Forside » skøde » Køb af halvpart af hus i 2023 – sådan gør du

Køb af halvpart af hus i 2023 – sådan gør du

køb af halvpart hus

Af Skøde Centret - Læsetid: 5 minutter


Der findes forskellige situationer, hvor det er relevant med køb af halvpart af hus. Det kan eksempelvis være hvis en samlever skal være medejer, eller hvis et samliv ophører, og den ene part skal overtage den andens halvdel af ejendommen.

Uanset hvilken situation der er tale om, skal der udarbejdet et nyt skøde som bliver tinglyst i tingbogen. Samtidig skal banken godkende overdragelsen.

Kan man eje en del af et hus eller et sommerhus?

Hvis I kommer til at eje huset sammen 50/50, betyder det, at I hver især ejer 50% af huset. Det kan fint lade sig gøre. Blot er det vigtigt at I også tilsvarende hæfter for lånene med 50/50.

I forhold til vedligeholdelse og boligudgiften, kan I aftale, hvordan I vil fordele udgiften. Det kan eksempelvis være, at I vælger at fordele udgifterne ligeligt mellem jer.

Når I køber huset, skal I være særligt opmærksom på, hvordan I fordeler forpligtelserne og rettighederne i forhold til huset.

Det er en god idé at have en grundig dialog med din partner, inden I kaster jer ud i et køb af halvdel i hus.

Hvilke fordele og ulemper er der ved at købe en halvpart i hus?

Der er flere fordele ved at købe en halvpart i hus. Først og fremmest har man mulighed for at få et privat boliglån med en bedre rente. I og med at I bliver to om at betale huslejen, vil det også være lettere at optage et lån.

Derudover vil I have mulighed for at fradrage halvdelen af huset i skat.

Det er dog også vigtigt at være opmærksom på, at der kan være nogle ulemper forbundet med at købe en halvpart i hus. Det kan for eksempel være, at det kan være svært at sælge sin halvdel af huset, hvis man får behov for det igen på et senere tidspunkt.

Hvordan køber man sig ind i et hus?

Det er vigtigt at I finder ud af hvad ejendommen er værd i fri handel. Årsagen er, at hvis I som ugifte overdrager til en pris der ligger under markedsprisen, kan det give en gavebeskatning. Hvis man er gift, er det til gengæld ikke noget problem. Men som ugifte, skal din kæreste betale en købesum svarende til 50% af markedsprisen. Betalingen kan ske, dels ved at komme med på ejendommens lån og resten som kontant betaling eller via et gældsbrev.

Hos Skøde Centret er vi specialiserede i at håndtere skødesager, hvor en samlever skal med på skødet. Vi kan derfor hjælpe jer med skødesagen.

trustpilot

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ En komplet skødepakke som rummer alt det nødvendige papirarbejde i forhold til at få overdragelsen af ejendommen på plads.
✔ Et udvidet skøde, som også rummer den vigtige formalisering af jeres aftale. Vores skøde er således ikke blot et standard minimalskøde.
✔ En fast pris du kan regne med fra starten af. Der kommer således ingen ekstraregninger eller tillæg senere hen.

trustpilot
SE PRISER
Det er uforpligtende: Hvis overdragelsen ikke kan gennemføres, koster det ikke noget.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe 70 20 21 29 (man - fre: 9-17).

Kan vi bruge 15% reglen?

Reglen om at kunne overdrage fast ejendom til den offentlige vurdering +/- 15% gælder kun mellem forældre og barn, og kan dermed ikke anvendes mellem ugifte samlevende.

Hvordan foregår overdragelse af hus?

Overdragelse af hus foregår ved at der udarbejdes et digitalt skøde, som I begge underskriver med MitID. Sideløbende skal banken godkende at din kæreste kommer med på ejendommens nuværende lån. Hvis der optages nyt lån i stedet for de gamle, skal lånetilbuddet udstedes i begge jeres navne.

Når skødet er færdigtinglyst i tingbogen, og banken har fået lånesagen på plads, vil hele sagen normalt være færdig. Ved skødets tinglysning, sker der automatisk indberetning til SKAT, hvorefter selvangivelsen bliver opdateret.

Hvad med en samejekontrakt?

Når din kæreste køber sig ind på halvdelen af huset, betyder det, at I fremover ejer huset sammen som ugifte. Det betyder også, at I hver især råder over en halvdel af huset, men I kan ikke råde over hinandens halvdel. I skal dermed være enige om alt hvad der skal ske med huset, herunder hvis I en dag ønsker at sælge ejendommen. Dette kan i værste fald give problemer, hvis samlivet går i stykker, og I ønsker at gå fra hinanden (skilsmisse mellem ugifte), og man herefter ikke er helt enige om tingene. Så kan parterne låse hinanden fast til ejendommen, og umuliggøre et salg.

Problemet kan løses ved at lave en samejekontrakt. Samejekontrakten redegør for hvad der skal ske med ejendommen, hvis blot én af jer ønsker at udtræde. Derudover kan en samejekontrakt redegør for hvis den ene part har lagt flere penge i huset end den anden.

Kontrakten kan også sikre, at I får en fornuftig pris for huset, hvis I sælger det.

Det er dog ikke et krav at have en samejekontrakt, men det anbefales, da det kan give jer en større tryghed, specielt hvis I ønsker at stifte familie eller allerede har børn. I kan kontakte en advokat for at få hjælp til at udarbejde en samejekontrakt. Hos Skøde Centret kan vi også hjælpe jer med sagen.

Hvilke dokumenter skal man bruge, når man køber en halvpart i et hus?

Når man køber en halvpart i et hus, skal man bruge en skøde. Hos Skøde Centret kan vi hjælpe jer med at udfylde skødet korrekt. Skødet skal blandt andet indeholde information om matriklens størrelse, værdi og adresse. Skødet skal også indeholde information om, hvem der ejer huset, og hvem der har retten til at bo i huset. Hvis I ikke har en skriftlig købsaftale/skøde, kan I have problemer med at bevise, hvad I har aftalt.

Derudover skal banken bruge en række dokumenter i forhold til at tage stilling til at I begge kommer til at hæfte for lånene. banken skal formentlig bruge kopi af lønsedler og årsopgørelser.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centrets juridiske assistance til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder også klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

SE PRISER