Forside » Ordbog » k

k

Køberrådgivning – Hvad er Køberrådgivning?

En ejendomsmægler må, iht. loven, ikke repræsentere både sælger og køber i en bolighandel. Køberrådgivning omhandler udelukkende købers interesser, og rådgivningssalær betales af køber.

Kursgevinst – Hvad er en kursgevinst?

Når kursen på en af dine aktier eller obligationer stiger, får du en kursgevinst. Falder kursen får du et kurstab (se “kurstab”). Kursgevinster udbetales når lånet indfries, såfremt kursen er steget således at betingelserne for en kursgevinst er opfyldt. Kursgevinster er som udgangspunkt skattefri for privatpersoner, i visse tilfælde kan man dog beskattes af kursgevinster.

Kurstab – Hvad er kurstab?

Når kursen på en af dine aktier eller obligationer falder, får du et kurstab. Ved optagelse af lån gælder det, at lånet reelt har en lavere værdi end det du betaler for. Eksempelvis vil der på et lån på 1.000.000 kr. og et kurstab på 2% reelt skulle lånes 1.020.000 kr. for at få udbetalt …

Kurstab – Hvad er kurstab? Læs mere »

Kvadratmeterpris – Hvordan beregnes den?

På trods af mange usikre faktorer omkring en erfaringsmæssig kvadratmeterpris er den alligevel et almindeligt redskab til at få et skøn over økonomien i et byggeprojekt meget tidligt i planlægningsfasen. Den typiske kvadratmeterpris indeholder oftest udgifterne til håndværkere (lønninger m.v.) samt materialer. Og her er der tale om gennemsnitsbetragtninger.

Købekontrakt på hus – Hvad er en købekontrakt på hus?

En købekontrakt fastsætter aftalte vilkår sælger og køber imellem, altså aftaler om købesum, overtagelsesdato, medfølgende hvidevarer mv. Købekontrakten er først juridisk bindende, når alle parter (køber og sælger) har underskrevet kontrakten. Købekontrakten udformes af den ejendomsmægler der formidler boligen. Det er vigtigt at læse købekontrakten igennem for at sikre at den stemmer overens med de …

Købekontrakt på hus – Hvad er en købekontrakt på hus? Læs mere »

Køberet fast ejendom – Hvad er en køberet?

Aftale, der giver en part ret, men ikke pligt til at måtte købe noget nærmere bestemt. Køberet kan eksempelvis findes i lejekontrakter, hvor lejeren af et hus eller en lejlighed får ret til at købe den faste ejendom, hvis denne ønsker det.