k

Kursgevinst – Hvad er en kursgevinst?

Når kursen på en af dine aktier eller obligationer stiger, får du en kursgevinst. Falder kursen får du et kurstab (se “kurstab”). Kursgevinster udbetales når lånet indfries, såfremt kursen er steget således at betingelserne for en kursgevinst er opfyldt. Kursgevinster er som udgangspunkt skattefri for privatpersoner, i visse tilfælde kan man dog beskattes af kursgevinster.

Kurssikring – Hvad er kurssikring?

Kurssikring drejer sig om at der tegnes en forsikring mod negative ændringer i kurs- og renteniveauet – en fastkursaftale. Ved optagelse af store lån f.eks. realkreditlån ved huskøb kan det være en fordel at kurssikre.

Kvadratmeterpris – Hvordan beregnes den?

På trods af mange usikre faktorer omkring en erfaringsmæssig kvadratmeterpris er den alligevel et almindeligt redskab til at få et skøn over økonomien i et byggeprojekt meget tidligt i planlægningsfasen. Den typiske kvadratmeterpris indeholder oftest udgifterne til håndværkere (lønninger m.v.) samt materialer. Og her er der tale om gennemsnitsbetragtninger.

Kvalitetssikring – Hvad er kvalitetssikring?

Kvalitetssikring tager sigte på at forebygge skader og andre svigt. Forebyggelse er normalt billigere end udbedring, både for byggeriets parter og set ud fra samfundsøkonomiske hensyn. Er kvaliteten i orden, kan byggeriets parter undgå eller formindske omprojektering, spild, usikkerhed, ydelser, der må udbedres, udskiftes eller udføres på ny, svigt og skader og deraf følgende ekstraudgifter …

Kvalitetssikring – Hvad er kvalitetssikring? Læs mere »

Købekontrakt på hus – Hvad er en købekontrakt på hus?

En købekontrakt fastsætter aftalte vilkår sælger og køber imellem, altså aftaler om købesum, overtagelsesdato, medfølgende hvidevarer mv. Købekontrakten er først juridisk bindende, når alle parter (køber og sælger) har underskrevet kontrakten. Købekontrakten udformes af den ejendomsmægler der formidler boligen. Det er vigtigt at læse købekontrakten igennem for at sikre at den stemmer overens med de …

Købekontrakt på hus – Hvad er en købekontrakt på hus? Læs mere »

Køberbevis til bolig – Hvad er køberbevis til bolig?

Et dokument, der viser, at køber er godkendt til at købe en bolig inden for en given ramme. Køberbeviset er bankens/realkreditinstituttets godkendelse af at køber kan optage et lån der er stort nok til at betale boligen. Beviset indhentes ved et møde, mailkorrespondance el.lign. med banken, hvor man giver banken indblik i den seneste årsopgørelse …

Køberbevis til bolig – Hvad er køberbevis til bolig? Læs mere »

Køberet fast ejendom – Hvad er en køberet?

Aftale, der giver en part ret, men ikke pligt til at måtte købe noget nærmere bestemt. Køberet kan eksempelvis findes i lejekontrakter, hvor lejeren af et hus eller en lejlighed får ret til at købe den faste ejendom, hvis denne ønsker det.