Skøde uskiftet bo – bliv formel ejer til fast lav pris

Hvis du hensidder i uskiftet bo, og formelt skal have dit navn på skødet, er dette nødt til at ske gennem en ændring af tingbogen. Denne ændring af tingbogen sker i praksis ved at man tinglyser skifteretsattesten på ejendommen. Skifteretsattesten fungerer i denne situation på samme måde som et skøde.

Uden tinglysning vil afdøde ægtefælle stå som formel ejer/medejer af ejendommen, men sagen kan derved falde på plads ved at anvende skifteretsattesten som tinglysningsdokument.

Specielt hvis du skal sælge ejendommen eller have ændret lån, vil der være behov for at du får tinglyst formelt ejerskab over ejendommen.

Du kan få hjælp med tinglysning af skifteretsattest ved uskiftet bo til en fast lav pris.

I forbindelse med denne tinglysning, skal der også betales en tinglysningsafgift til staten som udgør kr. 1.750, når der er tale om skøde ved uskiftet bo.

Hvis tinglysningen sker som led i videreoverdragelse til en ny køber (som ikke er arving), kan denne tinglysningsafgift helt undgås.

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 70202129 hvis du har spørgsmål til sagen.

Uskiftet bo

Når man sidder i et uskiftet bo, betyder det at den længstlevende ægtefælle overtager den afdøde ægtefælles ejendele og formue uden at der sker skifte med den afdødes livsarvinger.

Der skal således ikke udbetales arv til først afdødes arvinger, hvis man sidder i uskiftet bo. Dette betyder, at længstlevende ægtefælle frit kan råde over den samlede formue, ejendele og ejendomme.

Hvis længstlevende ægtefælle indgår i nyt ægteskab, skal der dog i den situation ske skifte, og man kan ved nyt ægteskab ikke længere sidde i uskiftet bo.