Forside » Ordbog » h

h

Hævd – Hvad er hævd?

En måde at vinde ret til at eje eller benytte en bestemt ting. Dette gør sig eksempelvis gældende hvis 2 gårde begge benytter sig af en privatvej der hører under den enes grund. Den gård der juridisk set ikke ejer privatvejen, kan stadig benytte den, såfremt der er gået tilpas lang tid uden at den …

Hævd – Hvad er hævd? Læs mere »

Handelsomkostninger – Hvad er handelsomkostninger?

Udgifter, som skal betales i anledning af en handel. Det fremgår af købsaftale eller skøde, hvordan omkostningerne fordeles mellem køber og sælger. Omkostningerne vedrører hovedsagelig salær til ejendomsmægler og advokat, berigtigelsesomkostninger, tinglysningsafgifter samt udgifter til låneoptagelser.

Henstand – Hvad er henstand?

Kreditor giver en yderligere frist til at betale den ydelse, som debitor er i restance med. Hvis man har betalingsvanskeligheder og dermed ikke kan betale af på sit/sine lån, kan man tage kontakt til kreditor, og muligvis få registreret henstand. Det betyder at man nu har længere tid til at betale af på lånet. Det …

Henstand – Hvad er henstand? Læs mere »

Hovedstol – Hvad er en hovedstol?

Det beløb, der oprindeligt er lånt hos långiver, og som er anført i tingbogen, såfremt lånet er tinglyst. På et kontantlån er der både en pantebrevshovedstol og en obligationshovedstol. Pantebrevshovedstolen svarer til det kontante beløb, man låner. Obligationshovedstolen er den mængde obligationer, der skal sælges for at fremskaffe det kontante lånebeløb. Se også kontantlån og …

Hovedstol – Hvad er en hovedstol? Læs mere »

Hæftelse – Hvad er en hæftelse?

Hæftelse er et udtryk for en forpligtelse til at tilbagebetale en gæld. Når man optager gæld hæfter man for det optagede beløb plus gældsomkostningerne (renter, gebyrer mv.) Det er muligt at overdrage gæld, således at en anden person hæfter for denne. Dette gør sig bl.a. relevant ved skilsmisser.