d

Debitorgodkendelse – hvad er debitorgodkendelse?

Realkreditinstituttet, bankens eller andre kreditorers godkendelse af den nye debitor (køberen af boligen), inden skødet er endeligt tinglyst og almindelig gældsovertagelseserklæring bliver fremsendt. Debitorgodkendelsen sker på baggrund af oplysninger om købers økonomi. Køberen kan blive godkendt som debitor, hvis køber har økonomisk råderum til at kunne betale af på lånet. Når køber har fået en …

Debitorgodkendelse – hvad er debitorgodkendelse? Læs mere »

Debitortermin (låntager) – hvad er debitortermin?

Det tidspunkt, hvor debitors (låntagers) ydelse forfalder til betaling. Debitorterminerne falder 2 eller 4 (i nogle situationer 12) gange om året. Ved debitorterminen skal debitor altså betale et aftalt beløb til kreditor (bank, realkreditinstitut el.lign.). Beløbets størrelse afhænger af hvilken aftale debitor har med kreditor (renter, type af lån, lånets størrelse).

Deponering – hvad er deponering af købesum?

Det er et sædvanligt vilkår, at køber straks efter, at handelen er endelig, skal deponere et kontantbeløb hos ejendomsformidleren. Ved deponering forstås, at køber kan kræve sine penge tilbage, såfremt handelen ikke gennemføres. Når der er tale om professionelle ejendomsformidlere, har køber den sikkerhed, at ejendomsformidleren har en lovpligtig forsikring, der sikrer, at køber altid …

Deponering – hvad er deponering af købesum? Læs mere »

Differencerente – hvad er en differencerente?

Anvendes når et realkreditlån indfries til kurs 100 uden varsel. Betales for perioden fra indfrielsestidspunktet og indtil den obligationstermin, hvortil man kunne opsige lånet. Differencerenten skal kompensere for forskellen mellem den rente på det gamle låns obligationer, som realkreditinstituttet skal betale til obligations-ejerne, og den rente instituttet selv kan opnå ved at indsætte indfrielsesbeløbet på …

Differencerente – hvad er en differencerente? Læs mere »

Direkte rente – hvad er den direkte rente?

Den direkte rente angiver, hvor meget en obligationsinvestor modtager i årlig rente pr. investeret krone. Den direkte rente tager ikke højde for evt. kursgevinster og giver derfor ikke noget godt billede af det samlede afkast eller forrentningen.

Call Now Button