Forside » Fremtidsfuldmagt » Fremtidsfuldmagt: Hvad er det, og hvordan fungerer den?

Fremtidsfuldmagt: Hvad er det, og hvordan fungerer den?

fremtidsfuldmagt

Af Skøde Centret

En fremtidsfuldmagt er et dokument, der giver en anden person lov til at træffe beslutninger på dine vegne, hvis du i fremtiden ikke selv er i stand til det. Det kan være nyttigt, hvis du er syg eller ude af stand til at træffe personlige beslutninger på grund af alder eller andre årsager. Fremtidsfuldmagt giver dig mulighed for at bestemme, hvem der skal træffe beslutninger på dine vegne, og hvilke beslutninger de skal træffe.

Hvem kan have brug for en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt kan være nyttig for alle, der ønsker at sikre, at deres ønsker bliver taget højde for, hvis de ikke selv at træffe beslutninger. Det kan være nyttigt for ældre mennesker, der ønsker at sikre, at deres ønsker bliver respekteret, selvom de ikke selv er i stand til at træffe beslutninger. Det kan også være nyttigt for mennesker, der er syge eller har en handicap, og som ønsker at sikre, at deres ønsker bliver respekteret, selvom de ikke er i at træffe beslutninger.

Sådan oprettes en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt skal oprettes via tinglysningssystemet hos Tinglysningsretten. Det er dog nødvendigt på forhånd at have defineret det juridiske indhold i fuldmagten, fx i et separat dokument.

Det er muligt at få hjælp til oprettelsen af fremtidsfuldmagten.


Widget not in any sidebars

Når fuldmagten er oprettet i tinglysningssystemet, skal det underskrives af fuldmagtsgiver med MitID.

Når fuldmagten er underskrevet, skal fuldmagtsgiver herefter henvende sig hos byretten. Det behøver ikke være byretten i den retskreds hvor fuldmagtsgiver bor, men kan være en hvilken som helst retskreds. Hos byretten kontakter man en notar, som skal kontrollere hvem fuldmagtsgiver er. Notaren sørger samtidig for at fuldmagten bliver offentligt registreret.

Det er forbundet med en retsafgift på kr. 300 at få fuldmagten behandlet hos notaren.

Fuldmagten er først gyldig når den har været omkring notaren.

Hvad skal fuldmagten indeholde?

fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt skal indeholde en detaljeret beskrivelse af hvem der skal træffe beslutninger på dine vegne, hvis du ikke selv er i stand til det. Det skal også indeholde navn på dig som fuldmagtsgiver og navn på den som skal have fuldmagten (fuldmægtig)

Hvilke rettigheder og forpligtelser har den fuldmægtige?

Den fuldmægtige har ret til at træffe beslutninger på dine vegne, som du selv ville have truffet. Det kan f.eks. være økonomiske beslutninger, som at indgå aftaler eller handle på dine vegne. Den fuldmægtige har også forpligtelsen til at handle i din interesse og ikke misbruge fuldmagten.

Fuldmagten har dog visse begrænsninger, og den fuldmægtige kan fx ikke bruge fuldmagten til at oprette et testamente.

Hvem laver tilsyn med fuldmagterne?

Det er Familieretshuset som er myndighed i forhold til fremtidsfuldmagter. Det er også Familieretshuset som fører tilsyn. Familieretshuset går dog normalt først aktivt ind, hvis de bliver opmærksom på problemer.

Kan jeg fortryde oprettelsen af en fremtidsfuldmagt eller ændre den?

Hvis der er registreret en fremtidsfuldmagt til en pårørende, kan denne kun ophæves ved anmodning til Familieretshuset. Det kræver desuden, at Familieretshuset vurderer, at fuldmagtsgiver stadig har evnen til at varetage egne interesser.

Hvis en fremtidsfuldmagt skal ændres, kan dette kun ske ved at der oprettes en ny fuldmagt som registreres, og som dermed ændrer/overskriver den gamle fuldmagt.

Hvornår bliver fremtidsfuldmagten aktiveret?

Fuldmagten bliver aktiveret efter anmodning til Familieretshuset. Anmodning kan komme fra både fuldmagtsgiver og fuldmægtige. Når der er sendt anmodning, tager Familieretshuset herefter stilling til om fuldmagten kan træde i kraft.

Er en fremtidsfuldmagt offentlig?

Først når en fremtidsfuldmagt bliver aktiveret, vil den fremgå af personbogen hos Tinglysningsretten. Når den fremgår af personbogen, er den offentlig. Når den er offentlig, kan andre, herunder relevante myndigheder hente fuldmagten frem.

En fremtidsfuldmagt er ikke et værgemål

Vær opmærksom på, at en fremtidsfuldmagt ikke er det samme som et værgemål. Med en fremtidsfuldmagt er det fuldmagtsgiver der selv på forhånd bestemmer hvem der skal varetage sine interesser hvis man ikke selv kan. Ved et værgemål er det derimod Familieretshuset der bestemmer hvem der skal være værge.

Lov om fremtidsfuldmagter trådte i kraft den 1. september 2017, og siden da har det været muligt at lave en fremtidsfuldmagt.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centrets juridiske assistance til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder også klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

SE PRISER

Scroll to Top