Forside » skøde » Skøde ved uskiftet bo: Juridisk rådgivning og hjælp
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Skøde ved uskiftet bo: Juridisk rådgivning og hjælp

Af Skøde Centret

Hvis du hensidder i uskiftet bo, og formelt skal have dit navn på skødet, er dette nødt til at ske gennem en ændring af tingbogen. Denne ændring af tingbogen sker i praksis ved at man tinglyser skifteretsattesten på ejendommen. Skifteretsattesten fungerer i denne situation på samme måde som et skøde.

Uden tinglysning vil afdøde ægtefælle stå som formel ejer/medejer af ejendommen, men sagen kan derved falde på plads ved at anvende skifteretsattesten som tinglysningsdokument.

Hvad er skøde ved uskiftet bo?

Skøde ved uskiftet bo er et dokument, der beviser, at du er ejer af en ejendom. Du kan bruge skødet til at sælge, pantsætte eller overdrage ejendommen.

Skødet ved uskiftet bo udstedes, når en person dør og efterlader sig en ejendom, der ikke er blevet skiftet efter dødsboet. Ejendommen forbliver således i uskiftet bo, og skødet udstedes til den afdøde persons ægtefælle eller anden arving.

Skødet ved uskiftet registreres hos tinglysningsretten.

Skøde Centret er specialiseret i behandling af skøde ved udskiftet bo.

trustpilot

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ Komplet håndtering af sagen, således at du fremover står som formel ejer af ejendommen.
✔ En fast pris du kan regne med fra starten af. Der kommer således ingen ekstraregninger eller tillæg senere hen.

trustpilot
SE PRISER

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe 70 20 21 29 (man - fre: 12-15).

Hvordan fungerer skødet ved uskiftet bo?

Skødet ved uskiftet bo giver den ægtefælle eller arving, der er skrevet på skødet, fuld ejerret over ejendommen. Vedkommende kan således sælge, pantsætte eller overdrage ejendommen, uanset om der er andre arvinger til ejendommen.

Hvad er fordelene ved at have skødet ved uskiftet bo?

Hvis du skal sælge ejendommen eller have ændret lån, vil der være behov for at du får tinglyst formelt ejerskab over ejendommen.

I forbindelse med denne tinglysning, skal der også betales en tinglysningsafgift til staten som udgør kr. 1.850, når der er tale om skøde ved uskiftet bo.

Hvis tinglysningen sker som led i videreoverdragelse til en ny køber (som ikke er arving), kan denne tinglysningsafgift helt undgås.

Hvordan ændres tingbogen, hvis man skal have skøde ved uskiftet bo?

Tingbogen ændres hos tinglysningsretten, og sker digitalt. Der udarbejdes et digitalt dokument som udgangspunkt i skifteretsattesten, og dette dokument underskrives af efterlevende ægtefælle og tinglyses.

Hvad er uskiftet bo?

Når man sidder i et uskiftet bo, betyder det at den længstlevende ægtefælle overtager den afdøde ægtefælles ejendele og formue uden at der sker skifte med den afdødes livsarvinger.

Der skal således ikke udbetales arv til først afdødes arvinger, hvis man sidder i uskiftet bo. Dette betyder, at længstlevende ægtefælle frit kan råde over den samlede formue, ejendele og ejendomme.

Hvis længstlevende ægtefælle indgår i nyt ægteskab, skal der dog i den situation ske skifte, og man kan ved nyt ægteskab ikke længere sidde i uskiftet bo.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top