Forside » Ordbog » k

k

Kursgevinst – Hvad er en kursgevinst?

En kursgevinst er en gevinst, som en investor eller aktionær opnår, når prisen på en aktie, obligation eller anden værdipapir stiger i markedsværdi. Kursgevinster opstår, når en investor køber en investering til en lavere pris end den pris, den sælges til senere, og forskellen mellem købsprisen og salgsprisen repræsenterer den opnåede gevinst. Hvordan opstår kursgevinster? […]

Kursgevinst – Hvad er en kursgevinst? Read More »

Klausul – Hvad er en klausul?

En klausul er i juraen en tillægsbestemmelse, som indskrænker eller ophæver et dokuments gyldighed. Det kan være en fordel at få indsat en godkendelsesklausul i købskontrakten. Det betyder at købskontrakten først er gældende, når fx. købers bank har godkendt lånet eller købers advokat har godkendt handlen.

Klausul – Hvad er en klausul? Read More »

Købesum – Hvad er en købesum?

Købesummen er den samlede pris, der skal betales ved køb af en bolig. Ved køb af en ejendom kan købesummen bestå af eksisterede prioriteter, sælgerpantebreve, evt. nyt ejerskiftelån og udbetaling. Købesummen er altså det eneste der skal betales af køber, for at kunne overtage ejendommen. Købesummens størrelse afhænger af hvilken ejendom der er tale om.

Købesum – Hvad er en købesum? Read More »

Konverterbare obligationer – Hvad er konverterbare obligationer?

Obligationer, der med et bestemt varsel kan indløses til kurs pari (kurs 100 eller anden i forvejen fastsat kurs). Konverterbare obligationer er de obligationer, der kan blive udtrukket inden deres udløb, såfremt boligejeren indfrier sit boliglån før tid. De fleste boligejere har retten til at opsige deres lån til f.eks. kurs 100 – hvilket betyder,

Konverterbare obligationer – Hvad er konverterbare obligationer? Read More »

Scroll to Top