lejens størrelse og betalingsbetingelser.
 • Lejekontrakten skal overholde de regler, der er fastsat i lejeloven, herunder bestemmelser om varsling af lejeforhøjelser, opsigelse og fraflytning.
 • Lejekontrakten må ikke indeholde urimelige vilkår, der strider imod lejelovens formålsbestemmelse eller lejerens interesser.

Det er vigtigt at sikre, at lejekontrakten er korrekt udformet, så den opfylder de juridiske krav og beskytter både forældrenes og barnets rettigheder.

Hvordan finansieres et forældrekøb i København, og hvilke lånemuligheder er der?

hvad er forældrekøb

Finansiering af et forældrekøb kan ske på forskellige måder, alt efter forældrenes økonomiske situation og præferencer. De mest almindelige finansieringsmuligheder er:

 1. Realkreditlån: Et realkreditlån er et lån, der ydes med sikkerhed i ejendommen. Realkredit institutter yder typisk lån op til 80% af ejendommens værdi. Realkreditlån tilbyder ofte en lavere rente end andre lånetyper og har længere løbetider.
 2. Banklån: Forældre kan også finansiere forældrekøbet ved hjælp af et banklån. Banklån har ofte en højere rente end realkreditlån, men kan være mere fleksible med hensyn til afdragsperiode og lånebetingelser.
 3. Egenkapital: Forældre kan vælge at finansiere forældrekøbet ved hjælp af deres egen opsparing eller ved at optage et lån med sikkerhed i deres egen bolig.

Det er vigtigt at undersøge de forskellige finansieringsmuligheder og vælge den løsning, der passer bedst til forældrenes økonomiske situation og behov.

Hvad skal forældre være opmærksomme på ved videresalg af ejerlejligheden?

Når forældrene beslutter at sælge ejerlejligheden, skal de være opmærksomme på følgende forhold:

 1. Avancebeskatning: Hvis ejerlejligheden sælges med fortjeneste, skal forældrene betale avancebeskatning på avancen.
 2. Salgsomkostninger: Forældrene skal også være opmærksomme på de omkostninger, der er forbundet med salget af ejerlejligheden, herunder ejendomsmæglerprovision og eventuelle andre salgsomkostninger.
 3. Boligens stand: Det er vigtigt at holde ejerlejligheden i god stand, da det kan have betydning for salgsprisen og salgsprocessens længde.
 4. Mulighed for at sælge til barnet: Forældre kan overveje at sælge ejerlejligheden til deres barn, hvis barnet ønsker at fortsætte med at bo der og har økonomi til at købe boligen.

Faktaboks

 • Forældrekøb: En mulighed for forældre at hjælpe deres børn med at få en god start på boligmarkedet
 • Lejen skal afspejle markedslejens niveau
 • Lejekontrakten skal overholde lejelovens krav
 • Finansieringsmuligheder: Realkreditlån, banklån og egenkapital
 • Ved videresalg: Vær opmærksom på avancebeskatning, salgsomkostninger, boligens stand og mulighed for at sælge til barnet

Tips til at optimere forældrekøbet

For at få mest muligt ud af forældrekøbet og sikre en god investering for både forældre og barn, er her nogle tips, der kan hjælpe:

 1. Lav en grundig research: Inden forældrekøbet gennemføres, er det vigtigt at undersøge markedet for ejerlejligheder i København. Det kan være nyttigt at sammenligne priser, beliggenhed og stand for forskellige lejligheder for at finde den bedste investering.
 2. Sørg for en god beliggenhed: En god beliggenhed er afgørende for at sikre en stabil værdiudvikling og en høj efterspørgsel efter lejemålet. Overvej områder, der er tæt på uddannelsesinstitutioner, offentlig transport og lokale faciliteter.
 3. Vær opmærksom på vedligeholdelsesomkostninger: Forældre skal være opmærksomme på de omkostninger, der er forbundet med at vedligeholde ejerlejligheden. Dette inkluderer løbende vedligeholdelse, reparationer og eventuelle forbedringer.
 4. Overvej skatteaspekter: Forældre bør konsultere en skatterådgiver for at forstå de skattemæssige konsekvenser af forældrekøbet og lejeindtægterne. Dette kan hjælpe med at optimere skattebetalingen og undgå unødvendige omkostninger.
 5. Konsulter en juridisk rådgiver: Det kan være en god idé at søge juridisk rådgivning i forbindelse med forældrekøbet, især vedrørende lejekontrakten og eventuelle tvister mellem forældre og barn.
 6. Kommunikation og samarbejde: Et godt forhold og åben kommunikation mellem forældre og barn er vigtigt for at sikre en positiv oplevelse for begge parter. Diskuter forventninger og ansvar i forbindelse med lejemålet og hold en løbende dialog om eventuelle problemer eller bekymringer.

Ved at følge disse tips og overholde de juridiske krav i forbindelse med forældrekøb, kan forældre sikre, at de hjælper deres børn på boligmarkedet samtidig med, at de foretager en god investering.

Scroll to Top