Køb af halvpart i hus – hvordan og hvad koster det?

køb af halvpart hus

Der findes forskellige situationer, hvor det er relevant at købe en halvpart af et hus. Det kan eksempelvis være hvis en samlever skal være medejer, eller hvis et samliv ophører, og den ene part skal overtage den andens halvdel af ejendommen.

Uanset hvilken situation der er tale om, skal der udarbejdet et nyt skøde som bliver tinglyst i tingbogen. Samtidig skal banken godkende overdragelsen.  

Skøde Centret kan hjælpe med skødesagen via vores alt-i-en skødepakke, som rummer alt det I har behov for til sagen.

skøde

Du får følgende fordele med Skøde Centret:

✔ Du får udarbejdet skødet fra dag til dag.
✔ Du får ikke kun et minimalskøde. Du får derimod et skøde som også rummer vilkårene for jeres aftale i et og samme dokument.
✔ Du får en fast pris du kan regne med fra starten af.

Samlet pris for hele sagen: Kr. 4.750,- inkl. moms. (ingen handel – ingen regning).

trustpilot
Bestil skøde
Læs mere om vores skødepakker

eller ring 70 20 21 29.

Kan man eje en del af et hus?

Hvis I kommer til at eje huset sammen 50/50, betyder det, at I hver især ejer 50% af huset. Det kan fint lade sig gøre. Blot er det vigtigt at I også tilsvarende hæfter for lånene med 50/50.  

Hvordan køber man sig ind i et hus?

Det er vigtigt at I finder ud af hvad ejendommen er værd i fri handel. Årsagen er, at hvis I som ugifte overdrager til en pris der ligger under markedsprisen, kan det give en gavebeskatning. Hvis man er gift, er det til gengæld ikke noget problem. Men som ugifte, skal din kæreste betale en købesum svarende til 50% af markedsprisen. Betalingen kan ske, dels ved at komme med på ejendommens lån og resten som kontant betaling eller via et gældsbrev.

Kan vi bruge 15% reglen?

Reglen om at kunne overdrage fast ejendom til den offentlige vurdering +/- 15% gælder kun mellem forældre og barn, og kan dermed ikke anvendes mellem ugifte samlevende.  

Hvordan foregår overdragelse af hus?

Overdragelse af hus foregår ved at der udarbejdes et digitalt skøde, som I begge underskriver med nemid. Sideløbende skal banken godkende at din kæreste kommer med på ejendommens nuværende lån. Hvis der optages nyt lån i stedet for de gamle, skal lånetilbuddet udstedes i begge jeres navne.  

Når skødet er færdigtinglyst i tingbogen, og banken har fået lånesagen på plads, vil hele sagen normalt være færdig. Ved skødets tinglysning, sker der automatisk indberetning til SKAT, hvorefter selvangivelsen bliver opdateret.

Hvad med en samejekontrakt?

Når din kæreste køber sig ind på halvdelen af huset, betyder det, at I fremover ejer huset sammen som ugifte. Det betyder også, at I hver især råder over en halvdel af huset, men I kan ikke råde over hinandens halvdel. I skal dermed være enige om alt hvad der skal ske med huset, herunder hvis det en dag skal sælges. Dette kan i værste fald give problemer, hvis samlivet går i stykker, og man herefter ikke er helt enige om tingene. Så kan parterne låse hinanden fast til ejendommen.

Problemet kan løses ved at lave en samejekontrakt. Samejekontrakten redegør for hvad der skal ske med ejendommen, hvis blot én af jer ønsker at udtræde. Derudover kan en samejekontrakt redegør for hvis den ene part har lagt flere penge i huset end den anden.